Pressmeddelanden

Workshopledning som webbutbildning

2014-01-29 12:59 CET
Du deltar säkert i massor av workshops och kanske tänker så här ibland: Vi ska ta fr...

Vi samarbetar med ”Utbildningsbranschens Spotify för företag”

2014-01-13 12:59 CET
” Vi har under en längre tid funderat på hur vi ska nå de företag och privatpersoner so...