Nyheter

2014-05-26 10:51 CEST Region Skåne Med skräddarsydd behandling och individuella mål för varje patient har resultaten för diabetsvården på Näsby vårdcentral förbättrats avsevärt.

2014-05-24 08:00 CEST Region Skåne Denna information redogör kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 23 maj. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen av det samlade behovet av hälso- och sjukvård samt tandvård i Skåne. HSN bereder övergripande vårdpolitiska frågor till regionstyrelsen och fullmäktige.

Från ide´ till GooglePlay via Munktell Science Park's Business School

2014-05-14 08:10 CEST Munktell Science Park En ny diabetesapp, för diabetiker som nyligen har fått sin diagnos och vill lära sig att hantera sin diabetes, har publicerats på GooglePlay. På ett enkelt sätt kan man lära sig hur ens blodsockervärde reagerar på kost och motion och på så sätt lära sig att hantera sin diabetes. Entreprenören Mikaela Bertilsson förverkligade sin idé kring en app om diabetes som bidrar till en bättre livskvalite´.

Fel att neka blodsockertester vid typ 2-diabetes

2014-04-02 15:44 CEST Svenska Diabetesförbundet Diabetesförbundet får många samtal från människor med typ 2-diabetes som nekas förskrivning av de blodsockerstickor som de själva upplever att de behöver. Flertalet vårdgivare misstolkar riktlinjerna och menar att en person med typ 2-diabetes inte behöver testa sitt blodsocker.

2014-03-28 12:55 CET Svenska Diabetesförbundet Diabetesförbundets bestämda uppfattning är att insulinet fortsatt ska vara kostnadsfritt för den enskilde individen, oavsett om man har typ 1- eller typ 2-diabetes. Det är inte rimligt att behöva betala för ett livsnödvändigt hormon vilket insulin är.

Läkare på Danderyds sjukhus blev Årets diabetolog

2014-03-25 17:00 CET Danderyds sjukhus Svensk Förening för Diabetologis styrelse har utnämnt två diabetologer till utmärkelsen Årets diabetolog 2013. En av dem är Lena Landstedt-Hallin, läkare vid internmedicin på Danderyds sjukhus.

2014-02-27 16:06 CET Senzime AB Meet Senzime at Israeli-Nordic LS Partnering at Biomed 2014 May 20-22, 2014 in Tel Aviv

Insulinpumpen är en självklar del av 12-årige Jonatans liv

2014-01-15 10:50 CET Medtronic Vid två års ålder insjuknade Jonatan, idag 12 år gammal, av typ 1 diabetes. Det är en kronisk sjukdom som han lever med varje dag och han går ingenstans utan sin insulinpump och glukosmätare.

Nya läkemedel mot typ 2-diabetes genom nätverksanalys

2013-12-10 11:19 CET Ragnar Söderbergs stiftelse Ragnar Söderbergs stiftelse presenterar de sex utvalda Ragnar Söderbergforskare i medicin 2013. Nu presenterar vi Anders Rosengren, Lunds universitet, vars forskning använder en ny strategi för att möjliggöra mer specifik behandling av typ 2-diabetes, riktad mot de bakomliggande sjukdomsmekanismerna. Läs mer och se den 3 minuter långa filmen om Rosengrens forskning!

2013-12-04 09:51 CET Svenska Diabetesförbundet Från och med första december ingår inte längre insulinpumpar i den statliga läkemedelsförmånen, pumpar som är livsviktiga för många som har typ 1-diabetes. Särskilt unga vuxna med sjukdomen. I och med att landstingen nu får ansvar för pumparna tar Sverige ett väldigt tydligt steg mot en mer ojämlik vård.