Pressmeddelanden

Ernström & C:o och Lannebo MicroCap nya delägare i Christian Berner Tech Trade AB (publ) inför notering

2014-07-28 09:00 CEST Christian Berner AB Ernström & C:o och Lannebo MicroCap har vardera förvärvat motsvarande tio procent av aktierna, efter den planerade nyemissionen, i Christian Berner Tech Trade AB (publ), som är en av Nordens ledande teknikhandelskoncerner. De två affärerna har genomförts som ett led i Christian Berner Tech Trades planerade notering på Nasdaq OMX First North efter sommaren.

2014-06-30 12:49 CEST Kortio AB Bonnier News fortsätter investera i finansiella internettjänster och går nu in i Kortio.se, en jämförelsetjänst för alla Sveriges kredit- och betalkort. Sajten lanserades under sommaren 2013 och intresset har varit stort. Huvudskälen till framgången är att kontanter blir allt mindre vanliga som betalform och att konsumenterna blivit allt mer medvetna om sin rätt till bästa möjliga alternativ

2014-06-11 13:51 CEST Dear Friends AB I dagarna blev det klart att Vinngroup satsar inom digital kommunikation och går in som delägare i reklambyrån Dear Friends.

2013-11-14 15:18 CET Binero

Momslagar i behov av reformering

2013-04-08 12:35 CEST Örebro universitet Sverige behöver reformera sin momslagstiftning. Mervärdesskatten bygger på en skillnad mellan skattesubjekt och konsument och i den svenska lagstiftningen finns det delar med oklarhet kring detta. Dessutom finns det brister i den svenska lagstiftningen i förhållande till EU-rätten. Det här är frågor som Björn Forssén berör i sin doktorsavhandling vid Örebro universitet.

2012-01-19 10:45 CET Advokatfirman Delphi Den 1 januari 2012 blev advokaterna Elisabeth Eklund och Anna Ribenfors delägare i Advokatfirman Delphi. ”Det är oerhört roligt att ha förmånen att kunna utse två så duktiga och uppskattade medarbetare som delägare samtidigt. Anna och Elisabeth bidrar, med sina respektive kompetenser och sitt sätt att arbeta, med en förstärkning till vår framtidsinriktning och goda tillväxt”, säger Stefan Erhag.

2011-11-18 15:52 CET Animail För fyra månader sedan trädde fonden Verdane Capital Vll in som delägare i webbaserade djuraffären Foderbilen. Nu är en nyemission genomförd och med nya miljoner i kassan kommer Foderbilen satsa på att utveckla sociala områden i sin e-handel. "Vi har länge haft tydligt för oss vad det är vi vill satsa på och nu kan vi äntligen gasa på ordentligt" förklarar Björn Herstad, VD för Foderbilen.

2011-08-16 08:05 CEST Medius Novax AB säkerställer expansionskapital till Medius AB och blir genom investeringen drygt 10-procentiga ägare av bolaget. Medius är ett IT-företag som är starkt etablerat inom handeln men fokuserar även på tillverkande industri och tjänsteproducerande företag.

2011-06-16 09:38 CEST HinnerDu.se Mötesplatsen HinnerInteHinnerDu får tre nya delägare i form av TAT-grundarna Hampus Jakobsson, Mikael Tellhed samt Carl Silbersky, fd VD för Polar Rose.

Navigio har två nya partners

2011-05-19 09:54 CEST Navigio Navigio Rekrytering & Ledarskap har i år placerat sig på 6:e plats på GPTW’s lista över Sveriges bästa arbetsplatser. Våra nya partners Johan och Henrik gör ett fantastiskt arbete med att utveckla människor och organisationer och vi passar på att gratulera dem till deras nya roller som partners.