Pressmeddelanden

Sodexo ger sina kunder bättre service med hjälp av smartare dokumenthantering från Lemontree

Sodexo ger sina kunder bättre service med hjälp av smartare dokumenthantering från Lemontree

2014-05-19 16:46 CEST
Lemontree förenklar Sodexos interna dokumenthantering genom ökad sökbarhet och tillgäng...

Nordiskt försäkringsbolag tecknar avtal värt 3,0 MSEK med ReadSoft

2012-11-08 13:19 CET
Programvaruleverantören ReadSoft har fått en order värd 3,0 MSEK från ett försäkringsbo...