Pressmeddelanden

2014-07-01 14:00 CEST Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN Förra årets undersökning bland elever i grundskolan och gymnasiet visade på historiskt låga siffror när det gäller ungas alkoholkonsumtion. Andelen som använde narkotika var däremot i stora delar oförändrad. Håller utvecklingen i sig? CAN genomför årligen undersökningar av skolelevers drogvanor. Under Almedalsveckan släpper vi rykande färska resultat från 2014 års undersökning.

Ny rapport: Små regionala skillnader i användning av alkohol, narkotika och tobak

2013-12-06 09:00 CET Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN Skolelever i Skåne län och övriga södra Sverige ligger högst när det gäller alkohol- och tobakskonsumtion, Stockholms län ligger högst när det gäller narkotika och elever i norra Sverige har minst omfattande drogvanor, undantaget snus och hembränt. Det framgår av rapporten ”Skolelevers drogvanor 2013”, som CAN presenterar idag.

2013-11-12 09:00 CET Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN Den 13-14 november arrangeras konferensen Förebygg.nu i Folkets Hus, Göteborg. Konferensen arrangeras vartannat år och är den främsta mötesplatsen för dem som arbetar lokalt, regional och nationellt med alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksförebyggande arbete. Vid årets konferens deltar ca 650 personer.

Nytt nummer av A&N: Droger på nätet

2013-09-20 10:30 CEST Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN Antalet nya psykoaktiva substanser har ökat dramatiskt de senaste åren. Samtidigt har internet blivit en anonym marknadsplats med global räckvidd. Bland gymnasieelever är den vanligaste nätdroganvändaren en problemtyngd kille som, i åtta fall av tio, också använt cannabis eller annan narkotika. Han är dessutom en regelbunden rökare och har ofta också för vana att dricka stora mängder alkohol.

2013-07-04 10:00 CEST Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN Unga som använder så kallade nätdroger är i stor utsträckning narkotikaanvändare och högkonsumenter av alkohol. Det framgår av rapporten "Ungdomar som använder nätdroger - vilka är de? Empiriska analyser av skolelevers drogvanor med fokus på nätdroger" som presenteras vid ett seminarium i Almedalen idag.

2013-07-04 09:00 CEST Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN Andelen unga som dricker alkohol har fortsatt att sjunka och ligger idag på de lägsta nivåer som uppmätts i mätningarna. Det framgår av data som CAN presenterar i Almedalen idag. Mindre än hälften (47 %) av alla niondeklassare och 77 procent av gymnasieeleverna uppger att de druckit alkohol under de senaste 12 månaderna.

2013-07-03 14:00 CEST Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN CAN presenterar resultat från undersökningen Skolelevers drogvanor 2013, släpper en rapport om nätdroger och diskuterar en studie kring unga vuxna och alkohol.

2013-06-28 14:31 CEST Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN CAN finns på plats hela Almedalsveckan. Vi genomför fyra seminarier och medverkar vid ytterligare tre. Vid våra egna seminarier presenterar vi resultat från 2013 års undersökning av skolelevers drogvanor, har samtal om ungdomar, alkohol och kriminalitet samt diskuterar en studie om unga vuxnas syn på att förse minderåriga med alkohol.

Oväntade minskningar av ungas drickande

2013-06-04 08:00 CEST Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN I senaste numret av CANs tidskrift Alkohol & Narkotika kan man läsa om de kraftiga minskningar av ungas alkoholkonsumtion som ägt rum de senaste åren.

2013-05-31 08:00 CEST Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN CAN har genomfört en studie för att kartlägga eventuella samband mellan föräldrars och barns tobaksbruk och mellan barns tobaksbruk och deras uppfattning om föräldrarnas attityder kring detta. Studien visar att tobaksanvändande barn oftare har föräldrar som använder tobak samt att barn som upplever att deras föräldrar skulle acceptera att de använder tobak i högre grad också använder tobak.