Pressmeddelanden

Pressinbjudan till presentation av disputation av Elin Ekblom Bak, doktorand på GIH

2013-11-13 07:30 CET GIH Elin Ekblom Bak presenterar resultatet från studien där syftet är att studera den enskilda betydelsen av olika delar av vårt rörelsemönster – vardaglig aktivitet, motion och kondition – samt övervikt, för hjärt- och kärlhälsan. Datum: Fredagen den 15 november Tid: Klockan 09.00 Lokal: Aulan på GIH, Lidingövägen 1 vid Stadion

Ny teknisk doktor på Tyréns

2013-11-04 11:04 CET Tyréns I fredags disputerade Mahir Ülker-Kaustell, som till vardags arbetar på Tyréns broavdelning i Stockholm, med sin doktorsavhandling "Essential modelling details in dynamic FE-analyses of railway bridges". Disputationen gick strålande!

Spårar vägen till mångfald i släktet tall

2013-10-24 15:25 CEST Umeå universitet Baosheng Wang visar att hybridisering spelar en viktig roll för att skapa genetisk mångfald inom släktet tall och att olika mekanismer bidrar till nya arter och anpassning till nya miljöer. Avhandlingen försvaras fredagen den 25 oktober vid Umeå universitet.

Varför uppkommer resistens mot cancerläkemedel?

2013-10-15 12:24 CEST Umeå universitet Koppartransporterande proteiner kan även transportera cancerläkemedlet Cisplatin. Det skulle kunna innebära att läkemedlet hamnar på fel plats i cellen och därmed inte kan utöva sin terapeutiska effekt. Det skriver kemisten Maria Espling i sin avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet fredagen den 18 oktober.

Nya tekniker för att sammankoppla datormoln och virtuella superdatorer

2013-10-14 10:57 CEST Umeå universitet Datavetaren Daniel Espling presenterar i sin avhandling nya tekniker som gör det lättare att skicka beräkningar eller program mellan grupper av datormoln eller virtuella superdatorer. Hans disputation äger rum vid Umeå universitet den 17 oktober

Två ton uran genom centrala Umeå

2013-10-07 10:46 CEST Umeå universitet Varje år transporterar Umeälven nära två ton uran genom Umeå. Uranet kommer främst från vittring av jordar och berg i älvens avrinningsområde. – Hade det inte varit för de västerbottniska myrarna skulle urankoncentrationen i Umeälven troligen vara nästan dubbelt så hög, säger Fredrik Lidman som försvarar sin avhandling om metaller och radioaktivitet i miljön vid Umeå universitet den 11 oktober.

Hur steroler påverkar celldelning i växter

2013-10-01 08:30 CEST Umeå universitet Márcia Frescatada-Rosa visar i sin avhandling att förändringar i sterolsammansättning och koncentration påverkar lokaliseringen av ett särskilt protein som krävs för cellplattans bildning vid växters celldelning. Avhandlingen försvaras fredagen den 4 oktober vid Umeå universitet.

2013-09-24 08:10 CEST Uppsala universitet Cancerforskningen saknar i stor utsträckning relevanta cellmodeller för tumörer, något som är nödvändigt för att hitta nya behandlingar av cancer. Nu visar en avhandling från Uppsala universitet att det är möjligt att ta fram komplexa modeller med stamcellsmetoder.

Bättre modeller för att studera informationsflödet i nätverk

2013-09-19 10:16 CEST Umeå universitet Fysikern Atieh Mirshahvalad använder nätverksmodeller för att bättre förstå sambandet mellan flödet av information och sociala strukturer. Hon har bland annat tagit fram en gruppformeringsmodell för sociala system. Atieh Mirshahvalad lägger fram sin avhandling vid Umeå universitet fredagen den 20 september.

2013-09-10 08:10 CEST Uppsala universitet Barn som intervjuas om sina upplevelser av våld kan hantera ledande frågor och själva definiera vad de upplevt. Mer flexibla intervjumetoder skulle därmed kunna öka förståelsen för barnens upplevelser. Det visar ny forskning från Uppsala universitet.