Pressmeddelanden

Rätt data i BIM-projektet med hjälp av Chaos desktop när Södersjukhuset byggs om

2015-03-23 07:01 CET Adtollo Ombyggnaden av Södersjukhuset i Stockholm är ett gigantiskt projekt och i ett av delprojekten arbetar Johanna Silvemark. Hon är modellansvarig på Byggnadstekniska Byrån och får med hjälp av Chaos desktop informationen rätt enligt beställarens krav. Det kvalitetssäkrar det stora dokumentflödet, säger hon.

Bringfeldt Innovation tar in kapital och nyanställer

2015-03-04 08:03 CET Science Park ​Bringfeldt Innovation utvecklar en app som ska underlätta dokumenthantering för företagare, politiker och andra med stort flöde av dokument som behöver signeras och bevaras. Företaget är sedan slutet av 2014 en del av Science Parks inkubator och har nyligen slutfört en investeringsrunda där en ny delägare kommit in i bolaget.

Smartare synkronisering i nya Chaos desktop 6.2

2015-02-06 08:22 CET Adtollo Synkronisering med SharePoint Den största förbättringen i denna release gäller synkroniseringsfunktionen med SharePoint. Bland annat bearbetas nu en fil i taget på SharePoint och loggfil skapas direkt. Detta innebär att det går att följa upp hur synkroniseringen gick även om till exempel förlorad nätverkskoppling orsakade att jobbet avbröts oväntat.

2015-01-30 09:00 CET Canon Canon har tecknat avtal med internationella Rezidor Hotel Group. Avtalet omfattar en helhetslösning med Managed Print Services och Canon kommer att kommer att leverera denna lösning till hotell över hela Europa.

2015-01-29 08:41 CET Ricoh Sverige AB Ricoh och Skanska har tecknat ett nordiskt avtal om att införa Ricohs Managed Print Services i Skanskas nordiska verksamhet. Avtalet ger Skanska tillgång till flexibla lösningar för bland annat byggnadsprojektsajter, där utrustning lätt kan omplaceras efter behov för att passa Skanskas projektstyrda verksamhet.

Accure och Basware satsar stort på e-faktura

2015-01-28 16:08 CET Accure Accure och Basware inleder samarbete för att optimera och effektivisera fakturahanteringen för olika kunder. Partnerskapet innebär att alla Accures kunder från och med nu både kan skicka och ta emot e-faktura. Det minskar miljöpåverkan och företagskundernas administrativa tidstjuvar och kostnader. Avtalet är värt cirka 7-10 miljoner.

2015-01-27 08:50 CET Canon Canon, marknadsledare inom digital bild, och företaget Palette, specialister inom effektivisering av ekonomiska processer från beställning till betalning, inleder samarbete för att ta fram en kraftfull, högeffektiv och digital helhetsprocess som erbjuder en helautomatiserad lösning för företag runt om i Europa.

2014-12-04 15:09 CET Arkitektkopia Arkitektkopia ett rikstäckande serviceföretag inom den grafiska branschen tillkännagav idag att man har tecknat ett betydande avtal som avser försäljning av Byggnet till Copy General i Tjeckien - en ledande aktör inom reprografi, tryck- och kopieringstjänster i Central- och Östeuropa.

2014-11-13 13:08 CET Ricoh Sverige AB Scandic Hotels har valt Ricoh till nordisk leverantör av Managed Print Services och visuell kommunikation. Det är ett nytt avtal som löper i fem år och omfattar Scandics drygt 220 hotell.

2014-11-12 08:45 CET Canon Canon Business Services har tecknat avtal med Valmet gällande stöd för arkivering och digitalisering av konstruktionsritningar.