Nyheter

Ny kunskap om hur typ 2-diabetes utvecklas

2015-05-21 13:24 CEST Diabetesfonden Diabetesfonden stödjer forskning för att hitta orsaker till och botemedel mot diabetessjukdomarna. Ett av de forskningsprojekt som finansierats har nu kunnat presentera ny kunskap om vad som händer när typ 2 diabetes utvecklas. Genom att studera insulinproducerande betaceller hos möss i realtid har de kunnat ringa in en viktig del i förloppet som leder till betacellernas död.

Diabeteshjälpmedel för den stilmedvetna

2015-05-19 16:23 CEST Diabetesfonden Diabetes ska inte vara ett hinder för att uttrycka personlig stil och smak. Det menar Wiktoria Rudolfsson, som i sitt examensarbete från Berghs School of Communications designat och tagit fram fodral för diabeteshjälpmedel.

2015-05-11 09:49 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket kommer inom området medicinteknik fokusera på tillsyn inom diabetesområdet, programvaror med medicinskt syfte och omsteriliseringsbara medicintekniska produkter. Myndigheten kommer att fortsatt bevaka inkomna rapporter om olyckor och tillbud.

Musikgala för forskningen

2015-05-04 11:54 CEST Diabetesfonden Den 1 juni 2015 arrangeras en musikgala på Stadionmässan i Malmö, DIABEAT (www.diabeat.se), till förmån för forskning kring diabetes.

Ärofyllt pris för Erik Renström

2015-04-29 14:07 CEST Diabetesfonden ”The Knud Lundbeck Award” delas ut av The Scandinavian Society for the Study of Diabetes och går till den forskare, huvudsakligen genom arbete utfört inom Norden som väsentligt bidragit till diabetesforskningens framsteg. I år gick priset till professor Erik Renström vid Lunds Universitet för sin forskning kring vad som felas med betacellen vid typ 2 diabetes.

Nya gåvobevis i samarbete med Agnes Florin

2015-04-28 17:01 CEST Diabetesfonden Nya gåvobevis för Diabetesfonden har tagits fram i samarbete med illustratören Agnes Florin.

Evidens nr 2 - tema Diabetes

2015-04-13 11:49 CEST Avdelningen Stöd för evidensbaserad medicin, HSF, SLL Riktlinjer, kulturanpassning, screening och statistik för bättre diabetesvård. Det nya numret av tidningen Evidens beskriver hur diabetesvården kan förbättras på flera olika sätt. Läs även om de effektiva men dyra hepatit C-läkemedlen och mycket annat.

Ny inkapslingsmetod ska minska biverkningar vid ö-cellstransplantation

2015-04-10 08:38 CEST Akademiska sjukhuset Sedan början av 2000-talet kan patienter med svår typ 1-diabetes behandlas med insulinproducerande betaceller. En utmaning med transplantation är biverkningar av immundämpande läkemedel. För att slippa detta och minska risken för celldöd prövas nu en ny metod på Akademiska sjukhuset där ö-celler kapslas in och får syre genom en inbyggd syrgastank.

De rusar för forskningen

2015-03-23 10:14 CET Diabetesfonden Intervju med Sockerruset UF, fyra gymnasietjejer från Finspång som arrangerar ett motionslopp till förmån för Diabetesfonden den 18 april. Sockerruset genomförs på Arena Grosvad i Finspång och kommer att vara 5 km långt.

2015-03-19 09:39 CET Diabetesfonden Ordförande för Svenska Diabetesförbundet och Diabetesfonden, Fredrik Löndahl, gästade i morse TV4:s Nyhetsmorgon för att prata om fördomar kring diabetes.