Pressmeddelanden

2013-06-28 13:09 CEST Social Venture Network Sweden Science Park, Strandgatan 1, Visby, 4 juli, 2013, 12:00 Håll­bar­hets­ex­per­ter och svens­ka kon­su­men­ter sä­ger sitt om hur håll­bar­hets­frå­gor och fram­gångs­rikt fö­re­ta­gan­de häng­er ihop.

2013-06-28 13:02 CEST Social Venture Network Sweden Science Park, Strandgatan 1, Visby, 4 juli, 2013, 10:00 Vart tred­je barn har egen smartp­ho­ne idag. Man har nä­tet i fic­kan. Vi upp­rörs med all rätt över allt ne­ga­tivt bar­nen kan rå­ka ut för i form av groo­ming, mobb­ning och över­grepp. Men vem gui­dar bar­nen på nä­tet?

2013-06-28 12:57 CEST Social Venture Network Sweden Science Park, Strandgatan 1, Visby, 4 juli, 2013, 08:00 Är det rimligt att förväntas dela värderingar med ett samhälle som stänger dörren? Vad krävs för att bli integrerad? SVN bjuder in till en öppen workshop om en av valrörelsens brännande frågor. Arrangemanget kommer att följas upp med en hearing under hösten 2013.

2013-06-28 12:53 CEST Social Venture Network Sweden 3 juli, 2013, 18:00, Science Park, Strandgatan 1, Visby Has US anyt­hing to learn from Swe­dish po­li­tics, or what comes af­ter Mil­ton Fri­ed­man? Un­der en tim­me så kom­mer oli­ka tän­ka­re att re­flek­te­ra och de­bat­te­ra frå­gan om trans­pa­rens och öp­pen­het i en de­mo­kra­ti li­ve­sänt till VoiceAmerica.​com.

2013-06-28 12:50 CEST Social Venture Network Sweden Science Park, Strandgatan 1 3 juli, 2013,16:00 Me­dan ve­ten­ska­pen är tyd­lig om be­ho­vet av kraf­ti­ga ut­släpps­minsk­ning­ar till 2050 är sig­na­ler­na från po­li­ti­ker­na spre­ti­ga el­ler från­va­ran­de.Vem ska nä­rings­li­vet lyss­na på för att be­hål­la kon­kur­rens­för­må­gan? Hur ser fram­ti­dens krav ut?Hur kan po­li­ti­ker­na for­mu­le­ra en ge­men­sam och lång­sik­tig plan?

Club Med får Japans första Green Globe-utmärkelse

2013-06-27 08:52 CEST Club Med Exklusiva reseföretaget Club Med har alltid satsat på miljö och hållbarhet, nu är de först i Japan med att ha ett Green Globe certifierat hotell. Det är skidorten Sahoro i norra Japan som är först med certifieringen för sitt hållbarhetsarbete. Green Globe är ett globalt certifieringsprogram för hållbar turism.

Bee Urban i Östersund/Åre

2013-06-27 07:55 CEST Bee Urban Nu har det äntligen blivit dags för Bee Urban att ta sig an även det Nordiska biet, och vad passar väl inte bättre än att göra det i Jämtland. Efter att flertalet gånger varit inbland i spännande biutvecklings- relaterade projekt i vackra Östersund känner vi oss redo att stärka Jämtska företags miljöprofilering med hjälp av nordiska "viking" bin!

Det surras om ytterligare miljöengagemang hos Brostaden

2013-06-26 16:46 CEST Bee Urban Miljöfrågor har alltid varit i fokus för Brostaden, som nu inkvarterar ytterligare 30.000 hyresgäster på taket till sitt huvudkontor i Stockholm i samarbete med Bee Urban. En bikupa på deras tak kommer inte bara att stärka den biologiska mångfalden i området, utan även sprida kunskap om den viktiga pollineringstjänst arbetsbina utför för såväl sina anställda som hyresgäster.

HSB-honung i Huddinge

2013-06-26 16:07 CEST Bee Urban Torsdagen den 27 juni flyttar ett av Bee Urbans bisamhällen med 50.000 nya hyresgäster in hos HSB på Forelltorget 2 för att försköna och förgröna Huddinges omgivning. Bin pollinerar blommor som i sin tur kan ge frukt och föröka sig, och dessa blommor behöver hjälp. Varje år försvinner det växtarter på grund av brist på pollinerade insekter, något som detta samarbete hoppas motverka.

Att svärma för en bi-drottning i Almedalen

2013-06-26 13:24 CEST Bee Urban Kom och speed-dejta Bee Urbans bi-drottningar i Almedalen! Vad kan väl vara roligare än att få svärma med en livs levande bi-drottning under Almedalsveckan i Visby? Under tisdagen den 2 juli befinner sig Bee Urbans Karolina Lisslö och Josefina Oddsberg på Skeppsbron 18, Visby under CSES-eventet ”Speed-dejta med en social entreprenör". Här kan du surra loss om det mesta inom hållbarhet!