Pressmeddelanden

Hur cellen minns sin identitet

2014-09-23 08:00 CEST Umeå universitet Philge Philip presenterar i sin avhandling nya resultat och beräkningsmetoder som kan få betydelse för genetikforskning om hur cellens minne regleras. Philip försvarar sina resultat fredagen den 3 oktober vid Umeå universitet.

Det har tarmsjukdomar och Östersjön gemensamt

2014-09-15 08:53 CEST KTH Nu har forskare vid bland annat KTH utvecklat en ny och unik metod för att studera flera bakteriers arvsmassa på en och samma gång. Den ska ligga till grund för en ökad förståelse för hur Östersjön fungerar, men också för tarmbakterier som påverkar människors hälsa.

2014-07-04 09:34 CEST Umeå universitet En infektion med magsårsbakterien Helicobacter pylori pågår hela livet för den som inte får behandling. För att förbli infekterad måste bakterien anpassa sig till de förändringar som ständigt sker i magen. En ny mekanism förklarar hur en enda byggsten i bakteriens DNA möjliggör detta. Resultaten presenteras av forskare vid Umeå universitet i en ny studie i tidskriften PLoS Pathogens.

Storskalig kartläggning av dna visar hur isbjörnen anpassats till ett liv i Arktis

2014-05-09 07:00 CEST Naturhistoriska riksmuseet En ny genetisk studie visar att isbjörnen är en mycket ung art, men att den trots detta gått igenom en rad fysiologiska anpassningar till ett liv i Arktis. Framförallt är det delar av arvsmassan kopplade till en fettrik diet samt hjärt-kärlsystemet som genomgått snabba och stora förändringar. Arvsmassan hos 89 brunbjörnar och isbjörnar har kartlagts.

2014-04-24 14:28 CEST Strålskyddsstiftelsen Strålskyddsstiftelsen redovisar två helt nya forskningsöversikter som bevisar att strålning från trådlös teknik är skadlig. 144 forskningsrapporter visar skadliga effekter på nervsystemet och 76 visar DNA-skador. 76 undersökningar visar oxidativ stressd å celler exponeras för strålning från trådlös teknik. Skadeeffekterna är visade vid nivåer som barn exponeras för dagligen i vardagen.

Hoppande gener och antibiotikaresistens

2014-04-07 09:28 CEST KTH Jens Lagergren, professor i beräkningsbiologi vid KTH, har tillsammans med forskarkollegor tagit fram en ny metod för att kartlägga hur olika gener har utvecklats över tid. Metoden är bättre än de som används idag.

2014-04-04 08:51 CEST Uppsala universitet En ny studie som nu publiceras i Current Biology visar att genvarianter som styr förmågan att tåla mjölk kan berätta spännande saker om Khoe-folkets historia i Afrika. Forskargruppen, som letts från Uppsala universitet, drar slutsatsen att sedvanan med boskapsskötsel fördes till södra Afrika av en liten grupp migranter från östra Afrika.

2014-03-05 08:13 CET Nobelmuseet AB Planerna för ett nytt Nobelcenter börjar ta form och en arkitekttävling pågår om utformningen. Men att husera Nobelpriset i en egen byggnad är ingen ny företeelse. Ända sedan Nobelprisets tillblivelse har det funnits tankar på en byggnad där Nobelpriset, Nobelpristagarna och deras insatser presenteras för allmänheten. Hör mer om Nobelhusens historia, tisdag den 18 mars kl 18.

2014-02-21 07:00 CET Nobelmuseet AB Efter framgångarna med Medicinjakten (2010), Guldjakten (2011) och Soljakten (2012) har Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) beslutat att förnya satsningen på Forskarhjälpen. Under de kommande tre åren kommer SSF att gå in med ytterligare 3,9 miljoner kronor i projektet som leds av Nobelmuseet.

Umeåprofessor tilldelas det Edlundska priset

2014-02-13 16:44 CET Umeå universitet Kungliga Vetenskapsakademien tilldelar det Edlundska priset 2014 till Erik Johansson, professor i medicinsk kemi och biofysik, Umeå universitet.