Pressmeddelanden

Föreläsning - Mao i Sverige

Föreläsning - Mao i Sverige

2017-10-23 16:13 CEST
Den svenska maoismen steg för steg mellan åren 1963 och 1986.

Guldkorn i arbetet med levnadsvanor och psykisk ohälsa – råd i sjukdomsförebyggande arbete

Guldkorn i arbetet med levnadsvanor och psykisk ohälsa – råd i sjukdomsförebyggande arbete

2017-10-11 09:30 CEST
Läkaresällskapet har sedan 2011 på uppdrag av Socialstyrelsen arbetat med att implement...

Primärvården behöver stärkas men resursöverföringen kommer att bli en utmaning

Primärvården behöver stärkas men resursöverföringen kommer att bli en utmaning

2017-10-03 10:30 CEST
Läkaresällskapet konstaterar i sitt remissvar på "En god och nära vård" att patienterna...

Finansinspektionen skapar osäkerhet på bostadsmarknaden

Finansinspektionen skapar osäkerhet på bostadsmarknaden

2017-09-27 08:00 CEST
Skärpta amorteringskrav löser inte bostadsmarknadens strukturella problem. Det skriver ...

Politisk debatt med Margit Silberstein som moderator

Politisk debatt med Margit Silberstein som moderator

2017-08-30 13:52 CEST
Margit Silberstein, känd från SVT, gästar Medicinrättsliga seminariedagarna för att age...

Immunförsvaret och psykisk sjukdom – Läkaresällskapet belönar framgångsrik forskning

Immunförsvaret och psykisk sjukdom – Läkaresällskapet belönar framgångsrik forskning

2017-08-30 10:02 CEST
Läkaresällskapet premierar framgångsrik medicinsk forskning. Särskilt forskning av klin...

Positivt om forskningsfusk

Positivt om forskningsfusk

2017-08-22 10:16 CEST
Läkaresällskapet ställer sig bakom förslagen i Oredlighetsutredningens betänkande "Ny o...

Drivmedelstölder mycket större problem än känt: varannan stöld anmäls inte

2017-07-06 16:35 CEST
​Nära hälften av branschorganisationen Maskinentreprenörerna, ME:s, medlemsföretag drab...

ME om Annie Lööf i Almedalen: Väck kommunerna för regionala aktörer

2017-07-05 15:00 CEST
ME-skolan erbjuder, tillsammans med ett antal kommuner runt omkring i Sverige, kvalific...

Utan maskinförare stannar bygget; utbildningkvalitet måste få kosta

Utan maskinförare stannar bygget; utbildningkvalitet måste få kosta

2017-07-05 12:00 CEST
Tillgången till maskinförare är en förutsättning för att Sverige ska kunna bygga de bos...