Pressmeddelanden

"Det mest progressiva vattenbolaget i Afrika" får 2014 års Stockholm Industry Water Award

2014-05-28 12:15 CEST Stockholm International Water Institute (SIWI) eThekwini Water & Sanitation, det kommunala vattenbolaget i sydafrikanska Durban, har utsetts till 2014 års vinnare av Stockholm Industry Water Award, för sitt banbrytande och rättighetsbaserade sätt att tillhandahålla vatten- och sanitetstjänster. "Utmärkelsen är ett erkännande av det arbete som hela vårt team har lagt ner under de senaste 22 åren och en oerhörd ära för alla oss i Durban".

2011-12-13 13:04 CET Världsnaturfonden WWF – Att industrilandet Kanada drar sig ur det legalt bindande Kyotoavtalet dagen efter Durbanöverenskommelsen är ett olyckligt och skamligt beslut. Det skickar helt fel signal till länder som Kina och Indien som skjutit fram sina positioner i Durban inför ett globalt klimatavtal i framtiden. Det säger WWF i en kommentar.

2011-12-12 09:21 CET Världsnaturfonden WWF Sent natten till söndagen lyckades världens regeringar på FNs klimatmöte i Durban att undvika kollaps och kunde enas om ett paket till en ny bindande överenskommelse för alla utsläppsländer från 2020.

2011-12-11 16:39 CET Svenska kyrkan - Internationellt arbete En kompromisslösning tidigt i morse räddade COP17 från ett totalt sammanbrott, men utgången av klimatmötet saknar så totalt ambitioner att vi alltmer siktar in oss mot en fyragraders uppvärmning, menar Svenska kyrkans klimatpolitiska handläggare Jacob Risberg.

2011-12-11 10:53 CET Svenska kyrkan

2011-12-09 16:43 CET FAO Skogar belägna i bergsområden hotas av stigande temperaturer, skogsbränder, befolkningstillväxt och osäkerhet i livsmedels- och bränsleförsörjningen. Denna varning levereras av en ny FAO-rapport som publiceras idag.

2011-12-08 08:37 CET Världsnaturfonden WWF FNs klimatförhandlingar COP17 i Durban i Sydafrika har gått in i slutspurten där ministrar från 130 av världens länder deltar i förhandlingarna. Men än finns inte många konkreta framsteg att glädjas över. WWF finns på plats med en internationell delegation.

2011-12-07 15:28 CET Världsnaturfonden WWF FNs klimatförhandlingar COP17 i Durban i Sydafrika har gått in i slutspurten där ministrar från 130 av världens länder deltar i förhandlingarna. Men än finns inte många konkreta framsteg att glädjas över. WWF finns på plats med en internationell delegation.

2011-12-02 10:05 CET Latinamerikagrupperna Nätverket GlobalRättvisa.Nu överlämnade nyligen ett upprop om klimaträttvisa till regeringen. 7519 personer hade tagit ställning för att Sverige och EU ska verkar för ett rättsligt bindande, rättvist och ambitiöst klimatavtal. Nätverket har även samlat in klimatdikter. Miljöministern tycks snabbt ha skaffat sig en favoritdikt.

2011-12-01 15:05 CET FAO En ny undersökning baserad på satellitbilder har publicerats av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO). Den ger en mer rättvisande bild av hur världens skogar förändras och visar hur mycket skogsmarken har minskat mellan 1990 och 2005.