Pressmeddelanden

Nu har den kommit – Kunskapssammanställning om dödshjälp från Statens medicinsk-etiska råd

2017-11-20 10:00 CET
​Statens medicinsk-etiska råd (Smer) tog i slutet av 2016 initiativet till att göra en ...

Svenska kyrkan kan återigen investera i Telia och Stora Enso

2017-11-15 08:51 CET
​Svenska kyrkan öppnar upp för att återigen investera i Telia och Stora Enso i sina hål...

Höstens dialogmöte om integration i Kungsbacka

Höstens dialogmöte om integration i Kungsbacka

2017-11-06 07:00 CET
14 november är det dags för Kungsbacka kommuns dialogmöte om integration i Kungsbacka -...

Kunskapsbaserad och jämlik vård nås inte med obligatoriska riktlinjer

Kunskapsbaserad och jämlik vård nås inte med obligatoriska riktlinjer

2017-10-20 12:00 CEST
Den statliga styrningen behöver bli mer övergripande och staten och landstingen behöver...

Mötet om framtidens medicin och hälsa ställs in

2017-10-13 13:00 CEST
Svenska Läkaresällskapets nämnd har beslutat att inte genomföra mötet ”Framtidens Medic...

Guldkorn i arbetet med levnadsvanor och psykisk ohälsa – råd i sjukdomsförebyggande arbete

Guldkorn i arbetet med levnadsvanor och psykisk ohälsa – råd i sjukdomsförebyggande arbete

2017-10-11 09:30 CEST
Läkaresällskapet har sedan 2011 på uppdrag av Socialstyrelsen arbetat med att implement...

Primärvården behöver stärkas men resursöverföringen kommer att bli en utmaning

Primärvården behöver stärkas men resursöverföringen kommer att bli en utmaning

2017-10-03 10:30 CEST
Läkaresällskapet konstaterar i sitt remissvar på "En god och nära vård" att patienterna...

Utan förståelse för människan är det svårt att bota, lindra och trösta – Rolf Ahlzén får årets etikpris på Läkaresällskapet

Utan förståelse för människan är det svårt att bota, lindra och trösta – Rolf Ahlzén får årets etikpris på Läkaresällskapet

2017-09-20 09:30 CEST
Rolf Ahlzén, psykiater vid öppenvårdspsykiatrimottagningen i Karlstad, får Läkaresällsk...

Hur påverkas barnhjärnan av ständig digital uppkoppling – symposium på SLS

Hur påverkas barnhjärnan av ständig digital uppkoppling – symposium på SLS

2017-09-14 10:00 CEST
Hugo Lagercrantz och Åse Victorin arrangerar Berzeliussymposiet "Den uppkopplade barnhj...

LiR-modellen underlättar levnadsvanearbete – lanseras på Reumadagarna

LiR-modellen underlättar levnadsvanearbete – lanseras på Reumadagarna

2017-09-13 10:00 CEST
LiR-modellen, Levnadsvanearbete i Reumatologi, har utarbetats av Läkaresällskapets Levn...