Pressmeddelanden

Bred politisk uppslutning kring svenskt stöd till Rysslands demokrater

2018-09-06 11:10 CEST
Samtliga svenska riksdagspartier vill se ett fortsatt svenskt stöd till den ryska demok...

Demokratistöd till Ryssland främjar svensk säkerhet

2017-01-11 08:15 CET
​Genom att mer aktivt stötta en demokratisk utveckling i Ryssland kan Sveriges regering...

Enig riksdag vill se ökat svenskt demokratistöd till Ryssland

2016-06-17 08:45 CEST
Riksdagen har enhälligt bifallit ett betänkande från utrikesutskottet, där man bland an...

Rysk demokrati ligger i Sveriges säkerhetspolitiska intresse

Rysk demokrati ligger i Sveriges säkerhetspolitiska intresse

2015-10-10 08:55 CEST
Sveriges regering borde satsa betydligt mer resurser på stöd till Rysslands demokratisk...

Rysslands sak är vår – ny debattskrift från Östgruppen

Rysslands sak är vår – ny debattskrift från Östgruppen

2015-10-06 11:14 CEST
​Idag lanserar Östgruppen debattskriften Rysslands sak är vår – Svensk säkerhet och dem...

Biståndskriterier hindrar angeläget svenskt Rysslandsstöd

Biståndskriterier hindrar angeläget svenskt Rysslandsstöd

2015-10-05 12:52 CEST
Kopplingen mellan det svenska biståndets enprocentsmål och OECD:s kriterier för officie...

Viktigt med fortsatt stöd till ryska demokrater

Viktigt med fortsatt stöd till ryska demokrater

2015-05-29 10:02 CEST
Sverige och EU måste stå upp för internationell rätt genom att fortsätta ge finansiellt...

Ny mediestruktur växer fram

2015-04-09 14:00 CEST
- Community Media Sweden (CMS) skall fylla något av det tomrum som finns i dagens medi...

MP och KD vill öka Sveriges demokratistöd till Ryssland

MP och KD vill öka Sveriges demokratistöd till Ryssland

2014-09-10 11:06 CEST
En enkät som Östgruppen genomfört inför riksdagsvalet visar att Miljöpartiet och Kristd...

Öka Sveriges stöd till den ryska demokratirörelsen!

Öka Sveriges stöd till den ryska demokratirörelsen!

2014-03-28 15:13 CET
Rysslands demokratiska krafter får inte isoleras när de nu behöver omvärlden som mest. ...