Pressmeddelanden

Kognitiva radionätverk underlättar telekomutvecklingen

2014-06-04 08:00 CEST
Bristen på radiospektrum utgör idag ett hinder för utvecklingen inom telekommunikation....

Nya metoder för att använda ”svår” biomassa för energiproduktion

Nya metoder för att använda ”svår” biomassa för energiproduktion

2014-05-28 07:49 CEST
Biomassa såsom havreskalrester från matproduktion, pressrester från raps eller rötat av...

 Ny doktorsavhandling kan leda till bättre skadeprevention för äldre

Ny doktorsavhandling kan leda till bättre skadeprevention för äldre

2014-05-27 13:00 CEST
Folkhälsoinstitutet beräknar att en tredjedel av alla äldre årligen drabbas av fallolyc...

Så skapas sporthjältar i medierna

Så skapas sporthjältar i medierna

2014-05-27 12:16 CEST
Välkommen till disputationen då John S. Hellström försvarar sin avhandling "Den svenska...

Ny teknik spar energi i smarta telefoner

2014-05-22 08:00 CEST
Nu kan prestandan öka och energiåtgången minska i våra smarta telefoner visar ny forskn...

Det blåser på månen - nya rön

Det blåser på månen - nya rön

2014-05-21 09:50 CEST
Shahab Fatemi, doktorand vid Institutet för rymdfysik (IRF) i Kiruna, presenterar nya r...

Genen som hjälper växtceller hitta rätt riktning

Genen som hjälper växtceller hitta rätt riktning

2014-04-30 08:39 CEST
Växtfysiologen Stefano Pietra visar i sin avhandling att SABRE-genen är nödvändig hos v...

Artificiell intelligens ger smarta fjärrvärmenät

2014-04-24 09:14 CEST
Fjärrvärmenät är komplexa system och ny forskning vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH, ...

Ett säkert lösenord inte alltid säkert

2014-04-14 08:00 CEST
Webbsidor kräver ofta att vi skapar lösenord för att vi ska få tillgång till informatio...

Vad gör städer attraktiva att bo i?

2014-04-03 08:02 CEST
Fredagen den 4 april försvarar Ana Mafalda Maduriera, BTH, sin avhandling i ämnet fysis...