Pressmeddelanden

Livets start har stor betydelse för den vuxna hälsan

2014-04-11 13:03 CEST Svenska Läkaresällskapet Hur stor betydelse har livets tidiga start, graviditeten och barndomen, för hälsan som vuxen? Detta kommer framstående forskare att diskutera den 23-24 april i Malmö vid det Berzeliussymposium som Svenska Läkaresällskapet arrangerar i samarbete med Lunds universitet och Region Skåne. Mötet hålls i Jubileumsaulan, Medicinskt forskningscentrum, SUS Malmö, pressträff den 23 april kl 12. Välkommen!

Ökad diabetesrisk om invandrarbarn föds i Sverige

2014-04-09 08:05 CEST Örebro universitet Bara i Finland och på Sardinien är det vanligare att barn drabbas av diabetes än i Sverige. Barn till invandrade föräldrar behåller sin lägre risk, men om barnen föds i Sverige ändras bilden och risken att drabbas av diabetes blir högre. Dessutom blir de barnen sjukare än svenska barn. Det här visar barnläkaren Ulf Söderström i sin doktorsavhandling vid Örebro universitet.

2014-03-31 12:52 CEST Mercodia AB Swedish biotech company Mercodia announces a strategic collaboration with Chongqing Zhongyuan Biotechnology, China, a rapidly growing in vitro diagnostic company focusing on developing diagnostic tests for diabetes and cardiovascular diseases. The collaboration allows the companies to jointly develop innovative diabetes tests that fit the requirements of the largest diabetes market in the world.

2014-03-21 11:43 CET Diabetesfonden - Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond Nu kan du och ditt företag motivera personalen till ett hälsosammare liv och samtidigt stödja forskning kring diabetes genom att beställa Främja hälsan-paket. 1 miljon svenskar lever med eller riskerar drabbas av typ 2-diabetes, vår tids snabbast växande folksjukdom. Att förebygga typ 2-diabetes gynnar inte bara dig som arbetsgivare och din personal, utan gagnar hela samhället.

Välfungerande familj skyddar mot psykisk ohälsa vid kronisk sjukdom

2014-03-18 10:52 CET Umeå universitet God familjefunktion är en tydlig skyddsfaktorer för psykisk hälsa hos barn och ungdomar med kroniska sjukdomar i norra Ryssland. Det konstaterar Anna Zashikhina i den avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet den 21 mars.

Förhöjda halter av riskprotein ökar risken att drabbas av diabetes

2014-03-17 12:05 CET Umeå universitet Förhöjda nivåer av proteinet PAI-1 i blodet kommer före andra tecken på ökad risk för diabetes. Det visar Jenny Hernestål Boman i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet. De kraftigt ökade halter av proteinet som finns hos befolkningen i Västerbotten kan vara en förvarning om en ökad diabetesförekomst.

2014-03-13 09:14 CET Diabetesfonden - Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond Cara Collection har tillsammans med Diabetesfonden tagit fram diabetesarmband för forskningen som säljs till förmån för diabetesforskningen. 1 miljon svenskar har diabetes eller riskerar drabbas av sjukdomen. Trots att så många insjuknar uppmärksammas diabetessjukdomarna och behovet av diabetesforskningen väldigt lite.

2014-03-12 06:11 CET Njurförbundet För mindre än 25 år sedan var njursvikt en vanlig dödsorsak hos äldre och dialysbehandling av äldre var ovanligt. Idag kan äldre och sjukare patienter behandlas med dialys på ett säkert sätt då njurfunktionen sviktar. Fler och fler patienter behandlas med dialys eller är njurtransplanterade och lever länge med sin behandling. Idag finns dessutom flera olika behandlingsalternativ att välja mellan.

2014-03-03 08:03 CET AstraZeneca AstraZeneca meddelar idag att amerikanska Food and Drug Administration (FDA) har godkänt BYDUREON® Pen (injicerbar exenatidsuspension för långsam frisättning) på 2 mg som tillägg till diet och motion för att förbättra den glykemiska kontrollen hos vuxna med typ 2-diabetes.

Unik fallstudie ger nytt hopp för patienter med fotvårtor och nagelsvamp

2014-02-26 10:00 CET ABI - Arctic Business Incubator Nagelsvamp och fortvårtor är problem som orsakar mycket lidande för den som drabbas. I senaste numret av tidskriften International Journal of Applied Science and Technology presenteras en intressant klinisk fallstudie. Den visar konkret att BioCool ger en dramatisk förbättring av drabbade naglar och fötter och är förmodligen den enda produkten på marknaden som helt tar död på nagelsvampar.