Pressmeddelanden

Forskning och behandling av folksjukdomar prisas

2014-09-11 12:09 CEST Region Skåne Tre framgångsrika kliniker vid Skånes universitetssjukhus har tilldelats utmärkelsen Skåne Centre of Excellence – in Health. Klinikerna arbetar med att behandla och forska inom folksjukdomarna diabetes, demens och kranskärlssjukdomar.

Thomas och Helena Edlund får Baltics samverkanspris

2014-09-11 08:04 CEST Umeå universitet Baltics samverkanspris med entreprenörskapsinriktning 2014 har tilldelats professor Thomas Edlund och professor Helena Edlund, som har lyckats kombinera grundforskning av högsta kvalitet med entreprenörskap och företagsbyggande. Enligt motiveringen utgör de en inspirationskälla och förebild för andra forskare i arbetet med att kommersialisera forskningsresultat.

2014-09-02 10:09 CEST Örebro universitet I morgon besöker Prins Daniel Örebro universitet. Han är särskilt intresserad av forskning som rör fysisk aktivitet och kommer bland annat att träffa professor Fawzi Kadi för att höra mer om hur träning och kost kan påverka såväl diabetes som muskelmassa.

Hon får KTH:s stora pris

2014-09-01 12:21 CEST KTH Sara Snogerup Linse heter årets mottagare av KTH:s stora pris och 1,2 miljoner kronor. I och med utmärkelsen tar hon plats i samma sällskap som Robyn, Hans Rosling och Niklas Zennström. Förutom sin stora gärning inom proteinforskningen så är Sara Snogerup Linse barnboksförfattare med titlar som "Kjetil lär sig flyga" och "Prins Pralin åker buss".

2014-08-14 07:24 CEST Bayer AB Europeiska Kommissionen har godkänt Eylea (aflibercept) för behandling av ögonsjukdomen diabetiska makulaödem, DME. I Sverige drabbas cirka 16 000 personer av sjukdomen varje år och antalet ökar. Behandlingen gör att sjukdomsförloppet kan hejdas och i många fall kan man även förhindra att individen blir blind.

2014-08-12 09:37 CEST Uppsala universitet Ny forskning från Uppsala universitet visar att ett hormon som utsöndras i tarmen när vi äter påverkar en del av hjärnan som är viktig för inlärning och minne. Resultaten har nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Diabetes.

"Jag tröståt när jag mådde dåligt och jag firade med mat när jag mådde bra. Idag har jag slutat med socker och gått ner 20 kilo"

2014-08-10 11:13 CEST Ordberoende Förlag Jag tröståt när jag mådde dåligt och firade med mat när jag mådde bra. Jag åt mig igenom mina depressioner. Jag åt för att bedöva värken i själen, eller fylla tomrummet som ekade. Mat var både belöning och tröst. Kärlek och bedövning. Precis som för Ulrika i ”Det krävs tusen vackra ord”. En dag kom domen. ”Du är i förstadiet till diabetes.” Den dagen tvärslutade jag med allt som innehåller socker

Ny upptäckt kan bota diabetes

2014-07-09 12:00 CEST Stockholms universitet Forskare har upptäckt en helt ny signalväg i muskelceller som med god sannolikhet kan användas för att hitta en ny sorts mediciner mot typ 2 diabetes. Resultaten är av hög vetenskaplig betydelse publiceras i dag i den vetenskapliga tidskriften Diabetes.

Njurförbundet har analyserat 150 urinprov i Almedalen - 20-årings sjukdom upptäcktes av en slump

2014-07-03 05:29 CEST Njurförbundet Fler än 150 personer har hittills tagit en ”kisspaus” i Njurförbundets tält i Almedalen och lämnat urinprov för kontroll av njurarna.

2014-06-24 08:01 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket har tagit fram en nya rekommendation för förebyggande behandling av hjärt-kärlsjukdomar. Dödligheten har minskat i Sverige under de senaste 30 åren, mycket genom bättre levnadsvanor och minskad rökning. Då befolkningen blir allt äldre spelar samhällsåtgärder, livsstilsåtgärder och förebyggande medicinska åtgärder ändå en viktig roll för att minska sjuklighet och dödlighet.