Pressmeddelanden

Ny avhandling om jämställd idrott: Begreppsförvirrning, ointresse och okunskap försvårar arbetet med jämställd idrott

Ny avhandling om jämställd idrott: Begreppsförvirrning, ointresse och okunskap försvårar arbetet med jämställd idrott

2014-10-07 07:45 CEST
”Man talar om jämställd idrott” är Matthis Kempe-Bergmans avhandling om manliga idrotts...

Idrottsprofilerad utbildning ökar konkurrenskraften

2014-09-17 11:04 CEST
Skolor som erbjuder idrottsprofilerade utbildningar ökar sin konkurrenskraft gentemot a...

Om textens diktatur

Om textens diktatur

2014-08-19 15:54 CEST
Andreas Nobel disputerar på avhandlingen Dimmer på Upplysningen – text, form och formgi...

Leucin viktigaste aminosyran

Leucin viktigaste aminosyran

2014-06-13 09:05 CEST
I William Aprós avhandling undersöks hur aminosyror påverkar effekten av ett styrketrän...

Kombinera nätverksvetenskap med andra verktyg

Kombinera nätverksvetenskap med andra verktyg

2014-06-12 07:41 CEST
Fysikern Alcides Viamontes Esquivel menar att man bör komplettera nätverksteori med and...

Bättre äldrevård och effektivare tryckerier med intelligent teknik

Bättre äldrevård och effektivare tryckerier med intelligent teknik

2014-06-11 10:54 CEST
Kan modern teknik göra subjektiva bedömningar – sådana som vanligtvis kräver mänsklig f...

Ny avhandling: ”Levande rollspel handlar om gemenskap, känslor och nya erfarenheter”

2014-06-11 08:00 CEST
Levande rollspel är en deltagarkultur som länge har pågått vid sidan av mer kända forme...

Kognitiva radionätverk underlättar telekomutvecklingen

2014-06-04 08:00 CEST
Bristen på radiospektrum utgör idag ett hinder för utvecklingen inom telekommunikation....

Nya metoder för att använda ”svår” biomassa för energiproduktion

Nya metoder för att använda ”svår” biomassa för energiproduktion

2014-05-28 07:49 CEST
Biomassa såsom havreskalrester från matproduktion, pressrester från raps eller rötat av...

 Ny doktorsavhandling kan leda till bättre skadeprevention för äldre

Ny doktorsavhandling kan leda till bättre skadeprevention för äldre

2014-05-27 13:00 CEST
Folkhälsoinstitutet beräknar att en tredjedel av alla äldre årligen drabbas av fallolyc...