Pressmeddelanden

Det behöver bli enklare att prata ohälsosamma matvanor

Det behöver bli enklare att prata ohälsosamma matvanor

2018-03-12 15:13 CET
– Hälsosamma matvanor är av yttersta vikt för folkhälsan, säger Anna Kiessling projektl...

​Efterfrågan på kompetent personal i vården större än tillgången – Svenska Läkaresällskapet uppmanar till förändring, för mesta möjliga patientsäkerhet

​Efterfrågan på kompetent personal i vården större än tillgången – Svenska Läkaresällskapet uppmanar till förändring, för mesta möjliga patientsäkerhet

2018-03-02 09:45 CET
Att patienter inte skadas i hälso- och sjukvården är en grundläggande princip i läkares...

​Svenska Läkaresällskapet efterlyser riktlinjer för primärpreventiva insatser på befolkningsnivå

​Svenska Läkaresällskapet efterlyser riktlinjer för primärpreventiva insatser på befolkningsnivå

2018-02-09 10:50 CET
SLS konstaterar i sitt remissvar på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för preventi...

Svenska kyrkoledare besökte troende i Indien och Myanmar

Svenska kyrkoledare besökte troende i Indien och Myanmar

2018-02-05 03:42 CET
Svenska kyrkoledare har under en dryg vecka besökt Indien och Myanmar (Burma) för möten...

Resursfrågan avgörande för en väl utvecklad nära vård med allmänmedicin som bas

Resursfrågan avgörande för en väl utvecklad nära vård med allmänmedicin som bas

2018-02-02 09:30 CET
En väl utvecklad nära vård, med allmänmedicin som bas, kommer att få ett stort uppdrag ...

Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel utmärkt ur patientperspektiv

Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel utmärkt ur patientperspektiv

2018-02-01 10:15 CET
Svenska Läkaresällskapet välkomnar utredningens förslag, i delbetänkandet SOU 2017:76, ...

Hur främjar hälso- och sjukvården hälsa hos äldre?

Hur främjar hälso- och sjukvården hälsa hos äldre?

2018-01-31 10:47 CET
​Svenska Läkaresällskapets Kommitté för prevention startade sitt arbete 2015. Syftet är...

Glad bok som stimulerar till samtal hos de yngsta

2018-01-31 09:59 CET
Lilla Bebin Packar väskan är en saga som man kan läsa om och om igen. En färgrik och va...

För eller emot dödshjälp – bred diskussion behövs innan beslut kan fattas

För eller emot dödshjälp – bred diskussion behövs innan beslut kan fattas

2018-01-09 11:00 CET
Vi ser ett kategoriskt ställningstagande, ja eller nej till införande av dödshjälp, frå...

Hälso- och sjukvårdens styrning bör utgå från patientmötet

Hälso- och sjukvårdens styrning bör utgå från patientmötet

2017-12-21 14:13 CET
Positivt att utredningen ”Ordning och reda i vården” ser över olika möjligheter för att...