Pressmeddelanden

2014-05-14 09:51 CEST Anoto Group AB En digital samarbetslösning för användning inom stora, multinationella företag

2014-05-09 08:33 CEST Anoto Group AB

2014-04-30 09:03 CEST Anoto Group AB

2014-04-25 09:01 CEST Anoto Group AB Patienter kan nu själva och i realtid meddela sjukhuset hur de upplever sitt hälsotillstånd

2014-04-23 16:47 CEST Anoto Group AB

2014-04-17 09:32 CEST Anoto Group AB Anoto Group AB (publ.) meddelar idag att årsredovisningen för 2013 är offentliggjord och finns tillgänglig på koncernens webbplats.

2014-03-31 08:32 CEST Anoto Group AB

2014-03-10 11:41 CET Anoto Group AB

2014-03-06 09:10 CET Anoto Group AB Flera NHS truster kommer installera digital skrivteknik vilket frigör tid för vård av patienter

2014-02-06 10:09 CET Anoto Group AB