Pressmeddelanden

2014-12-05 08:33 CET Akademiska sjukhuset Diabetesforskare på Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet får 25 miljoner kronor i anslag från Vetenskapsrådet för forskning på ö-cellstransplantation och andra cellterapier vid typ 1-diabetes.

2014-11-27 10:50 CET Boehringer Ingelheim AB Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket beviljar subvention av Trajenta (linagliptin), ett läkemedel mot typ 2-diabetes som även personer med nedsatt njurfunktion kan ta. – Det här läkemedlet fyller en viktig plats för typ 2-diabetiker särskilt för de med nedsatt njurfunktion, säger bitr prof Johan Jendle, Centralsjukhuset i Karlstad.

2014-11-24 08:41 CET Corline Systems AB Swedish company Corline Systems AB has received a 1 MSEK grant by the Swedish Governmental Agency for Innovation Systems (Vinnova) to conduct a first-in-man clinical trial. The study will include patients with severe diabetes type 1 who no longer have an insulin production of their own and even though under strict insulin control, cannot manage their glucose levels within desirable limits.

Ny teknik ska göra läkemedel effektivare

2014-11-19 13:03 CET KTH Nu har forskare vid KTH utvecklat en proteintagg som kan fästas vid proteinläkemedel för att få dem att stanna längre tid i kroppen innan de bryts ned. Det gör att läkemedlen kan tas i lägre dos, att patienten inte behöver ta medicinen lika ofta och att dosen blir jämnare över tid, vilket höjer effekten av läkemedlet.

Statistroll i Solsidan såld på auktion till förmån för barndiabetesforskningen

2014-11-14 23:53 CET Barndiabetesfonden Under kvällen fick Barndiabetesfonden in 1 040 000 kronor när 46 unika objekt gick under klubban vid årets välgörenhetsauktion för barndiabetes på Berns i Stockholm. Pengarna som auktionen genererade går oavkortat till forskningen. En Fendergitarr signerad av Björn Ulvaeus såldes för 25 000 kronor och ett Hans Gedda-fotografi på Kungafamiljen klubbades för 34 000 kronor.

Statistroll i Solsidan såld på auktion för 70 000 kronor till förmån för barndiabetesforskningen

2014-11-14 23:48 CET Eli Lilly Under kvällen fick Barndiabetesfonden in 1 040 000 kronor när 46 unika objekt gick under klubban vid årets välgörenhetsauktion för barndiabetes på Berns i Stockholm. Pengarna som auktionen genererade går oavkortat till forskningen. En Fendergitarr signerad av Björn Ulvaeus såldes för 25 000 kronor och ett Hans Gedda-fotografi på Kungafamiljen klubbades för 34 000 kronor.

ELON och Elkedjan startar samarbete med Barndiabetesfonden

2014-11-14 09:34 CET ELON Fackhandelskedjorna ELON och Elkedjan initierar i samband med Världsdiabetesdagen ett samarbete med Barndiabetesfonden. I de sammanlagt drygt 400 butikerna kommer insamlingsbössor finnas utplacerade.

​Stora orättvisor inom diabetesbehandling

2014-11-13 16:18 CET Barndiabetesfonden Det råder stora orättvisor i resursfördelningen vid diabetesbehandling beroende på var i landet man bor, enligt ny statistik från Barndiabetesfonden. Landstingen erbjuder inte samma hjälp till personer med diabetes. Världsdiabetesdagen infaller varje år den 14 november för att uppmärksamma att diabetes är en sjukdom som ständigt ökar i hela världen.

2014-11-13 16:01 CET Eli Lilly Det råder stora orättvisor i resursfördelningen vid diabetesbehandling beroende på var i landet man bor, enligt ny statistik från Barndiabetesfonden. Landstingen erbjuder inte samma hjälp till personer med diabetes. Världsdiabetesdagen infaller varje år den 14 november för att uppmärksamma att diabetes är en sjukdom som ständigt ökar i hela världen.

Ny undersökning visar; Svenskarna gillar Stevia

2014-11-13 11:57 CET The Real Stevia Company - GRANULAR AB (publ) 6 av 10 svenskar känner till stevia. Av de som känner till stevia har redan 72% provat en produkt med stevia. En stor del av de tillfrågade är positiva till stevia och väldigt få negativa. För tre år sedan godkändes stevia som tillsats inom EU.