Pressmeddelanden

2013-12-09 09:00 CET Anoto Group AB LUND, 9 december, 2013 — Teckningstiden i Anotos nyemission med företräde för befintliga ägare är nu över och enligt den preliminära sammanräkningen tecknades nyemissionen till omkring 129 procent. I nyemissionen emitteras 260 437 137 aktier till teckningskursen 0,25 kronor, motsvarande en total emissionslikvid om cirka 65,1 mkr.

2013-11-21 16:43 CET Anoto Group AB

2013-11-15 17:50 CET Anoto Group AB

2013-10-06 19:55 CEST HBM - Mobila datarecordern GEN3i är snabb, mobil och enkel att använda Test- och mätteknikföretaget HBM presenterar en kraftfull och flexibel ny produkt, den mobila datarecordern GEN3i. Nya GEN3i, som är del av Genesis HighSpeed-familjen, kan användas för ett brett spektrum av applikationer som exempelvis generatorer, turbiner och motorer.

2013-09-17 14:00 CEST Caltech AB

2013-08-16 08:53 CEST Anoto Group AB

Fartyget Argos klart att skickas till Danmark för skrotning

2013-05-28 07:31 CEST Havs- och vattenmyndigheten Hösten 2011 beslöt Havs- och vattenmyndigheten, HaV, att skrota undersökningsfartyget Argos efter att det konstaterats asbest ombord. Sedan dess har fartyget legat stilla vid Tånguddens hamn i Göteborg. - Vi sålde Argos redan i augusti 2012 till ett danskt företag. Först nu är alla nödvändiga miljötillstånd klara och fartyget kan levereras till köparen, säger Stefan Rehnström, controller på HaV.

2013-05-02 08:50 CEST Anoto Group AB Anoto Group AB (publ.) tillkännager idag att företaget har förvärvat 100% av aktierna i brittiska DevelopIQ Ltd

2013-04-23 16:43 CEST Anoto Group AB Anoto Group AB (publ.) meddelar idag att årsredovisningen för 2012 är offentliggjord och finns tillgänglig på koncernens webbplats.

2013-04-23 09:36 CEST Anoto Group AB Anoto Group AB (publ.) släpper sin rapport för det första kvartalet den 3 maj kl. 08.30. Samma dag kl. 09.00 är investorer, analytiker och media välkomna till presentation av rapporten som ges via webcast av VD Stein Revelsby. Klockan 11.00 svarar Stein Revelsby och CFO Dan Wahrenberg på frågor via audiocast.