Pressmeddelanden

2014-03-27 08:05 CET Specialpedagogiska skolmyndigheten För lärare och specialpedagoger i skolan är det viktigt att få inspiration och påfyllning av sin kompetens. Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder dessa grupper ett varierat kursutbud. En av årets stora nyheter, med sikte inställt på framtida teknologi, är en kurs i Malmö om multimodalitet i läromedel i undervisningen. Kursen inleds idag den 27 mars, med professor Staffan Selander.

Toppforskare diskuterar skönhet och förklaring i matematik

2014-03-03 08:02 CET Umeå universitet Är skönhet i matematik och förklaringar i matematik relaterade till varandra? Denna fråga ställer sig filosofer, matematiker och matematikdidaktiker från nära och fjärran som samlas vid Umeå universitet 10-12 mars.

Bokrelease: 14 röster kring samhällsstudier och didaktik.

2014-02-04 14:17 CET Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) Fjorton forskare vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping (HLK) presenterar i en ny bok fjorton olika aspekter på problematiken kring samhällsundervisningens villkor. Boken är en antologi och har fått namnet "14 röster kring samhällsstudier och didaktik". Välkommen att träffa författarna vid bokreleasen på HLK i Jönköping torsdagen den 6 februari kl 13.

2013-12-03 07:25 CET Uppsala universitet Hur lär sig elever att tillägna sig och använda kunskaper i olika sammanhang? Att kunna läsa och skriva räcker inte, utan det behövs något mer. På senare år har man inom forskningen börjat använda begreppet ”Literacy” - ett vidgat begrepp som sätter läs- och skrivförmågor och bildning i ett större sammanhang. Nu kommer två böcker i ämnet.

2013-05-02 15:51 CEST Södertörns högskola Universitetskanslerämbetet (UK-ämbetet) har beslutat att ge Södertörns högskola rätt att utfärda ämneslärarexamen i engelska mot gymnasieskolan och grundskolans årskurs 7-9.

2013-03-08 08:17 CET Uppsala universitet Uppsala universitets första excellenta lärare har utsetts av teknisk-naturvetenskapliga fakulteten respektive samhällsvetenskapliga fakulteten. Det är ett nytt karriärsteg och en ny titel för extra skickliga lärare vid universitetet.

2012-09-20 13:50 CEST DOCH, Dans och Cirkushögskolan Contemporary Dance Didactics: Explorations in Theory and Practice - A CLOSE ENCOUNTERS conference 28-31 oktober. Konferensen är den första i sitt slag i Norden och interesset är stort inte minst från internationellt håll.

Linköping och Norrköping satsar tio miljoner på forskning om matematikundervisning

2012-08-15 12:38 CEST Linköpings kommun Linköpings och Norrköpings kommuner satsar tillsammans tio miljoner kronor på forskning som ska utveckla och förbättra matematikundervisningen i skolan. Forskare vid Linköpings universitet ska tillsammans med lärare i de båda kommunerna kartlägga hur undervisningen och lärandet går till och vad som kan utvecklas.

Nordisk duo utsedda till hedersdoktorer

2012-06-05 11:09 CEST Umeå universitet Den eminenta fotosyntesforskaren Eva-Mari Aro från Finland och den framstående danska matematikdidaktikern Mogens Niss har utsetts till årets hedersdoktorer vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet.

2012-04-27 08:00 CEST Linköpings universitet (LiU) Den molekylära livsvetenskapen är ett snabbt växande fält som är beroende av visualiseringar och animationer för att bli begriplig. Men animationer har också begränsningar som gör att de kan feltolkas i undervisningen.