Pressmeddelanden

Delårsrapport januari - september 2018

2018-10-25 08:44 CEST
​POSITIV FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING I STOCKHOLM – FORTSATT GOD LÖNSAMHET. Intäkterna minska...

Delårsrapport: Stora investeringar och ökade medel till ägarna

Delårsrapport: Stora investeringar och ökade medel till ägarna

2018-10-24 09:03 CEST
ATG redovisar för perioden januari-september 2018 den högsta totalomsättningen och röre...

Stark tillväxt och investeringar för framtiden

2018-10-24 08:46 CEST
Koncernchef och vd Klas Balkow kommenterar tredje kvartalet 2018 − Axfood växte bra un...

Inbjudan till presentation av Net Insights delårsrapport  januari-september 2018

Inbjudan till presentation av Net Insights delårsrapport januari-september 2018

2018-10-12 11:13 CEST
Net Insights delårsrapport januari - september 2018 publiceras den 26 oktober 2018 kl. ...

Inbjudan till presentation av Axfoods tredje kvartal 2018

2018-10-08 13:48 CEST
Axfood bjuder in till en presentation av delårsrapporten för tredje kvartalet 2018 kl 9...

Lantmännens resultat i nivå med föregående år – kommande effekter av sommarens torka svåra att helt förutse

Lantmännens resultat i nivå med föregående år – kommande effekter av sommarens torka svåra att helt förutse

2018-10-04 08:25 CEST
Lantmännens resultat till och med andra tertialet, efter finansiella poster och justera...

Delårsrapport för individ- och familjenämnden

2018-09-26 15:29 CEST
Individ- och familjenämnden redovisar ett resultat på -9,1 miljoner kronor för perioden...

​Halvårsrapport januari-juni 2018: God lönsamhet för Preem efter ett starkt andra kvartal

​Halvårsrapport januari-juni 2018: God lönsamhet för Preem efter ett starkt andra kvartal

2018-08-31 07:45 CEST
En stark efterfrågan och stigande produktionspriser på den internationella marknaden un...