Pressmeddelanden

Heckschers förslag ökar chansen för svårt sjuka

Heckschers förslag ökar chansen för svårt sjuka

2019-06-04 05:00 CEST
Det finns hinder i lagen som försvårar för den som vill donera organ att få göra det. 2...

Anders Miltons förslag tillmötesgår människors vilja att få donera organ och ge fler möjlighet att överleva

2015-09-30 00:03 CEST
Idag överlämnar Anders Milton sina förslag från den statliga Donationsutredningen till ...

Njurtransplantationer bör ingå i rikssjukvården

2015-05-04 06:15 CEST
Från och med 2015 kan även patientorganisationer nominera områden inom sjukvården till ...

Organdonationer All time high under 2014

2015-01-07 06:02 CET
Antalet organdonationer under 2014 har aldrig tidigare varit så många redovisar Svensk ...

Äggdonatorer intressantare än njurdonatorer

2013-10-18 05:35 CEST
Region Skåne betalar 11 000 kronor till de kvinnor som donerar ägg för befruktning till...