Pressmeddelanden

Delårsrapport januari-september 2017: Försäljningsvolymer ökar för Preem

Delårsrapport januari-september 2017: Försäljningsvolymer ökar för Preem

2017-12-04 07:30 CET
Preems ackumulerade resultat för perioden januari till september 2017 blev, efter finan...

Toleranzia släpper delårsrapport

Toleranzia släpper delårsrapport

2017-11-17 13:00 CET
Styrelsen och verkställande direktören för Toleranzia AB avger härmed rapport för de fö...

Cereno Scientific AB släpper delårsrapport

Cereno Scientific AB släpper delårsrapport

2017-11-14 09:42 CET
Styrelsen och verkställande direktören för Cereno Scientific AB avger härmed rapport fö...

Net Insight AB: Delårsrapport Januari - September 2017

Net Insight AB: Delårsrapport Januari - September 2017

2017-10-27 15:20 CEST
Delårsrapport Januari - September 2017

Delårsrapport januari – september 2017

2017-10-26 08:37 CEST
AVVAKTANDE MARKNAD I STOCKHOLM – STABIL MARKNAD I ÖVRIGA SVERIGE

Hög volym och god kostnadskontroll genererar en kraftig resultatförbättring

Hög volym och god kostnadskontroll genererar en kraftig resultatförbättring

2017-10-25 08:00 CEST
Green Cargo visar en fortsatt positiv utveckling under årets tredje kvartal. Nettoomsät...

Fortsatt stark utveckling för Lantmännen i årets två första tertial

Fortsatt stark utveckling för Lantmännen i årets två första tertial

2017-10-05 08:52 CEST
Lantmännens resultat efter finansiella poster, och justerat för jämförelsestörande post...

Inbjudan till presentation av Axfoods delårsrapport för tredje kvartalet 2017

2017-10-02 11:13 CEST
Axfood bjuder in till en presentation av delårsrapporten för tredje kvartalet 2017 kl 9...