Pressmeddelanden

Säkrare vattenreglering i Göteborg

2014-04-17 11:17 CEST Infracontrol AB Gårda Dämme i Göteborg är en dammanläggning som reglerar vattenflödet från Mölndalsån på dess färd vidare ut mot Göta Älv. Nu har den tidigare träkonstruktionen ersatts med en helt ny fördämning i betong och dessutom försetts med ny styrning och reglering från Infracontrol. Allt för att garantera en säker vattenreglering även i framtiden.

Malmö Stad tar kontroll över driftövervakningen

2014-04-11 13:11 CEST Infracontrol AB Malmö stad använder sedan 2005 molntjänsten Infracontrol Online för att få bättre kontroll över sin infrastruktur. Genom tjänsten styrs och övervakas stadens gatubelysning och numera är även en rad olika tekniska installationer anslutna. Det förenklar det dagliga drift- och underhållsarbetet, men framför allt gör det att man enkelt kan upptäcka och åtgärda fel i kritiska anläggningar.

2014-03-31 11:23 CEST Strukton Rail STOCKHOLM 2014-03-31 Nu står det klart att ingen personal blir övertalig i samband med Strukton Rails köp av Balfour Beatty Rails skandinaviska verksamhet. Alla anställda behåller jobbet, samtidigt som man gör vissa förändringar i ansvars- och rollfördelningen inom företaget.

Ludvika kommun tar kontroll över felanmälningarna

2014-03-17 08:06 CET Infracontrol AB Ludvika kommun har valt att använda sig av molntjänsten Infracontrol Online för att ta hand om felanmälningar och bevaka åtgärder inom gatu- och parkområdet. Dialogen med medborgarna förenklas genom att fel kan rapporteras via både en mobilapp och kommunens hemsida. Samtidigt får man bättre överblick över aktuella ärenden, så att man kan ge en ännu bättre service till både invånare och företag.

2014-03-10 08:54 CET Eslövs kommun Nu är årets tävling Drivhuset24 avgjord. Vinnande lag blev de som jobbade med Eslövs kommuns case: Hur kan Eslövs kommun stödja företag och verksamheter som vill ta aktiv del av uppbyggnad, service och drift av ESS och Max IV?

2014-02-26 10:04 CET Rent Dagvatten AB DHL och Rent Dagvatten har inlett ett samarbete för hantering och rening av dagvatten. Samarbetet bygger på en helhetslösning där allt från analys och installation till drift och underhåll ingår som en del i ett Abonnemang på Rent Dagvatten. Syftet är att säkerställa att bolagets dagvattenrening håller en nivå som motsvarar normerna i EU:s nya vattendirektiv.

Molntjänst kvalitetssäkrar drift och underhållsarbetet

2014-02-25 08:05 CET Infracontrol AB Huvudansvaret för samhällets infrastruktur ligger på statliga verk och kommuner som ska skapa förutsättningar för säkra, effektiva och hållbara transporter. Ett stort antal entreprenörer utför det praktiska arbetet då flera anläggningar och installationer ska tas om hand. Med hjälp av den molnbaserade tjänsten Infracontrol Online kvalitetssäkras drift- och underhållsarbetet för anläggningsägarna.

Mobilapp som förenklar för invånarna

2014-02-11 08:06 CET Infracontrol AB Nu finns möjligheten för dig som bor i någon av de kommuner som använder sig av molntjänsten Infracontrol Online, att lämna felanmälningar via kommunens mobilapp. Erfarenheterna så här långt är mycket goda. Man upplever att medborgardialogen stärkts och att man kunnat förbättra sin service, dels genom att enkelt kunna komma i kontakt med kommunen och snabb få återkoppling på ärendet.

Svensk M2M-plattform gör städer smartare

2014-01-24 08:05 CET Infracontrol AB Vissa spår att det kommer att finnas 50 miljarder uppkopplade enheter i världen år 2020. Även om man inte når ända dit, så är alla överens om att utvecklingen inom M2M-området går snabbt. Många av dessa enheter finns redan i samhällets infrastruktur. Infracontrol Online är idag Sveriges mest använda M2M-plattform för samhällets infrastruktur och är redo för den kommande snabba utvecklingen.

Full koll på felanmälningar i Nacka kommun

2014-01-20 08:06 CET Infracontrol AB Nacka kommun använder sig av en molnbaserad tjänst, Infracontrol Online, för att få bättre kontroll över sin tekniska verksamhet. Via tjänsten hanteras både felanmälningar från allmänheten inom området väg och trafik, samt automatiska larm från trafiksignaler som ej fungerar som de skall.