Pressmeddelanden

BioCool läkte såriga diabetesfötter i Sudan

2015-07-03 13:00 CEST ABI - Arctic Business Incubator I Sudan har forskare vid Karolinska Institutet genomfört en studie där diabetespatienter med infekterade fotsår behandlades med fotbadet Bi-oCool. 66 procent blev helt återställda och resten fick en klart minskad tillväxt av bakterier. Denna studie presenteras i senaste numret av den ansedda tidskriften International Journal of Applied Science and Techno-logy som utkommer den 1 juli.

BioCool healed diabetic sore feet in Sudan

2015-07-03 13:00 CEST ABI - Arctic Business Incubator In Sudan, researchers from the medical university Karolinska Institutet in Stockholm conducted a study in which diabetic patients with infected foot ulcers were treated with footbath BioCool. 66 percent recovered fully and the rest were given a clear re-duction in the growth of bacteria.

Har den jämlika diabetesvården gått på pumpen?

2015-06-22 15:23 CEST Roche Diagnostics Scandinavia AB Almedalen – Har den jämlika diabetesvården gått på pumpen? Roche i samarbete med Dagens Medicin Agenda, Diabetesförbundet och Medtronic arrangerar seminarium under Almedalsveckan, tisdagen den 30 juni kl. 13:10- 14.00. Plats: Burmeisters Bakficka, Tage Cervins gata 8, Dagens Medicin Agenda Vårdtorg.

 Större risk för diabetes i Botkyrka än i Danderyd

2015-06-17 16:37 CEST Hjärt-Lungfonden ​Risken för att drabbas av diabetes är större i Botkyrka än i Danderyd. En studie, finansierad av Hjärt-Lungfonden, visar att diabetes är tre gånger vanligare i mindre välbeställda områden än i mer välbeställda områden.

Snabb ökning av typ 2-diabetes riskerar leda till fler hjärtinfarkter

2015-06-17 10:05 CEST Diabetesfonden Den lavinartade globala ökningen av typ 2-diabetes riskerar att leda till att dödligheten i hjärtinfarkt ökar. För att förhindra detta måste vi hitta sambandet mellan diabetes och hjärtsjukdom. Det skriver Kristina Sparreljung, Hjärt-Lungfonden och Fredrik Löndahl, Diabetesförbundet och Diabetesfonden.

Almedalen – Har den jämlika diabetesvården gått på pumpen?

2015-06-17 06:18 CEST Medtronic Almedalen – Har den jämlika diabetesvården gått på pumpen? Medtronic i samarbete med Dagens Medicin Agenda, Diabetesförbundet och Roche arrangerar seminarium under Almedalsveckan, tisdagen den 30 juni kl. 13:10- 14.00. Plats: Burmeisters Bakficka, Tage Cervins gata 8, Dagens Medicin Agenda Vårdtorg.

Nytt OTC-klassat Magnesiumläkemedel

2015-06-15 11:02 CEST Biosan AB Nytt OTC-klassat magnesiumläkemedel Vadkramper - ett vanligt och smärtsamt symtom! - Expressmagnesium hjälper! Magnesium Diasporal 300 mg – det enda OTC-registrerade magnesiumläkemedlet i ren citratform. Välj den bästa magnesiumprodukten! Magnesium Diasporal 300mg innehåller rent magnesiumcitrat som är kroppsvänligt och av högsta kvalitet, därför snabbt och långtidsverkande.

Icke smittsamma sjukdomar kräver allt fler offer

2015-06-10 09:51 CEST Umeå universitet Det finns ett stort behov att bromsa utvecklingen mot att allt fler människor dör i förtid på grund av icke smittsamma sjukdomar, som hjärt-kärlsjukdom, diabetes och cancer. Utmaningarna varierar dock i olika länder, vilket gör att varje land behöver specialanpassa sina insatser och budskap till befolkningen för att minska sjukdomstrycket. Detta enligt en avhandling från Umeå universitet.

2015-06-10 09:24 CEST Sanofi Rapport från den pågående diabeteskongressen (ADA) i Boston. Stockholm – 9 juni 2015 - ELIXA är den första studien som visat kardiovaskulär säkerhet för en GLP-1-receptoragonist. Studien som omfattade mer än 6000 patienter med typ 2-diabetes och ökad kardiovaskulär risk presenterades under måndagen 9 juni på ADA i Boston.

2015-06-08 13:04 CEST AstraZeneca Study also found no evidence of increased risk of hospitalisation for heart failure for DPP-4 inhibitors compared with sulfonylureas