Pressmeddelanden

Ny och bättre internationell marknadsföring av svenska miljöteknikföretag

Ny och bättre internationell marknadsföring av svenska miljöteknikföretag

2018-05-03 09:36 CEST
I dag lanserar IVL Svenska Miljöinstitutet den internationella webbplatsen swedishclean...

​​Bättre resandestatistik ger bättre kollektivtrafik

​​Bättre resandestatistik ger bättre kollektivtrafik

2016-10-13 06:51 CEST
​Hur kan vi bli bättre på att använda resandestatistik för att skapa en attraktivare ko...

Diva 15 år – ett viktigt nav i forskningens infrastruktur

2015-12-21 14:35 CET
Databasen Diva, Digitala vetenskapliga arkivet, fyller år. Under femton år har avhandli...

SPIN hjälper till i analysen av välfärden

2015-12-17 09:03 CET
SPIN är en databas som möjliggör analyser av välfärdsstatens institutionella ramverk. ​...

Speedment Releases Insane Performance Tool for Sencha

2015-10-30 06:19 CET
Developers can now build big data applications for real-time querying. It is a new way ...

Speedment takes one of the first spots on the 33-list

2015-03-05 17:39 CET
Yesterday, Speedment qualified as one of the hottest new technology companies in Sweden...

“The Future of Programming”- på jDays2015! www.jdays.se

“The Future of Programming”- på jDays2015! www.jdays.se

2014-12-17 09:00 CET
Vem vill inte veta hur framtidens programmering kommer att se ut? Ola Bini, programmeri...

Biverkningar av nationellt godkända läkemedel i EUs öppna databas

2014-11-25 14:29 CET
Biverkningsdatabasen EudraVigilance har sedan 2001 samlat biverkningsrapporter från EU:...

Speedment Partners with Hazelcast for SQL Based In-Memory Operational Data Store

2014-11-21 10:03 CET
Hazelcast is the hot new scale out system for Big Data for the Java enterprise segment ...

Ibas lanserar Ontrack PowerControls för Microsoft SQL

2014-11-04 10:49 CET
Ibas lanserar nu ett nytt dataåterställningsverktyg som löser ett av de största problem...