Nyheter

 Video från Almedalen - Har den jämlika diabetesvården gått på pumpen?

2015-07-03 14:26 CEST Medtronic DM-Play. Har landstingen svikit sitt löfte att alla med diabetes som behöver insulinpumpbehandling ska få det? Det är fortfarande många som inte får tillgång till pump, trots hög prioritet i de nationella riktlinjerna. Skillnaderna i landet är stora. Är det dags att återgå till en nationell finansiering?

Effekter av 17 miljoner till Diabetesforskningen

2015-07-03 11:50 CEST Diabetesfonden ​Under 2014 delade Diabetesfonden ut 17 miljoner till svensk diabetesforskning – för att komma närmare en framtid utan diabetes. För att nå dit behövs mer forskning som syftar till att förbättra livet för diabetessjuka och upptäcka vad som orsaker diabetes för att kunna ta fram ett botemedel.

Debatt: Hjärtinfarktdrabbade i Stockholm kan ha okänd diabetes

2015-06-18 08:00 CEST Hjärt-Lungfonden Över 60 procent av alla som drabbas av hjärtinfarkt har diabetes eller förstadier till diabetes utan att veta om det. I Stockholm handlar det om cirka 2 500 personer under 2013.

Hjälp Diabetesfonden via Sponsorhuset

2015-06-10 18:00 CEST Diabetesfonden Nu kan man bidra med pengar både till sig själv och Diabetesfonden genom att göra sina nätköp via Sponsorhuset.

2015-06-03 09:03 CEST Landstinget i Uppsala län ​Landstinget i Uppsala län ligger bra till vad gäller diabetesvård för vuxna patienter med diabetes typ 1. Det framgår av en ny rapport från Sveus, där vården i sju landsting har jämförts.

Ny kunskap om hur typ 2-diabetes utvecklas

2015-05-21 13:24 CEST Diabetesfonden Diabetesfonden stödjer forskning för att hitta orsaker till och botemedel mot diabetessjukdomarna. Ett av de forskningsprojekt som finansierats har nu kunnat presentera ny kunskap om vad som händer när typ 2 diabetes utvecklas. Genom att studera insulinproducerande betaceller hos möss i realtid har de kunnat ringa in en viktig del i förloppet som leder till betacellernas död.

Diabeteshjälpmedel för den stilmedvetna

2015-05-19 16:23 CEST Diabetesfonden Diabetes ska inte vara ett hinder för att uttrycka personlig stil och smak. Det menar Wiktoria Rudolfsson, som i sitt examensarbete från Berghs School of Communications designat och tagit fram fodral för diabeteshjälpmedel.

2015-05-11 09:49 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket kommer inom området medicinteknik fokusera på tillsyn inom diabetesområdet, programvaror med medicinskt syfte och omsteriliseringsbara medicintekniska produkter. Myndigheten kommer att fortsatt bevaka inkomna rapporter om olyckor och tillbud.

Musikgala för forskningen

2015-05-04 11:54 CEST Diabetesfonden Den 1 juni 2015 arrangeras en musikgala på Stadionmässan i Malmö, DIABEAT (www.diabeat.se), till förmån för forskning kring diabetes.

Ärofyllt pris för Erik Renström

2015-04-29 14:07 CEST Diabetesfonden ”The Knud Lundbeck Award” delas ut av The Scandinavian Society for the Study of Diabetes och går till den forskare, huvudsakligen genom arbete utfört inom Norden som väsentligt bidragit till diabetesforskningens framsteg. I år gick priset till professor Erik Renström vid Lunds Universitet för sin forskning kring vad som felas med betacellen vid typ 2 diabetes.