Pressmeddelanden

Cederquist utser två nya delägare

2014-12-04 14:45 CET Advokatfirman Cederquist KB

ReiRei får ny delägare

2014-08-20 10:51 CEST ReiRei Max Wessfeldt som närmast kommer från Pro Support blir ny delägare på ReiRei. ReiRei är leverantör till baby- och barnbranschen i Skandinavien. - Jag ser fram emot att få jobba med Monica och Anders som har lyckats väldigt bra med att etablera varumärkena i Skandinavien. Nu siktar vi ännu högre och det skall bli spännande och inspirerande att få vara med på denna resa, säger Max Wessfeldt.

Registrering som AIF-fond

2014-08-12 11:23 CEST Trading Times Hedge Nordic AB www.timeshedge.se Aktiebolaget Trading Times Kapitalinvest har skickat in ansökan för registrering som AIF-fond till finansinspektionen. Aktiebolaget Trading Times Kapitalinvest förvaltar fonderna Trading Times Hedge Nordic AB samt Trading Times Asset 1 AB.

Ernström & C:o och Lannebo MicroCap nya delägare i Christian Berner Tech Trade AB (publ) inför notering

2014-07-28 09:00 CEST Christian Berner AB Ernström & C:o och Lannebo MicroCap har vardera förvärvat motsvarande tio procent av aktierna, efter den planerade nyemissionen, i Christian Berner Tech Trade AB (publ), som är en av Nordens ledande teknikhandelskoncerner. De två affärerna har genomförts som ett led i Christian Berner Tech Trades planerade notering på Nasdaq OMX First North efter sommaren.

2014-06-30 12:49 CEST Kortio AB Bonnier News fortsätter investera i finansiella internettjänster och går nu in i Kortio.se, en jämförelsetjänst för alla Sveriges kredit- och betalkort. Sajten lanserades under sommaren 2013 och intresset har varit stort. Huvudskälen till framgången är att kontanter blir allt mindre vanliga som betalform och att konsumenterna blivit allt mer medvetna om sin rätt till bästa möjliga alternativ

2014-06-11 13:51 CEST Dear Friends AB I dagarna blev det klart att Vinngroup satsar inom digital kommunikation och går in som delägare i reklambyrån Dear Friends.

2013-11-14 15:18 CET Binero

Momslagar i behov av reformering

2013-04-08 12:35 CEST Örebro universitet Sverige behöver reformera sin momslagstiftning. Mervärdesskatten bygger på en skillnad mellan skattesubjekt och konsument och i den svenska lagstiftningen finns det delar med oklarhet kring detta. Dessutom finns det brister i den svenska lagstiftningen i förhållande till EU-rätten. Det här är frågor som Björn Forssén berör i sin doktorsavhandling vid Örebro universitet.

2012-01-19 10:45 CET Advokatfirman Delphi Den 1 januari 2012 blev advokaterna Elisabeth Eklund och Anna Ribenfors delägare i Advokatfirman Delphi. ”Det är oerhört roligt att ha förmånen att kunna utse två så duktiga och uppskattade medarbetare som delägare samtidigt. Anna och Elisabeth bidrar, med sina respektive kompetenser och sitt sätt att arbeta, med en förstärkning till vår framtidsinriktning och goda tillväxt”, säger Stefan Erhag.

2011-11-18 15:52 CET Animail För fyra månader sedan trädde fonden Verdane Capital Vll in som delägare i webbaserade djuraffären Foderbilen. Nu är en nyemission genomförd och med nya miljoner i kassan kommer Foderbilen satsa på att utveckla sociala områden i sin e-handel. "Vi har länge haft tydligt för oss vad det är vi vill satsa på och nu kan vi äntligen gasa på ordentligt" förklarar Björn Herstad, VD för Foderbilen.