Pressmeddelanden

Sverige-- Rättsrötans land

2013-11-28 15:20 CET
Det är uppenbart att rättsrötan i Sverige fått ordentligt fäste, inte bara i Quick-fall...

Sverige som en gång var en förebild som demokrati och rättsstat, är Sverige en demokrati och rättsstat år 2013?

2013-11-04 14:39 CET
Ytterligare bevis i sammanställning till Högsta förvaltningsdomstolen i samordnade mål,...

Sveriges regering och Sveriges riksdag tag ert ansvar

2013-09-23 23:00 CEST
Politisk korruption, maktkorruption, domstolskorruption och myndighetskorruption hör ic...

Sverige; Kan svenska folket åter resa sig och återtaga ansvaret för sitt liv och hälsa och demokrati och rättssäkerhet/patientsäkerhet?

2013-09-20 21:45 CEST
Att vi alla kan ta ansvaret för att det icke längre skall få pågå vad som Jerry Persson...

Journalistförbundet och dess medlemmar

2013-09-19 14:34 CEST
Hot mot demokratin och rättssäkerheten är något ruskigt och hemskt! Sverige av idag vis...

Rättsröta i svensk domstol

2013-07-16 22:05 CEST
Sverige är en rättsstat men korruptionen breder ut sig Sverige är en rättsstat och ska...

JO anmälan av Högsta Förvaltningsdomstolen

2013-02-28 22:53 CET
Högsta förvaltningsdomstolen JO anmäls och därtill begärs av JO att tidigare JO-anmälni...

EU-kommissionen om korruption inom kommissionen

2012-10-17 11:00 CEST
Det kan icke på något sätt uteslutas att ytterligare avslöjande kommer om korruption in...

Sveriges Regering -- justitieminister Beatrice Ask angående rättssäkerhetsfråga av allmänhetens intresse

2012-10-15 14:00 CEST
Rättssäkerhet är av vikt i en demokrati och förhoppningsvis tager justitieministern sit...

Korruption inom domstolar

2012-03-11 12:13 CET
Att maktkorruption existerar i Sverige är ingen nyhet men att den också blommar för ful...