Pressmeddelanden

Mer positiv inställning till flyktingmottagande i kommuner som tagit emot färre

2015-11-25 15:18 CET Ipsos Sweden DN/Ipsos har mätt svenskarnas inställning till flyktingmottagande i den egna kommunen. Resultatet visar en splittrad opinion där 32 procent anser att den kommun man är bosatt i bör ta emot fler flyktingar och 31 procent anser att den bör ta emot färre. Nuvarande attityder samvarierar också med kommunens tidigare flyktingmottagande.

Skifte i flyktingopinionen – svagt betyg till regeringens hantering av krisen

2015-11-07 07:44 CET Ipsos Sweden Det är stora svängningar i opinionen kring frågan om flyktingar. Den ökande andel svenskar som i september ansåg att Sverige skulle ta emot fler flyktingar har nu minskat till samma nivå som i våras. Den största förändringen har skett bland äldre, där en majoritet nu anser att Sverige ska ta emot färre. Fler anser att regeringen gör ett dåligt jobb när det gäller hanterandet av flyktingkrisen.

2015-11-04 07:50 CET Rättviseförmedlingen Mindre än 30 procent av de som medverkar i svenska nyhetsartiklar är kvinnor och ungefär 9 procent har utomnordisk bakgrund. Det visar Rättviseförmedlingens rapport Rättvisaren, som släpps idag.

Få nöjda med regeringen – men bara 4 av 10 tror att alliansen skulle göra ett bättre jobb

2015-10-28 08:53 CET Ipsos Sweden Få är nöjda med regeringen men bara 4 av 10 tror att alliansen skulle göra ett bättre jobb. Jämfört med senaste mätningen för sex månader sedan ökar andelen väljare som tycker att regeringen gör ett dåligt jobb. DN/Ipsos väljarbarometer visar samtidigt att opinionsläget är fortsatt stabilt. Jämfört med mätningarna i augusti och september är väljarstödet för riksdagspartierna i princip oförändrat.

2015-10-21 17:28 CEST UNICEF Sverige UNICEF bedriver just nu opinionskampanjen “Röster från bänken”, där frågan om barns möjligheter att göra sina röster hörda är central. Nu lyfter organisationen budskapet i en banner på DN.se – som utformats för att tränga igenom Ad Blockers filter.

Stockholmarnas inställning till tiggeri

2015-10-14 08:43 CEST Ipsos Sweden DN/Ipsos har mätt stockholmarnas inställning till tiggeri. Resultatet visar att en knapp majoritet inte ger pengar till tiggare samt att de flesta anser att det bästa sättet att hjälpa är att stödja organisationer på plats i hemländerna.

Bristen på billiga bostäder stort bekymmer bland stockholmarna

2015-10-07 14:26 CEST Ipsos Sweden DN/Ipsos har mätt hur nöjda Stockholmarna är med viktiga samhällsfunktioner. Sjukvården och skolan är bättre än sitt rykte medan tillgången på billiga bostäder är usel, över nio av tio unga stockholmare är missnöjda, visar undersökningen.

DN/Ipsos väljarbarometer september: Stiltje i väljaropinionen

2015-09-24 08:37 CEST Ipsos Sweden DN/Ipsos väljarbarometer genomförd 9-20 september visar att väljaropinionen är stabil, jämfört med augusti månads väljarbarometer noteras inga statistiskt signifikanta förändringar. Socialdemokraterna och Moderaterna har fortsatt svårt att locka väljare. Det samlade stödet för Socialdemokraterna och Moderaterna skattas till under 50 procent för första gången sedan mätningarna inleddes år 1979.

DN/Ipsos väljarbarometer augusti: Stora skillnader mellan mäns och kvinnors partisympatier

2015-08-28 08:26 CEST Ipsos Sweden DN/Ipsos väljarbarometer genomförd 14-24 augusti bekräftar Sverigedemokraternas starka utveckling i opinionen, som också synts i flera andra mätningar genomförda efter sommaren. Stödet för Sverigedemokraterna skattas till 17,8 procent, den högsta siffran hittills för partiet i Ipsos mätningar.

Ny undersökning från Ipsos i 24 länder: Global flyktingsituation sätter avtryck i opinionen

2015-08-11 13:27 CEST Ipsos Sweden En ny global undersökning från Ipsos, Global Views on Immigration, visar att andelen som anser att invandringen i huvudsak haft en positiv inverkan på samhället minskar, både i Sverige och i flera andra stora mottagarländer. Undersökningen visar samtidigt att svenskar, i en internationell jämförelse, är mer positiva till invandring och oftare anser att invandring är bra för landets ekonomi.