Pressmeddelanden

2015-04-16 16:14 CEST Distriktsläkare.com Läkarnätverket Distriktsläkare.com samlar läkare i primärvården i Sverige. Över 1 900 läkare från hela Sverige är medlemmar. I nätverket får läkare möjlighet att diskutera medicinska frågor och hitta användbart medicinskt material på ett enkelt sätt. Distriktsläkare.com erbjuder nu också en utbildning om diabetes typ 2 för läkare. Utbildningen ges i Göteborg 17 sept och Stockholm 8 okt.

2015-04-15 08:03 CEST AstraZeneca AstraZeneca today announced that the US Food and Drug Administration (FDA) Endocrinologic and Metabolic Drugs Advisory Committee (EMDAC) voted 13to 1(1 abstained; 15 total votes) that the results of the Saxagliptin Assessment of Vascular Outcomes Recorded in Patients with

2015-04-14 08:26 CEST Corline Biomedical AB Idag, den 14 april 2015, inleds teckningstiden i Corline Biomedical AB:s (”Corline”) nyemission inför planerad listning på Nasdaq First North i Stockholm. Teckningstiden löper till och med den 28 april 2015. Fulltecknad nyemission tillför bolaget cirka 12 MSEK före emissionskostnader. Corline har erhållit teckningsförbindelser om cirka 6 MSEK, motsvarande cirka 50 procent av emissionslikviden.

2015-03-31 15:36 CEST Corline Biomedical AB Corline Biomedical AB (“Corline”), a company developing therapeutic candidates to be used in organ and cell transplantation, last week announced that during a shareholders’ meeting on March 25, 2015, Corline decided on an initial public offering of newly issued shares of its common stock. The offering will be made during April 14 –28, 2015 and full subscription will provide Corline with 12 MSEK.

2015-03-25 22:23 CET Corline Biomedical AB Swedish company Corline Biomedical AB, maker and distributor of a proprietary and unique heparin coating technology for use in regenerative medicine, has appointed Kerstin Valinder-Strinnholm as non-executive member of the board of directors.

2015-03-25 08:04 CET AstraZeneca AstraZeneca today announced that it has entered into a five-year research collaboration with the Harvard Stem Cell Institute (HSCI) to adapt a technique that creates human beta cells from stem cells for use in screens of AstraZeneca’s compound library in the search for new treatments for diabetes.

Diabetesförbundet skickar kondoleansbrev med anledning av Max Stenbecks bortgång i diabetes

2015-03-18 13:46 CET Svenska Diabetesförbundet ​Svenska Diabetesförbundet har genom ordförande Fredrik Löndahl i dag skickat ett kondoleansbrev till Christina Stenbeck med anledning av Max Stenbecks bortgång i diabetes. Vi beklagar sorgen och skickar vårt varmaste deltagande till familjen.

2015-03-17 13:00 CET Diabetes Wellness Sverige ​Diabetes Wellness Award är utformat för att finansiera mindre projekt från unga, lovande forskare i Sverige som alla strävar efter att göra livsförändrande genombrott inom diabetesforskningen.

Studie inom stamcellsforskning vid debut av typ 1-diabetes beviljas en halv miljon kronor

2015-03-16 10:00 CET Barndiabetesfonden Barndiabetesfonden delade 2014 ut 7 miljoner kr till forskning inom typ 1-diabetes. Anslagen fördelades på 34 olika forskningsprojekt. Ett av projekten som erhöll en halv miljon kronor är en forskningsstudie som syftar till att hos nydebuterade patienter med typ 1-diabetes undersöka om resterande insulinproducerande celler kan räddas genom transplantation med kroppsegna mesenkymala stamceller.

​Patienter med diabetes dröjer längre med att söka vård för hjärtinfarkt

2015-03-11 14:08 CET Umeå universitet Hjärtinfarkt ger samma symtom för patienter med diabetes som för patienter utan diabetes. Däremot dröjer patienter med diabetes längre innan de söker vård för sina hjärtinfarktsymtom. Det konstaterar Karin Hellström Ängerud i den avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet.