Pressmeddelanden

2015-01-16 14:00 CET Region Skåne Med Metabolt centrum tar Region Skåne och Lunds universitet ett helhetsgrepp om diabetes och dess följdsjukdomar. Centret knyter samman världsledande forskning, utbildning, näringsliv och hälso- och sjukvård. Tillsammans ska man utveckla världens bästa diabetesvård, för patienter i regionen men också nationellt och internationellt.

Inbjudan till presskonferens om storsatsning på vård och forskning kring diabetes

2015-01-13 11:17 CET Region Skåne Välkommen till en presskonferens där Region Skåne i samarbete med Lunds universitet och Novo Nordisk presenterar en unik satsning kring diabetes och dess följdsjukdomar.

2015-01-05 11:06 CET Corline Systems AB Swedish company Corline Systems AB, maker and distributor of a proprietary and unique heparin coating technology for use in regenerative medicine, has been granted approval of patent application No. 2,612,621 by the Canadian Intellectual Property Office. “The patent secures Corline’s core IP in a very important and innovative market.”, comments CEO Henrik Nittmar.

2014-12-30 06:10 CET Insamlingsstiftelsen Njurfonden Den första utdelningen från Njurfonden har nyligen beslutats och elva erfarna forskare får vara med och dela på en miljon kronor.

2014-12-05 08:33 CET Akademiska sjukhuset Diabetesforskare på Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet får 25 miljoner kronor i anslag från Vetenskapsrådet för forskning på ö-cellstransplantation och andra cellterapier vid typ 1-diabetes.

2014-11-27 10:50 CET Boehringer Ingelheim AB Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket beviljar subvention av Trajenta (linagliptin), ett läkemedel mot typ 2-diabetes som även personer med nedsatt njurfunktion kan ta. – Det här läkemedlet fyller en viktig plats för typ 2-diabetiker särskilt för de med nedsatt njurfunktion, säger bitr prof Johan Jendle, Centralsjukhuset i Karlstad.

2014-11-24 08:41 CET Corline Systems AB Swedish company Corline Systems AB has received a 1 MSEK grant by the Swedish Governmental Agency for Innovation Systems (Vinnova) to conduct a first-in-man clinical trial. The study will include patients with severe diabetes type 1 who no longer have an insulin production of their own and even though under strict insulin control, cannot manage their glucose levels within desirable limits.

Ny teknik ska göra läkemedel effektivare

2014-11-19 13:03 CET KTH Nu har forskare vid KTH utvecklat en proteintagg som kan fästas vid proteinläkemedel för att få dem att stanna längre tid i kroppen innan de bryts ned. Det gör att läkemedlen kan tas i lägre dos, att patienten inte behöver ta medicinen lika ofta och att dosen blir jämnare över tid, vilket höjer effekten av läkemedlet.

Statistroll i Solsidan såld på auktion till förmån för barndiabetesforskningen

2014-11-14 23:53 CET Barndiabetesfonden Under kvällen fick Barndiabetesfonden in 1 040 000 kronor när 46 unika objekt gick under klubban vid årets välgörenhetsauktion för barndiabetes på Berns i Stockholm. Pengarna som auktionen genererade går oavkortat till forskningen. En Fendergitarr signerad av Björn Ulvaeus såldes för 25 000 kronor och ett Hans Gedda-fotografi på Kungafamiljen klubbades för 34 000 kronor.

Statistroll i Solsidan såld på auktion för 70 000 kronor till förmån för barndiabetesforskningen

2014-11-14 23:48 CET Eli Lilly Under kvällen fick Barndiabetesfonden in 1 040 000 kronor när 46 unika objekt gick under klubban vid årets välgörenhetsauktion för barndiabetes på Berns i Stockholm. Pengarna som auktionen genererade går oavkortat till forskningen. En Fendergitarr signerad av Björn Ulvaeus såldes för 25 000 kronor och ett Hans Gedda-fotografi på Kungafamiljen klubbades för 34 000 kronor.