Pressmeddelanden

2013-04-18 13:00 CEST EPiServer AB Nu lanserar EPiServer tilläggsfunktionen ImageVault för EPiServer 7 CMS. Lösningen gör det möjligt för användarna att snabbt och enkelt lagra, hitta och optimera alla typer av mediefiler i EPiServer 7 CMS.

2012-10-19 11:38 CEST Kaigan Äventyraren Ola Skinnarmo använder Kaigans mediabankslösning QBank för att publicera material från sina expeditioner på ett snabbt och enkelt sätt.

2012-09-04 09:05 CEST Kaigan Andrén & Holm går samman med Kaigan, vilket innebär ett ännu starkare och bredare erbjudande gentemot Andrén & Holms befintliga kunder. Varumärket ersätts med Kaigan.

2012-08-30 12:33 CEST Kaigan F&B kommunicerar nu på ett elegantare och smidigare sätt med sina kunder. Genom en QBank-driven frontend har kunderna tillgång till färdigt material, tidigare projekt och kan följa utvecklingen i pågående projekt. Kaigans QBank underlättar F&Bs och deras kunders arbete samtidigt som kommunikationen blir snyggare och enhetligare.

Kvinna till Kvinna via QBank

2012-05-30 15:35 CEST Kaigan Kvinna till Kvinna har valt att implementera QBank som Digital Asset Management (DAM) för att underlätta det dagliga globala informationsarbetet. Med QBank kan Kvinna till Kvinna lagra bilder, filmer och dokument i alla tänkbara filformat och göra dem nåbara för alla intressenter oavsett arbetsplats i världen.