Pressmeddelanden

Så kan teknikundervisningen främja elevernas lärande

2015-09-21 07:11 CEST Stockholms universitet Själva undervisningsmaterialet kan begränsa möjligheten för eleverna att lära sig det de ska i teknik. Det är en aspekt av flera som identifieras i en ny avhandling från Stockholms universitet som fokuserar på vad det innebär att kunna teknik på lågstadiet.

​Pressinbjudan: Läslyftet startar i Vingåkers skolor

2015-08-18 10:44 CEST Vingåkers kommun Imorgon onsdag den 19 augusti startar ansvariga lärare på Slottskolan upp Skolverkets fortbildning Läslyftet. Syftet är att öka elevers läs- och skrivförmåga.

Hedersdoktorer vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet 2015

2015-07-14 11:46 CEST Umeå universitet Shirley Simon, framstående engelsk didaktikforskare med fokus på undervisning i naturvetenskap det naturvetenskapliga klassrummet, och skogsforskaren Francois Houllier, högsta chef för the French National Institute of Agricultural Research (INRA), har utsetts till 2015 års hedersdoktorer vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet.

Pedagogisk kunskap räcker inte alltid

2015-06-04 13:34 CEST Jönköping University Det räcker inte att vara kunnig inom matematik och pedagogik för att undervisa i matematik. Lärare måste även hitta avgörande detaljer om elevers skilda förståelse. Det visar Pernilla Mårtensson i en doktorsavhandling vid Högaskolan för lärande och kommunikation.

Torbjörn Fribergs studie kring universitetslärare i förändring släpps som bok

2015-05-05 09:59 CEST Roos & Tegnér AB Någonting har hänt med den sociala relationen mellan studenter och universitetslärare. Vi finner idag alltfler kontroverser mellan de båda grupperna. Genom att ”studera igenom” policydokument, högskolepedagogiska kurser och professionella utsagor följer Friberg hur idén om högskolepedagogik mottas och förändras över tid och rum.

Samhällskunskap och historia viktigt för elevers samhällsengagemang

2015-03-16 06:52 CET Stockholms universitet Det gymnasieelever lär sig i samhällskunskap och historia kan användas i ett aktivt samhällsliv både under och efter skoltiden. En ny avhandling från Stockholms universitet bidrar med redskap som kan utveckla samhällskunskaps- och historieämnet i skolan.

Fokus på elevens ständiga förbättring i skolan

2015-02-23 06:52 CET Stockholms universitet I skolans utvecklingssamtal, skriftliga omdömen och utvecklingsplaner samverkar lärare och elever i arbetet med att skapa en elev som hela tiden förbättrar sig. Detta oavsett vilken nivå eleven befinner sig på. Gabriella Höstfälts avhandling belyser konsekvenser av dagens resultatinriktade läroplan.

Vardagsnära kemi kan öka intresset hos gymnasieelever

2015-01-28 15:16 CET Umeå universitet Svenska elever på gymnasiets naturvetenskapliga program är intresserade av kemi och uppskattar kemiundervisningen, speciellt om kemin knyts till vardagen och lärarna har en tydlig struktur i sin undervisning. Det skriver Karolina Broman i sin avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet den 6 februari.

Matematiken finns i barnens lekar

2015-01-28 15:00 CET Högskolan i Gävle Undervisning behövs redan i förskolan, men personalen måste ha kunskaper att möta barnen där de är, säger Kerstin Bäckman forskare vid Högskolan i Gävle. - Det är viktigt att redan i förskolan möta barns nyfikenhet för matematik, säger Kerstin Bäckman. Hon har undersökt hur barn använder matematik i förskolan, och hur förskollärare utformar undervisning med matematiskt innehåll.

Kollegialt lärande lockar historielärare

2015-01-12 08:00 CET Utbildningsförvaltningen Stockholms stad ​När​ ​Stockholmskällan bjuder in till inspirationskväll för historielärare blir salen fullsatt direkt. Inom några dagar har 90 lärare från 60 skolor anmält sig till ett panelsamtal om historiska primärkällor i undervisningen. Välkommen att bevaka vad som verkar bli årets trend bland pedagoger – det kollegiala lärandet – den 15 januari.