Pressmeddelanden

Lärare kan göra skillnad för elevers intresse i naturvetenskap

2014-11-18 06:46 CET Stockholms universitet När syften, normer och värden blir en delad angelägenhet i klassrummet finns förutsättningar för att eleverna utvecklar smak för naturvetenskap. Det visar en avhandling i didaktik av Per Anderhag vid Stockholms universitet.

Liberförfattaren Hans Persson får Lärkanpriset 2014

2014-10-27 14:51 CET Liber AB Hans Persson tilldelas Årets Läromedelsförfattarpris Lärkan 2014 i kategorin Mellanstadium av Sveriges Läromedelsförfattares Förbund. Priset delades ut på Skolforum av utbildningsminister Gustav Fridolin.

Ris och ros när utbildningsvetenskapliga ämnen utvärderades

2014-10-01 11:10 CEST Högskolan i Gävle Universitetskanslersämbetet ger i den nationella kvalitetsutvärderingen tre av fem utvärderingar inom utbildningsvetenskap vid Högskolan i Gävle betyget hög kvalitet och två får betyget bristande kvalitet.

Gävleforskares artikel bland de mest nedladdade hos engelsk tidskrift om lärande

2014-05-16 13:35 CEST Högskolan i Gävle Göran Fransson och Jan Grannäs, verksamma inom ämnet didaktik vid Högskolan i Gävle, toppar nedladdningen av svenska artiklar hos den engelska tidskriften ”Teachers and Teaching” med sin artikel som handlar om dilemman i utbildningssammanhang.

2014-05-12 11:12 CEST Uppsala universitet Enligt svenska läroplaner ska förskola och skola ge barnen kunskap om och insikt i vad hållbar utveckling betyder. Men lärandet är komplext, visar tre nya avhandlingar. Det räcker inte med att gå ut i naturen eller läsa vissa texter utan det är flera faktorer som samspelar. Det är i handling och diskussion som mening och lärande skapas, vilket gör lärarens roll mycket central.

2014-03-27 08:05 CET Specialpedagogiska skolmyndigheten För lärare och specialpedagoger i skolan är det viktigt att få inspiration och påfyllning av sin kompetens. Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder dessa grupper ett varierat kursutbud. En av årets stora nyheter, med sikte inställt på framtida teknologi, är en kurs i Malmö om multimodalitet i läromedel i undervisningen. Kursen inleds idag den 27 mars, med professor Staffan Selander.

Toppforskare diskuterar skönhet och förklaring i matematik

2014-03-03 08:02 CET Umeå universitet Är skönhet i matematik och förklaringar i matematik relaterade till varandra? Denna fråga ställer sig filosofer, matematiker och matematikdidaktiker från nära och fjärran som samlas vid Umeå universitet 10-12 mars.

Bokrelease: 14 röster kring samhällsstudier och didaktik.

2014-02-04 14:17 CET Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) Fjorton forskare vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping (HLK) presenterar i en ny bok fjorton olika aspekter på problematiken kring samhällsundervisningens villkor. Boken är en antologi och har fått namnet "14 röster kring samhällsstudier och didaktik". Välkommen att träffa författarna vid bokreleasen på HLK i Jönköping torsdagen den 6 februari kl 13.

2013-12-03 07:25 CET Uppsala universitet Hur lär sig elever att tillägna sig och använda kunskaper i olika sammanhang? Att kunna läsa och skriva räcker inte, utan det behövs något mer. På senare år har man inom forskningen börjat använda begreppet ”Literacy” - ett vidgat begrepp som sätter läs- och skrivförmågor och bildning i ett större sammanhang. Nu kommer två böcker i ämnet.

2013-05-02 15:51 CEST Södertörns högskola Universitetskanslerämbetet (UK-ämbetet) har beslutat att ge Södertörns högskola rätt att utfärda ämneslärarexamen i engelska mot gymnasieskolan och grundskolans årskurs 7-9.