Pressmeddelanden

2014-09-08 08:47 CEST GIH Syftet med studien var att ta reda på vilka miljövariabler som stimulerar personer som bor i ett förortsområde till att börja cykelpendla. – Resultaten visar att faktorer som estetik, grönska och cykelvägar i förortsområden stimulerar till att cykelpendla men att flödet av motorfordon och buller hindrar, säger Peter Schantz, professor.

Tyréns i utvecklingsprojekt för lättare cykelpendling

2013-06-17 10:42 CEST Tyréns Samhällsbyggnadsföretaget Tyréns har blivit beviljade pengar av statliga Vinnova för att genomföra en förstudie för att utveckla lämpliga lösningar som kan underlätta cykelpendling. Utvecklingsprojektet genomförs tillsammans med konsultbolagen B3IT och Combitech.

Ass Savers räddar din rumpa

2012-12-03 13:10 CET i like bike Saving one ass at the time är Ass Savers devis. Detta har vi hjälpt till att göra sedan några månader tillbaka. Några tusen rumpor är redan lite torrare, renare och räddade.

Världens snyggaste cykellampor?

2012-10-18 10:04 CEST Duells Lezyne har på bara några år seglat upp som ett av cykelmarknadens mest innovativa företag med fokus på kvalitet, design och funktion. Från att ha gjort sig kända som tillverkare av världens bästa och snyggaste cykelpumpar, -väskor och -verktyg ger de sig nu in i en ny kategori, nämligen belysning. Lezyne's cykellampor är tillverkade av CNC-fräst aluminium med dioder som ger extremt bra ljus.

2012-04-02 11:02 CEST Cykelkonsulterna

2012-03-01 16:34 CET Naturskyddsföreningen i Stockholms län I dag presenterade Trafikkontoret en ny cykelplan för Stockholm. Naturskyddsföreningen ser positivt på den nya planen som tydligt visar att cykeltrafiken numera är en viktig del i Stockholms trafikplanering.

Bländade framtid för mörkerseende

2012-02-27 11:23 CET i like bike Aldrig har det varit lättare att göra sig synlig i trafiken efter mörkrets inbrott. Med Knogs nya lampserie The Blinder behöver du heller inte oroa dig för batterier, ladda den snabbt i ditt USButtag. Nu bjuder vi på en strålande releasefest för att fira denna skönhets ankomst.

Showroom för urban cykelkultur

2012-02-22 16:24 CET i like bike i like bike har under många år missionerat för den urbana cyklingen och för att få fler människor att upptäcka den kultur som sitter allra närmast våra hjärtan —cykelkulturen. I vår kommer denna mission att synas på ett mer konkret sätt genom öppnandet av show-roomet And-The-Revolution (A-T-R).

OSYNLIG GÖR DIG INTE ODÖDLIG- att se och synas i trafiken

2011-11-08 14:12 CET Silva Sweden Fler väljer att cykla till och från jobbet även under den mörka delen av året. Bra för folkhälsan kan tyckas men i och med att många slarvar med belysning sker också fler allvarliga olyckor.

 4 000 nya cykelparkeringar i Järfälla

2011-04-18 21:46 CEST Järfälla kommun Järfälla kommun inför en cykelparkeringsnorm som innebär att cykelparkeringar kommer att finnas vid alla nybyggda bostäder, företag och verksamheter. För varje nybyggd bostadslägenhet ska minst två cykelparkeringar uppföras. Det innebär närmare 4000 nya cykelparkeringar under de kommande 4 åren.