Nyheter

Gen bakom ohälsosam fettväv hos människa hittad

2015-08-12 13:16 CEST Diabetesfonden Forskare vid Karolinska Institutet har för första gången identifierat en gen som framkallar ohälsosam fettväv hos människa. Fynden, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Cell Metabolism, tyder på att genen kan vara en riskfaktor för utveckling av minskad insulinkänslighet och därmed typ 2-diabetes.

Forskningsstudie visar lovande resultat för ny behandling av typ 1-diabetes

2015-08-11 11:19 CEST Diabetesfonden I en ny studie från Uppsala universitet har forskare framgångsrikt använt antiinflammatoriska cytokiner för behandling av typ 1-diabetes. Studien visar att om diabetessjuka möss fick interleukin-35 gick sjukdomen tillbaka eller botades genom att en normal blodsockernivå och immuntolerans bibehölls. Resultaten publiceras i open access-tidskriften Scientific Reports (Nature Publishing Group).

 Video från Almedalen - Har den jämlika diabetesvården gått på pumpen?

2015-07-03 14:26 CEST Medtronic DM-Play. Har landstingen svikit sitt löfte att alla med diabetes som behöver insulinpumpbehandling ska få det? Det är fortfarande många som inte får tillgång till pump, trots hög prioritet i de nationella riktlinjerna. Skillnaderna i landet är stora. Är det dags att återgå till en nationell finansiering?

Effekter av 17 miljoner till Diabetesforskningen

2015-07-03 11:50 CEST Diabetesfonden ​Under 2014 delade Diabetesfonden ut 17 miljoner till svensk diabetesforskning – för att komma närmare en framtid utan diabetes. För att nå dit behövs mer forskning som syftar till att förbättra livet för diabetessjuka och upptäcka vad som orsaker diabetes för att kunna ta fram ett botemedel.

Debatt: Hjärtinfarktdrabbade i Stockholm kan ha okänd diabetes

2015-06-18 08:00 CEST Hjärt-Lungfonden Över 60 procent av alla som drabbas av hjärtinfarkt har diabetes eller förstadier till diabetes utan att veta om det. I Stockholm handlar det om cirka 2 500 personer under 2013.

Hjälp Diabetesfonden via Sponsorhuset

2015-06-10 18:00 CEST Diabetesfonden Nu kan man bidra med pengar både till sig själv och Diabetesfonden genom att göra sina nätköp via Sponsorhuset.

2015-06-03 09:03 CEST Landstinget i Uppsala län ​Landstinget i Uppsala län ligger bra till vad gäller diabetesvård för vuxna patienter med diabetes typ 1. Det framgår av en ny rapport från Sveus, där vården i sju landsting har jämförts.

Ny kunskap om hur typ 2-diabetes utvecklas

2015-05-21 13:24 CEST Diabetesfonden Diabetesfonden stödjer forskning för att hitta orsaker till och botemedel mot diabetessjukdomarna. Ett av de forskningsprojekt som finansierats har nu kunnat presentera ny kunskap om vad som händer när typ 2 diabetes utvecklas. Genom att studera insulinproducerande betaceller hos möss i realtid har de kunnat ringa in en viktig del i förloppet som leder till betacellernas död.

Diabeteshjälpmedel för den stilmedvetna

2015-05-19 16:23 CEST Diabetesfonden Diabetes ska inte vara ett hinder för att uttrycka personlig stil och smak. Det menar Wiktoria Rudolfsson, som i sitt examensarbete från Berghs School of Communications designat och tagit fram fodral för diabeteshjälpmedel.

2015-05-11 09:49 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket kommer inom området medicinteknik fokusera på tillsyn inom diabetesområdet, programvaror med medicinskt syfte och omsteriliseringsbara medicintekniska produkter. Myndigheten kommer att fortsatt bevaka inkomna rapporter om olyckor och tillbud.