Pressmeddelanden

2015-03-31 15:36 CEST Corline Biomedical AB Corline Biomedical AB (“Corline”), a company developing therapeutic candidates to be used in organ and cell transplantation, last week announced that during a shareholders’ meeting on March 25, 2015, Corline decided on an initial public offering of newly issued shares of its common stock. The offering will be made during April 14 –28, 2015 and full subscription will provide Corline with 12 MSEK.

2015-03-25 22:23 CET Corline Biomedical AB Swedish company Corline Biomedical AB, maker and distributor of a proprietary and unique heparin coating technology for use in regenerative medicine, has appointed Kerstin Valinder-Strinnholm as non-executive member of the board of directors.

2015-03-25 08:04 CET AstraZeneca AstraZeneca today announced that it has entered into a five-year research collaboration with the Harvard Stem Cell Institute (HSCI) to adapt a technique that creates human beta cells from stem cells for use in screens of AstraZeneca’s compound library in the search for new treatments for diabetes.

Diabetesförbundet skickar kondoleansbrev med anledning av Max Stenbecks bortgång i diabetes

2015-03-18 13:46 CET Svenska Diabetesförbundet ​Svenska Diabetesförbundet har genom ordförande Fredrik Löndahl i dag skickat ett kondoleansbrev till Christina Stenbeck med anledning av Max Stenbecks bortgång i diabetes. Vi beklagar sorgen och skickar vårt varmaste deltagande till familjen.

Diabetes Wellness Award - för unga lovande forskare i Sverige

2015-03-17 13:00 CET Diabetes Wellness Sverige ​Diabetes Wellness Award är utformat för att finansiera mindre projekt från unga, lovande forskare i Sverige som alla strävar efter att göra livsförändrande genombrott inom diabetesforskningen.

Studie inom stamcellsforskning vid debut av typ 1-diabetes beviljas en halv miljon kronor

2015-03-16 10:00 CET Barndiabetesfonden Barndiabetesfonden delade 2014 ut 7 miljoner kr till forskning inom typ 1-diabetes. Anslagen fördelades på 34 olika forskningsprojekt. Ett av projekten som erhöll en halv miljon kronor är en forskningsstudie som syftar till att hos nydebuterade patienter med typ 1-diabetes undersöka om resterande insulinproducerande celler kan räddas genom transplantation med kroppsegna mesenkymala stamceller.

​Patienter med diabetes dröjer längre med att söka vård för hjärtinfarkt

2015-03-11 14:08 CET Umeå universitet Hjärtinfarkt ger samma symtom för patienter med diabetes som för patienter utan diabetes. Däremot dröjer patienter med diabetes längre innan de söker vård för sina hjärtinfarktsymtom. Det konstaterar Karin Hellström Ängerud i den avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet.

2015-03-06 13:46 CET Sanofi Stockholm 6 mars 2015 – Sanofi (EURONEXT: SAN och NYSE: SNY) meddelade idag att kommittén för humanläkemedel (CHMP) vid Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har utfärdat ett positivt yttrande där man rekommenderar godkännande av Toujeo® (insulin glargin 300 enheter/ml) för behandling av vuxna med typ 1- och typ 2-diabetes.

2015-03-04 13:02 CET AstraZeneca

Ny forskning om diabetes visar på vikten av personcentrerad vård och uppföljning

2015-03-02 13:01 CET Ersta Sköndal högskola Åsa Kneck, doktorand vid Karolinska Institutet och anställd av Ersta Sköndal högskola har forskat kring lärandeprocesser över en treårsperiod från en diabetsdiagnos. Den 6 mars disputerar hon med sin avhandling ”Living with diabetes – a lifelong learning process” som visar på vikten av en personcentrerad vård som utgår från personens egna upplevelser, erfarenheter och förståelse av sjukdomen.