Nyheter

2015-10-01 14:21 CEST Diabetes Wellness Sverige ​Det är med stor förtjusning vi kan presentera Marju Orho-Melander som ny medlem hos oss!

Ny mekanism bakom insulinresistens i typ 2-diabetes

2015-09-18 10:12 CEST Diabetesfonden Okänslighet för insulin leder till typ 2-diabetes genom påverkan på många celler och organ i vår kropp. Nu har forskare vid Karolinska Institutet hittat en mekanism som förklarar hur insulinproducerande celler samtidigt kan vara både känsliga och okänsliga för insulin. Förhoppningen är att resultaten på sikt kan leda till nya behandlingsmetoder för typ 2-diabetes.

2015-09-16 13:00 CEST Dexcom Europe - Sweden För två dagar sedan annonserade Dexcom Inc att deras banbrytande system för kontinuerlig glukosmätning via smartenhet - Dexcom G5® Mobile CGM - erhållit CE-märkning och kommer vara tillgänglig i ett flertal länder i Europa. På EASD-kongressen avslöjades att en av de första länderna är Sverige. Produkten kommer vara beställningsbar från mitten av november.

Philips and Dutch Radboud university medical center introduce first diabetes prototype app with integrated online community to empower patients and enhance continuity of care

2015-09-15 11:30 CEST Philips Royal Philips and Radboud university medical center (Radboudumc) today introduced a connected digital health prototype that enables people living with diabetes and their health care providers to make more confident care decisions while managing the complexity of diabetes self-care. In its first phase, the solution both organizations are developing will focus on patients living with diabetes type 1

Intervju med Sofia Carlsson, Karolinska Institutet

2015-09-07 16:25 CEST Diabetesfonden ​Sofia Carlsson är epidemiolog och universitetslektor vid Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet. Hon är också en av de forskare som finansieras av Diabetesfonden. Vi träffade Sofia för att få höra mer om hennes forskningsprojekt.

Gen bakom ohälsosam fettväv hos människa hittad

2015-08-12 13:16 CEST Diabetesfonden Forskare vid Karolinska Institutet har för första gången identifierat en gen som framkallar ohälsosam fettväv hos människa. Fynden, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Cell Metabolism, tyder på att genen kan vara en riskfaktor för utveckling av minskad insulinkänslighet och därmed typ 2-diabetes.

Forskningsstudie visar lovande resultat för ny behandling av typ 1-diabetes

2015-08-11 11:19 CEST Diabetesfonden I en ny studie från Uppsala universitet har forskare framgångsrikt använt antiinflammatoriska cytokiner för behandling av typ 1-diabetes. Studien visar att om diabetessjuka möss fick interleukin-35 gick sjukdomen tillbaka eller botades genom att en normal blodsockernivå och immuntolerans bibehölls. Resultaten publiceras i open access-tidskriften Scientific Reports (Nature Publishing Group).

 Video från Almedalen - Har den jämlika diabetesvården gått på pumpen?

2015-07-03 14:26 CEST Medtronic DM-Play. Har landstingen svikit sitt löfte att alla med diabetes som behöver insulinpumpbehandling ska få det? Det är fortfarande många som inte får tillgång till pump, trots hög prioritet i de nationella riktlinjerna. Skillnaderna i landet är stora. Är det dags att återgå till en nationell finansiering?

Effekter av 17 miljoner till Diabetesforskningen

2015-07-03 11:50 CEST Diabetesfonden ​Under 2014 delade Diabetesfonden ut 17 miljoner till svensk diabetesforskning – för att komma närmare en framtid utan diabetes. För att nå dit behövs mer forskning som syftar till att förbättra livet för diabetessjuka och upptäcka vad som orsaker diabetes för att kunna ta fram ett botemedel.

Debatt: Hjärtinfarktdrabbade i Stockholm kan ha okänd diabetes

2015-06-18 08:00 CEST Hjärt-Lungfonden Över 60 procent av alla som drabbas av hjärtinfarkt har diabetes eller förstadier till diabetes utan att veta om det. I Stockholm handlar det om cirka 2 500 personer under 2013.