Nyheter

2011-03-15 06:30 CET ViroPharma Incorported DuoCorts nya mer fysiologiska behandling för den sällsynta och livshotande sjukdomen binjurebarksvikt, som vanligen kallas Addisons sjukdom, fick nyligen registrerat varumärke godkänt inom EU. Varumärket är PLENADREN. Produkten, som har status som särläkemedel i Europa och USA, är nu i registreringsprocessen för marknadsgodkännande i EU.