Pressmeddelanden

Ny upptäckt kan bota diabetes

2014-07-09 12:00 CEST Stockholms universitet Forskare har upptäckt en helt ny signalväg i muskelceller som med god sannolikhet kan användas för att hitta en ny sorts mediciner mot typ 2 diabetes. Resultaten är av hög vetenskaplig betydelse publiceras i dag i den vetenskapliga tidskriften Diabetes.

Njurförbundet har analyserat 150 urinprov i Almedalen - 20-årings sjukdom upptäcktes av en slump

2014-07-03 05:29 CEST Njurförbundet Fler än 150 personer har hittills tagit en ”kisspaus” i Njurförbundets tält i Almedalen och lämnat urinprov för kontroll av njurarna.

2014-06-24 08:01 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket har tagit fram en nya rekommendation för förebyggande behandling av hjärt-kärlsjukdomar. Dödligheten har minskat i Sverige under de senaste 30 åren, mycket genom bättre levnadsvanor och minskad rökning. Då befolkningen blir allt äldre spelar samhällsåtgärder, livsstilsåtgärder och förebyggande medicinska åtgärder ändå en viktig roll för att minska sjuklighet och dödlighet.

Spelbaserad vård som hjälper diabetiker vinner Venture Cup

2014-06-12 23:00 CEST Venture Cup Personliga erfarenheter av diabetes och ett välkomponerat team med viljan att jobba för att hjälpa andra. Företaget eDiabeat gick hela vägen till seger i tävlingskategorin Människa & Samhälle. Priset togs emot under festliga former i Umeå på Sverigefinalen av Venture Cup, Sveriges ledande tävling för affärsidéer.

2014-06-10 08:20 CEST Hjärt-Lungfonden Det finns stora skillnader i hur landstingen når målen för diabetesvården, visar Hjärt-Lungfondens nya diabetesindex. Två av tre som har diabetes typ 2 drabbas av hjärt-kärlsjukdom, men det behövs mer forskning för att förstå sambandet.

Almedalen: Gick diabetespatienterna på pumpen

2014-06-04 09:40 CEST Medtronic Medtronic i samarbete med Dagens Medicin, Diabetesförbundet och Roche Diagnostics arrangerar under Almedalsveckan ett seminarium, torsdagen den 3 juli kl.11:30-13:00.

Mer än varannan med nydiagnostiserad typ 2-diabetes får ingen utbildning

2014-06-03 11:11 CEST Svenska Diabetesförbundet En ny undersökning med över 2 000 personer med typ 2-diabetes visar att hela 52 procent av de som haft diabetes i mindre än tre år aldrig har fått utbildning om sin sjukdom. Resultaten pekar på en oroväckande trend; färre får utbildning, en allt större andel känner inte till sitt långtidsblodsocker samtidigt som andelen som inte tar sin ordinerade medicin har ökat.

2014-06-03 10:30 CEST AstraZeneca En ny undersökning med över 2 000 personer med typ 2-diabetes i Sverige visar att hela 52 procent av de som haft diabetes i mindre än tre år aldrig har fått utbildning om sin sjukdom. Jämfört med en tidigare undersökning pekar resultaten på en oroväckande trend; färre får utbildning, en större andel känner inte till sitt långtidsblodsocker och andelen som inte tar sin ordinerade medicin har ökat.

Nu finns Medtronic Sverige på Twitter

2014-05-27 08:54 CEST Medtronic Medtronic Sverige har nu ett officiellt twitterkonto, som heter @MedtronicSE. Följ oss gärna!

2014-05-23 12:28 CEST Boehringer Ingelheim AB Europeiska kommissionen har beslutat om marknadsgodkännande för empagliflozin, en hämmare av natrium-glukos-co-transportör 2 (sodium-glucose-transporter 2; SGLT2) från Boehringer Ingelheim och Eli Lilly & Co. Empagliflozin har godkänts för behandling av typ 2-diabetes för att förbättra den glykemiska kontrollen hos vuxna och kommer att marknadsföras i Europa under namnet Jardiance.