Pressmeddelanden

”Kungafamiljen” och ”Solsidan” – i kampen mot barndiabetes

2014-10-26 14:08 CET Barndiabetesfonden För fjärde året i rad anordnas en välgörenhetsauktion till förmån för Barndiabetesfonden. I årets auktion finns möjlighet att buda på ett fotografi av Kungafamiljen taget 1979 av Hans Gedda, en fendergitarr signerat av Björn Ulvaeus från Abba, samt en prominent statistroll i TV4-serien Solsidan. Alla intäkter går oavkortat till forskningen kring barndiabetes.

”Kungafamiljen” och ”Solsidan” – i kampen mot barndiabetes

2014-10-24 10:30 CEST Eli Lilly För fjärde året i rad anordnar Barndiabetesfonden tillsammans med läkemedelsföretaget Lilly och Bukowskis en välgörenhetsauktion på Världsdiabetesdagen den 14 november. I årets auktion finns möjlighet att buda på ett fotografi av Kungafamiljen taget 1979 av Hans Gedda, en fendergitarr signerat av Björn Ulvaeus från Abba, samt en prominent statistroll i TV4-serien Solsidan.

CCS presenterar CCS Fotmousse

2014-10-23 13:34 CEST CCS CCS har i samarbete med Diabetesfonden tagit fram en fotmousse för daglig omvårdnad av fötterna. Moussen motverkar torr hud och sprickor på fötterna.

2014-10-21 08:00 CEST AstraZeneca Vid två nationella diabetessymposier arrangerade av AstraZeneca diskuterades det senaste inom diabetesvården i allmänhet och läkemedel i synnerhet. I takt med att fler behandlingsalternativ för typ 2-diabetes blir tillgängliga ökar behovet av att hitta bästa behandlingsalternativ för varje enskild patient. Hur kan nya lälmedel bidra?

2014-10-20 11:16 CEST Diabetesfonden - Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond Cara Collection och Diabetesfonden har i ett samarbete tagit fram armband som säljs till förmån för diabetesforskningen. Sofia Bergqvist, ägare av Cara Collection, har länge engagerat sig i diabetesfrågan. Hon drabbades själv av typ 1-diabetes som 11-åring. Med hjälp av armbanden vill hon bidra till att hitta ett botemedel mot sjukdomen.

Gratis influensavaccination för alla över 65 år, gravida och riskgrupper

2014-10-20 09:52 CEST Region Skåne Varje år dyker den upp – influensan. För de flesta är influensa en ofarlig sjukdom, men personer som är över 65 år, gravida eller tillhör en medicinsk riskgrupp kan bli svårt sjuka om de smittas. Därför erbjuds gratis vaccination till dessa grupper med start 21 oktober.

 Norsk diabetesforskare erhåller Johnny Ludvigsson-priset

2014-10-16 14:25 CEST Barndiabetesfonden Idag presenterar Barndiabetesfonden mottagaren av Johnny Ludvigsson-priset 2014. Stipendiet på 250 000 kronor, för mest framstående barndiabetesforskning i Norden, tilldelas Knut Dahl-Jörgensen, Oslo Universitet, Norge. Barndiabetesfondens beskyddare Kronprinsessan Victoria delade ut priset under ett vetenskapligt symposium i samband med Barndiabetesfondens 25-årsjubileum.

34 föreläsningar på 3 dagar under Umeå universitets årshögtid

2014-10-09 12:32 CEST Umeå universitet Diabetes, ortnamn, livspussel, narkolepsi, barnallergier och lärdomar från Mount Everest – Umeå universitets årshögtid den 16–18 oktober bjuder på ett brett populärvetenskapligt program med bland annat Yngve Gustafson, Gert Klötzke, Britta Marakatt-Labba och Börje Hörnlund. En av högtidens höjdpunkter är lördagens ceremoni, då 7 hedersdoktorer, 15 professorer och 12 pristagare uppmärksammas.

2014-10-07 13:30 CEST Dietisternas Riksförbund Regionfullmäktige i VGR har idag, den 7 oktober 2014, fattat beslut om fler dietisttjänster i primärvården i Västra Götalandsregionen. Ökad tillgång till kvalificerat stöd för goda matvanor ger bättre förutsättningar för jämlik vård och höjer livskvaliteten för personer med övervikt och fetma, undernäring och andra kostrelaterade tillstånd.

2014-10-01 15:35 CEST Diabetesfonden - Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond CCS har i samarbete med Diabetesfonden tagit fram en fotmousse för daglig omvårdnad av fötter. Moussen motverkar torr hud och sprickor och kan med fördel användas av personer med diabetes som ofta drabbas av torr hud och infektioner. För varje såld fotmousse går 2 kr till Diabetesfonden som stödjer livsviktig forskning kring diabetes.