Dokument

Vattenförsörjningen i Uppsala stad

2014-04-28 10:35 CEST Uppsala Vatten och Avfall En folder som berättar om vattenförsörjningen i Uppsala Stad och de två vattenverken i Gränby och Bäcklösa.

Årsredovisning 2012

2014-04-28 10:21 CEST Uppsala Vatten och Avfall En inblick i Uppsala Vatten och Avfalls verksamhetsår 2012.

Årsredovisning 2011

2014-04-28 10:20 CEST Uppsala Vatten och Avfall En inblick i Uppsala Vatten och Avfalls verksamhetsår 2011.

Uppsala Vattens affärsplan 2014–2017

2014-04-28 10:18 CEST Uppsala Vatten och Avfall Uppsala Vatten och Avfall AB ska, genom att vara en av de ledande aktörerna i Sverige, ge kommunens hushåll och företag högkvalitativa tjänster inom VA och avfallshantering som ska kännetecknas av kvalitet, pålitlighet och effektivt hushållande av resurser.

NSVA - Vattnets kretslopp

2014-03-17 11:18 CET NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp Folder som illustrerar vattnets kretslopp lokalt - var vattnet kommer i från, hur det kommer till kranen och vad som händer efter att vattnet använts. Används bland annat i studiebesöksverksamhet.

NSVA - Vattnets kretslopp i Helsingborg

2014-03-17 10:19 CET NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp Folder som illustrerar vattnets kretslopp lokalt - var vattnet kommer i från, hur det kommer till kranen och vad som händer efter att vattnet använts. Används bland annat i studiebesöksverksamhet för åk 5, som i Helsingborg bedrivs av Miljöverkstaden.

Rapport om kokningsrekommendationen i Lund april 2013

2013-06-19 10:12 CEST VA SYD Mellan den 9 och 14 april 2013 rekommenderade VA SYD, tillsammans med Miljöförvaltningen i Lunds kommun, de boende i Lund att koka sitt dricksvatten. Denna rapport handlar om bakterieproblemen som uppstod kring dricksvattnet i Lund i april 2013. Den innehåller en beskrivning av händelseförlopp och åtgärder under perioden 5-15 april, samt en redogörelse för hur händelsen kommer att utvärderas.

Hållbart vatten nr 2, 2013

2013-06-03 17:14 CEST VA SYD Samhällsinformation om ditt vatten och avlopp.

Hållbart vatten, nr 1 2012

2012-12-17 11:42 CET VA SYD

Sydvatten årsredovisning 2011

2012-05-14 13:19 CEST Sydvatten