Pressmeddelanden

2015-09-01 16:36 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Kanyler som ingår i infusionsset från tillverkaren Unomedical A/S riskerar att gå av vid användning. Produkterna används tillsammans med läkemedelspumpar, ofta av patienter själva. De används vid behandling av diabetes, Parkinsons sjukdom, primär immunbristsjukdom, smärtbehandling och talassemi. Mer information om användning av produkterna finns i tillverkarens säkerhetsmeddelande.

Invitation - Sanofi Diabetes at EASD 14-18 September

2015-08-27 14:27 CEST Sanofi Sanofi media events at EASD in Stockholm ​Tuesday, September 15 (18.00 – 19.15 CET) Sanofi Diabetes in focus: scientific poster tour - A presentation of key Sanofi Diabetes studies Wednesday, September 16 (18.30 – 19.30 CET) Sanofi Diabetes news conference - Addressing unmet needs and delivering next generation solutions Welcome!

Färre hjärt-kärlkomplikationer med nytt diabetesläkemedel

2015-08-26 08:30 CEST Boehringer Ingelheim AB En internationell studie med mer än 7 000 deltagare visar att läkemedlet Jardiance minskar risken att drabbas av hjärt-kärlhändelser hos patienter med typ 2-diabetes. Runt hälften av alla dödsfall i patientgruppen orsakas av hjärt- kärlsjukdomar. De fullständiga resultaten presenteras den 17 september vid EASD-mötet, en stor europeisk diabeteskonferens, i Stockholm.

Lika rätt till hjälpmedel åt alla med diabetes. Barn som vuxen - i hela Sverige.

2015-08-14 10:36 CEST Svenska Diabetesförbundet Nu är det dags att agera för alla kroniskt diabetessjuka över hela landet. De har, precis som barnen i Dalarna, rätt till hjälpmedel för att leva ett längre och friskare liv utan att riskera för tidig död och följdsjukdomar. De argument som förs fram i debatten om barns behov av tekniska hjälpmedel gäller också för vuxna. Alla personer med diabetes har behov av en god blodsockerkontroll.

Ett nationellt system är en del av lösningen på den ojämlika diabetesvården

2015-08-10 12:30 CEST Svenska Diabetesförbundet Svenska Diabetesförbundet ser mycket positivt på att ojämlikheterna inom den svenska diabetesvården nu diskuteras offentligt och även bekräftas av SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, i morgonens Ekot i P1. Det behövs ett nationellt system för att tillgången till tekniska hjälpmedel, som en del av behandlingen av typ 1-diabetes, ska bli mer jämlik och för att enskilda inte ska komma i kläm.

Uppdatera dina kunskaper och förbättra svensk diabetesvård

2015-08-05 15:42 CEST Teknologisk Institut Diabetes en växande sjukdom i Sverige. För att kunna tillfredsställa vårdbehovet för diabetespatienter krävs kunnig och specialiserad vårdpersonal. Du som jobbar med diabetesvård har nu möjlighet att närvara vid Teknologisk Instituts endagskonferens som uppdaterar dig med nya rön inom diabetesvården, innovativ vårdteknik samt hur du diagnostiserar diabetes hos unga patienter.

Proteininteraktion påvisar möjlig länk mellan Parkinsons och diabetes

2015-08-03 08:36 CEST Umeå universitet Två forskargrupper vid Umeå universitet har hittat en koppling mellan två proteiner som individuellt är inblandade i Parkinsons respektive typ 2-diabetes. Kopplingen mellan proteinerna verkar vara skyddande mot sjukdomarna under normala förhållanden. Upptäckten banar väg för utveckling av nya typer av designade molekyler som möjligvis kan påverka båda sjukdomarnas förlopp.

2015-07-30 11:00 CEST Uppsala universitet I en ny studie från Uppsala universitet har forskare framgångsrikt använt antiinflammatoriska cytokiner för behandling av typ 1-diabetes. Studien visar att om diabetessjuka möss fick interleukin-35 gick sjukdomen tillbaka eller botades genom att en normal blodsockernivå och immuntolerans bibehölls. Resultaten publiceras i open access-tidskriften Scientific Reports (Nature Publishing Group).

Toleranzia tar in kapital och förbereder för notering på AktieTorget

2015-07-29 09:30 CEST GU Ventures AB Toleranzia har attraherat 6 MSEK i en riktad nyemission för sitt pre-kliniska utvecklingsprogram för toleransbehandling av den sällsynta neuro-muskulära sjukdomen Myastenia Gravis. Kapitaltillskottet möjliggör ett fortsatt högt tempo i verksamheten fram till den listningsemission som bolaget planerar och inför notering på AktieTorget.

BioCool läkte såriga diabetesfötter i Sudan

2015-07-03 13:00 CEST ABI - Arctic Business Incubator I Sudan har forskare vid Karolinska Institutet genomfört en studie där diabetespatienter med infekterade fotsår behandlades med fotbadet Bi-oCool. 66 procent blev helt återställda och resten fick en klart minskad tillväxt av bakterier. Denna studie presenteras i senaste numret av den ansedda tidskriften International Journal of Applied Science and Techno-logy som utkommer den 1 juli.