Pressmeddelanden

Ny faunapassage vid Västerås Turbinbro

Ny faunapassage vid Västerås Turbinbro

2019-01-25 13:00 CET
I Mälaren finns ett 30-tal fiskarter som söker sig upp i vattendrag för reproduktion oc...

Uppdrag: säkra dammar

Uppdrag: säkra dammar

2016-08-22 06:44 CEST
Att vara dammägare kräver stort fokus på säkerhet. Beredskapen ska vara hög och riskern...

Höjd dammsäkerhet målet när Fortum renoverade dammluckorna på Svarthålsforsens kraftstation

2015-11-03 09:29 CET
​Fortum avslutar innan årsskiftet arbetet med dammluckorna vid Svarthålsforsens vattenk...

Modernisering av utskovsluckor höjer dammsäkerheten vid Krokströmmens vattenkraftsstation

Modernisering av utskovsluckor höjer dammsäkerheten vid Krokströmmens vattenkraftsstation

2015-10-28 10:02 CET
​Innan årsskiftet kommer Fortums nästa etapp av moderniseringen av Krokströmmens vatten...

Fortum förbättrar dammsäkerheten vid Lima kraftverk

2015-06-16 11:26 CEST
Fortum har nu inlett arbeten för att förbättra dammsäkerheten vid Lima vattenkraftverk ...

E.ON investerar 6 miljarder kronor i den svenska vattenkraften

E.ON investerar 6 miljarder kronor i den svenska vattenkraften

2012-06-29 09:00 CEST
E.ON planerar att investera ca 6 miljarder kronor i säkerhet, förnyelse och effektivise...

Mörrumsån får nya öringar

Mörrumsån får nya öringar

2011-09-28 08:15 CEST
I en gemensam aktion sätter Öresundskraft och Sveaskog ut 3000 havsöringungar i Mörrums...

Fortum investerar i vattenkraft och renoverar Skedvi vattenkraftverk

2011-08-31 09:03 CEST
Fortum renoverar Skedvi vattenkraftverk i Dalälven. Det renoverade kraftverket kommer a...

Rapport lämnad om incident i Mörrumsån

2011-08-24 10:46 CEST
En rapport har idag lämnats till Länsstyrelsen i Kronoberg om de förstärkningsarbeten v...