Pressmeddelanden

SJ tar över tågtrafiken efter DSB Väst

2012-03-30 14:00 CEST Västtrafik DSB Väst kommer att lämna tågtrafiken i Västsverige om en månad och betalar en ersättning till Västtrafik på 245 miljoner kronor. Det är resultatet av de förhandlingar som Västtrafik fört med DSB Väst sedan bolagets akuta ekonomiska situation blev känd. Ny operatör för tågtrafiken blir SJ.

2012-03-22 10:26 CET Västtrafik DSB Väst AB har lämnat information om sin ekonomiska situation som gör att man kan befara att företaget inte klarar sina åtaganden kring tågtrafiken i Västsverige. För att säkerställa att kunderna drabbas så lite som möjligt pågår nu förberedelser från Västtrafiks sida för ett eventuellt övertagande av en annan operatör.