Bilder

Nu tar vi linbanan över älven!

Nu tar vi linbanan över älven!

2016-11-04 12:23 CET

Vi på Norconsult har vunnit uppdraget att ta fram en detaljplan för den framtida linbanan i Göteborg, vilken kommer att binda samman staden från Järntorget över till Hisingen.

Plankarta från planprogram för Lilljansberget

Plankarta från planprogram för Lilljansberget

2016-02-25 08:52 CET

Plankarta visar förslag på ny bebyggelse på Lilljansberget och del av campusområdet. Inom området ska även stora ytor naturlig skog bevaras.

Illustration från planprogram Lilljansberget. Vy från söder. Visar förslag på ny utformning av Petrus Laestadius väg.

Illustration från planprogram Lilljansberget. Vy från söder. Visar förslag på ny utformning av Petrus Laestadius väg.

2016-02-25 08:52 CET

Bild visar Petrus Laestadius väg i korsningen med Glaciärgatan och ny entrégata till Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). I fonden skymtas en torgyta med stor potential för en trivsam stadsdelsplats. Enligt förslaget omvandlas Petrus Laestadius väg till en stadsgata och ges en tydligare identitet med bland annat högre byggnader i kvartersgräns och trädplanteringar.

Illustraion planprogram Lilljansberget. Naturmark inom bostadskvarter på Lilljansberget.

Illustraion planprogram Lilljansberget. Naturmark inom bostadskvarter på Lilljansberget.

2016-02-25 08:52 CET

Strukturen ska anpassas till befintliga marknivåer, detta för att inte göra för stort fotavtryck i den unika naturmiljö som Lillansberget utgör. Det är även denna kvalitet och närhet till naturen som föreslås ge hela området dess karaktär och identitet. Ett större hällparti i områdets mitt föreslås sparas och bilda en gemensam naturpark för boende och besökare i området.

Illustration från planprogram för Lilljansberget. Vy från sydväst.

Illustration från planprogram för Lilljansberget. Vy från sydväst.

2016-02-25 08:52 CET

Vy från sydväst. Visar förslag på ny bebyggelse på Lilljansberget och del av campusområdet.

Illustration från planprogram Lilljansberget. Vy från söder.

Illustration från planprogram Lilljansberget. Vy från söder.

2016-02-25 08:52 CET

Vy från söder. Visar förslag på bebyggelse och ny utformning i norra delen av campusparken. Den nya bebyggelsen ramar in parken och skapar rumslighet i det tidigare ganska odefinierade landskapet/området samtidigt som det skapar ett tydligt avslut på campusområdet. Området ska fortsatt utgöra ett gemensamt parkrum för studenter, boende och besökare.