Pressmeddelanden

Renen motverkar effekter av global uppvärmning

2014-02-17 10:35 CET Umeå universitet En effekt av ett varmare klimat kan bli att låglandsväxter som inte är typiska fjällväxter börjar migrera högre upp på fjällsluttningarna. Ekolog Elina Kaarlejärvi visar i sin avhandling att renars, men även sorkars och harars betande kan bromsa en sådan invasion. Avhandlingen försvaras vid Umeå universitet den 21 februari.

Vad sker på rostens yta?

2014-02-12 08:39 CET Umeå universitet Philipp A. Kozin visar i sin avhandling att ojämnheter på ytan har en stor inverkan på adsorptionsreaktioner på järnbaserade mineralers ytor. Denna kunskap kan förbättra våra möjligheter att designa mineralpartiklar för våra industriella behov. Philipp A. Kozin försvarar sina resultat vid Umeå universitet torsdagen den 20 februari.

2014-02-12 08:00 CET Blekinge Tekniska Högskola Fredagen den 14 februari försvarar Hang Zettervall, BTH, sin avhandling i ämnet matematik med tillämpningar. Hon disputerar på avhandlingen ”Fuzzy Set Theory Applied to Make Medical Prognoses for Cancer Patients”. Avhandlingen tittar på hur man kan uppskatta överlevnad och operationsmöjligheter för magsäckscancerpatienter samt behandlingsmetoder för prostatacancer.

2014-01-31 11:34 CET Södertörns högskola Maktrelationer, hierarkier och olika typer av social dominans bidrar till den informella ekonomin i Kosovo, aspekter som tidigare förklaringsmodeller inte tar hänsyn till. Maktförhållanden genomsyrar den svarta ekonomin och bidrar till dess fortlevnad, visar en ny avhandling i statsvetenskap av Anna Danielsson vid Södertörns högskola och Uppsala universitet.

2014-01-30 08:00 CET Blekinge Tekniska Högskola Fredagen den 31 januari försvarar Alexander Popescu Westerhagen, BTH, sin avhandling i ämnet telekommunikationssystem. Han disputerar på avhandlingen ”Cognitive Radio Networks: Elements and Architectures”.

2013-12-17 13:30 CET Blekinge Tekniska Högskola Onsdagen den 18 december försvarar Said Rutabayiro Ngoga, BTH, sin avhandling i ämnet telekommunikationssystem. Han disputerar på avhandlingen ”On Dynamic Spectrum Access in Cognative Radio Networking”.

2013-12-13 11:39 CET Högskolan i Halmstad På tisdag den 17 december disputerar Emil Nilsson, universitetsadjunkt vid Högskolan i Halmstad, på sin doktorsavhandling om applikation av mikrovågsteknik för korthållskommunikation och för sensorsystem. Något som bland annat spelar en avgörande roll för att realisera det som kallas ”sakernas internet”.

Utrotning av insekter påverkar vattendrag

2013-12-05 10:06 CET Umeå universitet Biologen André Frainer visar i sin avhandling hur viktig artrikedom är för funktionen av nordliga vattenekosystem. Han försvarar sina resultat vid Umeå universitet den 6 december.

2013-11-27 10:00 CET Blekinge Tekniska Högskola Torsdagen den 28 november disputerar Julius Ecuru, BTH, i ämnet teknovetenskapliga studier. Han disputerar på avhandlingen ”Unlocking Potentials of Innovation Systems in Low Resource Settings”. Disputationen sker vid Makerere University i Uganda.

2013-11-27 08:10 CET Uppsala universitet Miljövänliga lösningsmedel kräver ofta trycktåliga och tryckgenererande komponenter för att fungera. I en ny avhandling från Uppsala universitet visar Sam Ogden hur paraffin kan användas för att driva både miniatyriserade pumpar och ventiler som kan hantera mycket höga tryck.