Pressmeddelanden

Om att tillämpa KBT med barn och ungdomar

Om att tillämpa KBT med barn och ungdomar

2010-11-26 13:53 CET
Kognitiv beteendeterapi har i upprepade forskningsstudier visat sig ge goda resultat i ...