Pressmeddelanden

Skåne har beviljats 3,6 miljoner i statliga utvecklingsmedel

2012-04-10 15:33 CEST
Pressmeddelande från Kultur Skåne: När Statens kulturråd nyligen fördelade utvecklingsm...