Pressmeddelanden

Vardagsnära kemi kan öka intresset hos gymnasieelever

2015-01-28 15:16 CET Umeå universitet Svenska elever på gymnasiets naturvetenskapliga program är intresserade av kemi och uppskattar kemiundervisningen, speciellt om kemin knyts till vardagen och lärarna har en tydlig struktur i sin undervisning. Det skriver Karolina Broman i sin avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet den 6 februari.

Matematiken finns i barnens lekar

2015-01-28 15:00 CET Högskolan i Gävle Undervisning behövs redan i förskolan, men personalen måste ha kunskaper att möta barnen där de är, säger Kerstin Bäckman forskare vid Högskolan i Gävle. - Det är viktigt att redan i förskolan möta barns nyfikenhet för matematik, säger Kerstin Bäckman. Hon har undersökt hur barn använder matematik i förskolan, och hur förskollärare utformar undervisning med matematiskt innehåll.

Kollegialt lärande lockar historielärare

2015-01-12 08:00 CET Utbildningsförvaltningen Stockholms stad ​När​ ​Stockholmskällan bjuder in till inspirationskväll för historielärare blir salen fullsatt direkt. Inom några dagar har 90 lärare från 60 skolor anmält sig till ett panelsamtal om historiska primärkällor i undervisningen. Välkommen att bevaka vad som verkar bli årets trend bland pedagoger – det kollegiala lärandet – den 15 januari.

Lärare kan göra skillnad för elevers intresse i naturvetenskap

2014-11-18 06:46 CET Stockholms universitet När syften, normer och värden blir en delad angelägenhet i klassrummet finns förutsättningar för att eleverna utvecklar smak för naturvetenskap. Det visar en avhandling i didaktik av Per Anderhag vid Stockholms universitet.

Liberförfattaren Hans Persson får Lärkanpriset 2014

2014-10-27 14:51 CET Liber AB Hans Persson tilldelas Årets Läromedelsförfattarpris Lärkan 2014 i kategorin Mellanstadium av Sveriges Läromedelsförfattares Förbund. Priset delades ut på Skolforum av utbildningsminister Gustav Fridolin.

Ris och ros när utbildningsvetenskapliga ämnen utvärderades

2014-10-01 11:10 CEST Högskolan i Gävle Universitetskanslersämbetet ger i den nationella kvalitetsutvärderingen tre av fem utvärderingar inom utbildningsvetenskap vid Högskolan i Gävle betyget hög kvalitet och två får betyget bristande kvalitet.

Gävleforskares artikel bland de mest nedladdade hos engelsk tidskrift om lärande

2014-05-16 13:35 CEST Högskolan i Gävle Göran Fransson och Jan Grannäs, verksamma inom ämnet didaktik vid Högskolan i Gävle, toppar nedladdningen av svenska artiklar hos den engelska tidskriften ”Teachers and Teaching” med sin artikel som handlar om dilemman i utbildningssammanhang.

2014-05-12 11:12 CEST Uppsala universitet Enligt svenska läroplaner ska förskola och skola ge barnen kunskap om och insikt i vad hållbar utveckling betyder. Men lärandet är komplext, visar tre nya avhandlingar. Det räcker inte med att gå ut i naturen eller läsa vissa texter utan det är flera faktorer som samspelar. Det är i handling och diskussion som mening och lärande skapas, vilket gör lärarens roll mycket central.

2014-03-27 08:05 CET Specialpedagogiska skolmyndigheten För lärare och specialpedagoger i skolan är det viktigt att få inspiration och påfyllning av sin kompetens. Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder dessa grupper ett varierat kursutbud. En av årets stora nyheter, med sikte inställt på framtida teknologi, är en kurs i Malmö om multimodalitet i läromedel i undervisningen. Kursen inleds idag den 27 mars, med professor Staffan Selander.

Toppforskare diskuterar skönhet och förklaring i matematik

2014-03-03 08:02 CET Umeå universitet Är skönhet i matematik och förklaringar i matematik relaterade till varandra? Denna fråga ställer sig filosofer, matematiker och matematikdidaktiker från nära och fjärran som samlas vid Umeå universitet 10-12 mars.