Pressmeddelanden

2013-04-10 09:05 CEST Anoto Group AB Anoto Group AB (publ.) (”Anoto”), ledande inom lösningar för digitalt skrivande, meddelar idag att Jörgen Durban, styrelseordförande i Anoto sedan maj 2010, har köpt 588 236 aktier i Anoto.

2013-04-04 13:33 CEST Anoto Group AB

2013-03-28 08:07 CET Anoto Group AB Nyemissionen i Anoto Group AB (publ) (”Anoto” eller ”Bolaget”) med företrädesrätt för Bolagets aktieägare, för vilken teckningsperioden avslutades den 25 mars 2013 (”Företrädesemissionen”), har tecknats till cirka 47 procent.

2013-03-20 09:04 CET Anoto Group AB Anoto, världsledande inom lösningar för digitalt skrivande, meddelar idag att produkten Anoto Live™ forms nu finns tillgänglig för omedelbar leverans i Europa och USA. Anoto Live™ forms hjälper organisationer att förenkla och påskynda pappersbaserade processer för datafångst.

2013-02-21 09:03 CET Anoto Group AB Anoto har den 20 februari 2013 erhållit ett åtagande från Albatross Technologies Corporation att dels teckna aktier i Anotos företrädesemission som offentliggjordes den 4 februari 2013, dels tillhandahålla Anoto ett kortfristigt lån om 8.500.000 kronor.

2013-02-11 08:35 CET Anoto Group AB Pen Generations Inc. har lagt två order på totalt 20 000 digitala pennor från Anoto. Pennorna som ska användas på skolor i Kina och Sydkorea kommer att levereras under första halvåret 2013.

2013-02-08 08:52 CET Anoto Group AB

2013-02-07 10:34 CET Anoto Group AB Anoto Group AB (publ.), ledande inom lösningar för digitalt skrivande, meddelar idag att man har öppnat ett regionalt säljkontor i Nederländerna. Det Amsterdam-baserade kontoret kommer att expandera och utveckla Anotos regionala tillväxtstrategi i Benelux-regionen. Dessutom har Anoto utsett två nya affärsansvariga för Benelux; Peter van Oorschot och John Tubbing.

2013-02-05 08:33 CET Anoto Group AB Aktieägarna i Anoto Group AB (publ.), org. nr. 556532-3929, nedan “Anoto Group” eller “Bolaget”, kallas till extra bolagsstämma måndagen den 4 mars 2013 kl. 13.00 i Bolagets lokaler på Traktorvägen 11 i Lund.

2013-02-04 08:48 CET Anoto Group AB Styrelsen för Anoto Group har fattat beslut om att genomföra en nyemission av aktier om cirka 95 miljoner kronor med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare.