Pressmeddelanden

2013-11-14 15:18 CET Binero

Momslagar i behov av reformering

2013-04-08 12:35 CEST Örebro universitet Sverige behöver reformera sin momslagstiftning. Mervärdesskatten bygger på en skillnad mellan skattesubjekt och konsument och i den svenska lagstiftningen finns det delar med oklarhet kring detta. Dessutom finns det brister i den svenska lagstiftningen i förhållande till EU-rätten. Det här är frågor som Björn Forssén berör i sin doktorsavhandling vid Örebro universitet.

2012-01-19 10:45 CET Advokatfirman Delphi Den 1 januari 2012 blev advokaterna Elisabeth Eklund och Anna Ribenfors delägare i Advokatfirman Delphi. ”Det är oerhört roligt att ha förmånen att kunna utse två så duktiga och uppskattade medarbetare som delägare samtidigt. Anna och Elisabeth bidrar, med sina respektive kompetenser och sitt sätt att arbeta, med en förstärkning till vår framtidsinriktning och goda tillväxt”, säger Stefan Erhag.

2011-11-18 15:52 CET Animail För fyra månader sedan trädde fonden Verdane Capital Vll in som delägare i webbaserade djuraffären Foderbilen. Nu är en nyemission genomförd och med nya miljoner i kassan kommer Foderbilen satsa på att utveckla sociala områden i sin e-handel. "Vi har länge haft tydligt för oss vad det är vi vill satsa på och nu kan vi äntligen gasa på ordentligt" förklarar Björn Herstad, VD för Foderbilen.

2011-08-16 08:05 CEST Medius Novax AB säkerställer expansionskapital till Medius AB och blir genom investeringen drygt 10-procentiga ägare av bolaget. Medius är ett IT-företag som är starkt etablerat inom handeln men fokuserar även på tillverkande industri och tjänsteproducerande företag.

2011-06-16 09:38 CEST HinnerDu.se Mötesplatsen HinnerInteHinnerDu får tre nya delägare i form av TAT-grundarna Hampus Jakobsson, Mikael Tellhed samt Carl Silbersky, fd VD för Polar Rose.

Navigio har två nya partners

2011-05-19 09:54 CEST Navigio Navigio Rekrytering & Ledarskap har i år placerat sig på 6:e plats på GPTW’s lista över Sveriges bästa arbetsplatser. Våra nya partners Johan och Henrik gör ett fantastiskt arbete med att utveckla människor och organisationer och vi passar på att gratulera dem till deras nya roller som partners.

2011-04-07 08:00 CEST Åkesson & Curry Marianne Sandén Ljungberg ny vd Mazars SET: – Många vill ha ett alternativ i branschen och vi är den nya utmanaren. Marianne Sandén Ljungberg har 25 års erfarenhet av revisionsbranschen och har arbetat på ett antal revisionsbyråer varav de senaste åtta åren inom Mazars SET, där hon tidigare varit vice vd och regionchef för verksamheten i region Syd.

2011-02-15 16:47 CET Uppsala Innovation Centre (UIC) Innovatören och entreprenören bakom Q-Med, Bengt Ågerup tar plats i ModPros styrelse och går in som ny delägare i det spännande Uppsalaföretaget. ModPro är ett expansivt UIC-företag som utvecklar en ny typ av kemiskt framställda bindare till proteiner för läkemedelsutveckling och diagnostiska tester.

2010-10-29 08:00 CEST Goodwine Nordic AB Goodwine utvecklar verksamheten och erbjuder de 3000 första medlemmarna som tecknar ett vinabonnemang aktier i företaget. Satsningen är en konsekvens av en växande marknad och en större efterfrågan av kvalitetsviner från mindre producenter.