Pressmeddelanden

Bristande reklamidentifikation fäller MTG Radio

2011-12-22 12:40 CET
MTG Radio delade under oktober 2011 för RIX-FM ut ett oadresserat reklamutskick som anm...

Vägledande uttalande rörande marknadsföring via Bluetooth

2011-07-05 13:00 CEST
Ett fristående vägledande uttalande om reklam via Bluetooth då det är av principiellt i...

Fritt fram för Mona och Jimmie att ringa hem till dig

2010-07-20 07:00 CEST
I valtider ökar alltid antalet anmälningar till DM-nämnden och antalet förfrågningar ti...

Nu lanseras etiska regler för mobil marknadsföring

Nu lanseras etiska regler för mobil marknadsföring

2010-02-17 10:22 CET
SWEDMA, intresseorganisationen för direktmarknadsföring, offentliggör etiska regler fö...