Pressmeddelanden

2012-04-10 15:33 CEST Region Skåne Pressmeddelande från Kultur Skåne: När Statens kulturråd nyligen fördelade utvecklingsmedel inom ramen för kultursamverkansmodellen, beviljades Skåne hela 3,6 miljoner kronor till kultursatsningar i Skåne.