Pressmeddelanden

2014-01-16 11:54 CET Anoto Group AB

2013-12-30 14:01 CET Anoto Group AB

2013-12-13 09:01 CET Anoto Group AB

2013-12-09 09:00 CET Anoto Group AB LUND, 9 december, 2013 — Teckningstiden i Anotos nyemission med företräde för befintliga ägare är nu över och enligt den preliminära sammanräkningen tecknades nyemissionen till omkring 129 procent. I nyemissionen emitteras 260 437 137 aktier till teckningskursen 0,25 kronor, motsvarande en total emissionslikvid om cirka 65,1 mkr.

2013-11-21 16:43 CET Anoto Group AB

2013-11-15 17:50 CET Anoto Group AB

2013-10-06 19:55 CEST HBM - Mobila datarecordern GEN3i är snabb, mobil och enkel att använda Test- och mätteknikföretaget HBM presenterar en kraftfull och flexibel ny produkt, den mobila datarecordern GEN3i. Nya GEN3i, som är del av Genesis HighSpeed-familjen, kan användas för ett brett spektrum av applikationer som exempelvis generatorer, turbiner och motorer.

2013-09-17 14:00 CEST Caltech AB

2013-08-16 08:53 CEST Anoto Group AB

Fartyget Argos klart att skickas till Danmark för skrotning

2013-05-28 07:31 CEST Havs- och vattenmyndigheten Hösten 2011 beslöt Havs- och vattenmyndigheten, HaV, att skrota undersökningsfartyget Argos efter att det konstaterats asbest ombord. Sedan dess har fartyget legat stilla vid Tånguddens hamn i Göteborg. - Vi sålde Argos redan i augusti 2012 till ett danskt företag. Först nu är alla nödvändiga miljötillstånd klara och fartyget kan levereras till köparen, säger Stefan Rehnström, controller på HaV.