Nyheter

Familjerna tar makten över barnens diabetes

2014-10-24 08:15 CEST Region Skåne Andelen barn med diabetes som har för höga blodsockerhalter har minskat dramatiskt sedan Barndiabetesteamet på CSK gett familjerna möjlighet att själva ta större ansvar för medicineringen.

2014-10-14 14:40 CEST Svenska Diabetesförbundet Häromdagen kom nyheten att forskare vid Harvard i USA lyckats massproducera mänskliga insulinproducerande betaceller, utvunna från stamceller. Betacellerna har enligt studien kunnat kontrollera blodsockret hos möss med diabetes. Media menar att ”ett botemedel mot typ 1-diabetes är nära”, medan det enligt svenska forskare återstår mycket arbete.

2014-10-09 11:23 CEST Landstinget Dalarna Nu invigs Hälsokällaren – en satsning för att få diabetespatienter på Domnarvets vårdcentral att göra en positiv och långsiktig livsstilsförändring.

Skånsk diabeteskunskap på export - svenska handelsministern besöker utbildning i Förenade Arabemiraten

2014-09-25 11:25 CEST Region Skåne Handelsminister Ewa Björling besöker skånsk diabetesutbildning i Abu Dhabi som del av ett tvådagarsbesök i Förenade Arabemiraten. Utbildningen drivs i partnerskap mellan Region Skånes vårdexportbolag Skåne Care, Malmö högskola och Lunds universitet.

”Nu hoppas vi att fler får chans att pröva pump”

2014-09-18 15:37 CEST Svenska Diabetesförbundet En ny svensk studie väcker hopp om att fler med diabetes kan få tillgång till insulinpumpbehandling.

2014-05-26 10:51 CEST Region Skåne Med skräddarsydd behandling och individuella mål för varje patient har resultaten för diabetsvården på Näsby vårdcentral förbättrats avsevärt.

2014-05-24 08:00 CEST Region Skåne Denna information redogör kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 23 maj. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen av det samlade behovet av hälso- och sjukvård samt tandvård i Skåne. HSN bereder övergripande vårdpolitiska frågor till regionstyrelsen och fullmäktige.

Från ide´ till GooglePlay via Munktell Science Park's Business School

2014-05-14 08:10 CEST Munktell Science Park En ny diabetesapp, för diabetiker som nyligen har fått sin diagnos och vill lära sig att hantera sin diabetes, har publicerats på GooglePlay. På ett enkelt sätt kan man lära sig hur ens blodsockervärde reagerar på kost och motion och på så sätt lära sig att hantera sin diabetes. Entreprenören Mikaela Bertilsson förverkligade sin idé kring en app om diabetes som bidrar till en bättre livskvalite´.

Fel att neka blodsockertester vid typ 2-diabetes

2014-04-02 15:44 CEST Svenska Diabetesförbundet Diabetesförbundet får många samtal från människor med typ 2-diabetes som nekas förskrivning av de blodsockerstickor som de själva upplever att de behöver. Flertalet vårdgivare misstolkar riktlinjerna och menar att en person med typ 2-diabetes inte behöver testa sitt blodsocker.

2014-03-28 12:55 CET Svenska Diabetesförbundet Diabetesförbundets bestämda uppfattning är att insulinet fortsatt ska vara kostnadsfritt för den enskilde individen, oavsett om man har typ 1- eller typ 2-diabetes. Det är inte rimligt att behöva betala för ett livsnödvändigt hormon vilket insulin är.