Pressmeddelanden

2015-05-21 13:42 CEST Region Skåne Skånes universitetssjukhus ligger helt rätt i tiden i sin forskning när det gäller den åldringsexplosion som samhället står inför. Det konstaterar SUS nytillträdde forskningschef Ingemar Petersson.

2015-05-14 00:05 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU En genetisk samverkan som kan skydda belgiska vallhundar från att utveckla diabetes har upptäckts i ett projekt som leds av forskare från Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet. Hos denna ras hittade forskarna en ny mekanism som reglerar sockerhalten i blodet, styrd av samverkande gener på två olika kromosomer.

2015-05-07 08:00 CEST Universitetssjukhuset Örebro Den 7-8 maj är det dags för det nationella diabetesmötet i Örebro. - Det är en viktig träff för alla oss som arbetar med att förbättra diabetssvården och öka vår kunskap, säger Erik Schvarcz överläkare på Medicinska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro. Han är med och arrangerar mötet tillsammans med Svensk förening för diabetology.

2015-05-04 16:52 CEST Corline Biomedical AB Corline Biomedical AB (”Corline”), utvecklare av läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation, meddelar idag att nyemissionen inför planerad listning på Nasdaq First North i Stockholm som avslutades den 28 april 2015 tecknades till cirka 75,4 MSEK, motsvarande 626 procent av det totala emissionsbeloppet.

Unik satsning på diabetesrådgivning via SMS och telefon kan spara pengar åt samhället

2015-05-04 08:30 CEST Kronans Droghandel Apotek AB Som första apotek i landet erbjuder nu Kronans Apotek sina diabeteskunder rådgivning via SMS eller telefonsamtal. ​- Genom samtal och SMS till diabeteskunden så påminns kunden om att ta sina läkemedel. Denna nya tjänst kommer att innebära en ökad följsamhet för många som idag medicineras mot diabetes typ 2, säger Sandra Lidberg, apotekare och kategorichef recept på Kronans Apotek.

2015-04-30 15:59 CEST Sanofi - Nytt basinsulin som påvisar god glykemisk kontroll med färre hypoglykemier - Stockholm - April 28, 2015 - Sanofi tillkännagav idag att den Europeiska Kommissionen beviljat marknadsföringstillstånd för Toujeo® (insulin glargin injektion, 300 enheter/ml), nästa generations basinsulin för behandling av typ 1- och typ 2-diabetes hos vuxna.

2015-04-16 16:14 CEST Distriktsläkare.com Läkarnätverket Distriktsläkare.com samlar läkare i primärvården i Sverige. Över 1 900 läkare från hela Sverige är medlemmar. I nätverket får läkare möjlighet att diskutera medicinska frågor och hitta användbart medicinskt material på ett enkelt sätt. Distriktsläkare.com erbjuder nu också en utbildning om diabetes typ 2 för läkare. Utbildningen ges i Göteborg 17 sept och Stockholm 8 okt.

2015-04-15 08:03 CEST AstraZeneca AstraZeneca today announced that the US Food and Drug Administration (FDA) Endocrinologic and Metabolic Drugs Advisory Committee (EMDAC) voted 13to 1(1 abstained; 15 total votes) that the results of the Saxagliptin Assessment of Vascular Outcomes Recorded in Patients with

2015-04-14 08:26 CEST Corline Biomedical AB Idag, den 14 april 2015, inleds teckningstiden i Corline Biomedical AB:s (”Corline”) nyemission inför planerad listning på Nasdaq First North i Stockholm. Teckningstiden löper till och med den 28 april 2015. Fulltecknad nyemission tillför bolaget cirka 12 MSEK före emissionskostnader. Corline har erhållit teckningsförbindelser om cirka 6 MSEK, motsvarande cirka 50 procent av emissionslikviden.

2015-03-31 15:36 CEST Corline Biomedical AB Corline Biomedical AB (“Corline”), a company developing therapeutic candidates to be used in organ and cell transplantation, last week announced that during a shareholders’ meeting on March 25, 2015, Corline decided on an initial public offering of newly issued shares of its common stock. The offering will be made during April 14 –28, 2015 and full subscription will provide Corline with 12 MSEK.