Pressmeddelanden

Delårsrapport januari – mars 2020

2020-04-28 08:28 CEST
STABIL UTVECKLING UNDER FÖRSTA KVARTALET

Stabil produktion och förbättrat rörelseresultat trots pågående pandemi

Stabil produktion och förbättrat rörelseresultat trots pågående pandemi

2020-04-27 15:15 CEST
​Green Cargos första kvartal uppvisar ett förbättrat rörelseresultat, stabil produktion...

Delårsrapport januari-mars 2020

Delårsrapport januari-mars 2020

2020-04-21 07:30 CEST
Kraftringens delårsrapport för perioden januari-mars 2020 finns nu tillgänglig på Kraft...

Inbjudan till presentation av Axfoods första kvartal 2020

Inbjudan till presentation av Axfoods första kvartal 2020

2020-04-08 11:17 CEST
Axfood bjuder in investerare, analytiker och press till en presentation av delårsrappor...

Delårsrapport januari-september 2019 Stendörren Fastigheter AB (publ)

Delårsrapport januari-september 2019 Stendörren Fastigheter AB (publ)

2019-11-06 07:30 CET
Pressmeddelande den 6 november 2019 PERIODENS DRIFTNETTO ÖKADE till 306 (265) miljon...

Delårsrapport januari – september 2019

2019-10-24 09:03 CEST
GOD FÖRSÄLJNING OCH HÖG PRODUKTIONSVOLYM

Stark tillväxt ger resultat

2019-10-24 08:59 CEST
Våra satsningar på att utveckla erbjudandet, modernisera butiker, expandera e-handeln s...

​Konjunkturavmattning ökar utmaningarna i pågående omställningsprogram

​Konjunkturavmattning ökar utmaningarna i pågående omställningsprogram

2019-10-23 13:15 CEST
En begynnande konjunkturavmattning, lägre transportintäkter och höga transformationskos...

Inbjudan till presentation av Axfoods tredje kvartal 2019

2019-10-07 11:22 CEST
Axfood bjuder in till en presentation av delårsrapporten för tredje kvartalet 2019 kl 9...

​Delårsrapporten visar på god ekonomisk hushållning

2019-10-04 08:13 CEST
Lidingö stad beräknas redovisa ett plusresultat på 59 miljoner kronor för år 2019. Det ...