Pressmeddelanden

2014-02-03 06:55 CET Piratpartiet Piratpartiets ledamöter i Europaparlamentet och i det isländska Alltinget nominerar Wikileaks-läckan Chelsea Manning och whistleblowern Edward Snowden till Nobels fredspris 2014. -Istället för att ge priset till makthavare bör Nobelkommittén ge det till dem som avslöjar makten, säger Christian Engström.

HBTQ RÄTTIGHETER – HUR LÅNGT RÄCKER LAGEN?

2014-01-28 16:00 CET Sensus studieförbund Den 13 feb genomför Rättighetscentrum Västerbotten ett kostnadsfritt seminarium i Skellefteå som fokuserar på HBTQ-personers rättigheter.

2014-01-27 09:40 CET Sida Sverige och Sida går nu in med 27 miljoner kronor för att stöda en kraftsamling för kvinnors rättigheter i Egypten. Satsningen ska bland annat stärka kvinnors möjlighet att delta i politik och näringsliv, minska könsstympning och sexuella trakasserier samt bidra till att skapa 500 000 nya jobb för kvinnor.

2014-01-27 08:45 CET Demokratiskolan I mars 2014 startar projektet Demokratiskolan. Det ett helt nystartat projekt med målet att försöka ta till vara samhällsengagemanget och få folk att göra något konkret av sitt engagemang. Demokratiskolan skall lära ut hur man gör rent praktiskt för att kunna påverka. Bakom projektet står initiativtagaren Thomas Larsson i samarbete med Studiefrämjandet. Den första kursen startar den 6/3 2014.

Svenska scouter delar erfarenheter om kvinnors ledarskap i Burundi

2014-01-24 09:20 CET Scouterna I slutet av december landade 17 svenska scouter på Bujumburas flygplats i Burundi. Under två veckor arbetade de med ledarskapsfrågor utifrån ett kvinnoperspektiv, tillsammans med lokala scouter. Omtumlande, lärorikt och emellanåt otroligt jobbigt, sammanfattar deltagarna resan.

2014-01-22 11:58 CET Studiefrämjandet I mars 2014 startar projektet Demokratiskolan. Det ett helt nystartat projekt med målet att försöka ta till vara samhällsengagemanget och få folk att göra något konkret av sitt engagemang. Demokratiskolan skall lära ut hur man gör rent praktiskt för att kunna påverka. Bakom projektet står initiativtagaren Thomas Larsson i samarbete med Studiefrämjandet.

C: Vi säger nej till anonyma bidrag

2014-01-21 10:11 CET Centerpartiet Anonyma bidrag till de politiska partierna förbjuds inte, men i en remiss till lagrådet föreslår regeringen att de mer öppet ska redovisa hur de finansierar sin verksamhet. Lagen föreslås träda i kraft 1 april 2014. Centerpartiet har beslutat att gå längre i avseende anonyma bidrag. - Vi vill inte ha anonyma pengar, säger partisekreterare Michael Arthursson.

2014-01-20 12:56 CET Södertörns högskola Den 24 januari ger Donatella della Porta, professor i sociologi vid European University Institute, en öppen föreläsning på Södertörns högskola om demokrati i proteströrelser. Föreläsningen, som är en del av en internationell forskningskonferens om vänsterradikala rörelser, ges i serien Södertörn Lectures och kommer även att ges ut som skrift.

2014-01-17 07:30 CET Linköpings kommun Politiker ska få veta vad ungdomarna vill, tänker och tycker. Ungdomarna ska få veta hur de kan göra sina röster hörda, hur den demokratiska processen går till och hur en kommun fungerar. Detta sker in9om ramen för Jobb- och kunskapstorgets projekt ”Mötesplats Linköping”, som är en del av EU-programmet Ung och Aktiv i Europa.

Sveriges regering får julklappar av Scouterna

2013-12-24 09:31 CET Scouterna På julaftons morgon delade Scouterna ut julklappar till regeringen i form av julkort, för att berätta vad scouting är och hur viktig scouting är för att göra unga redo för livet och arbetslivet.