Bilder

Carl Petruson, vd för QBANK Holding AB

2015-05-07 13:00 CEST iStone

BeX på Forumm 4 IT

2015-05-06 14:19 CEST BeX BeX på Forumm 4 IT

BeX på Forumm 4 IT

2015-05-06 14:18 CEST BeX BeX på Forumm 4 IT

Adlibris läsbar, foto Claes Helander

2015-05-04 13:21 CEST Adlibris.com

NilsonGroup - e-handeln flyttar ut till butik

2015-04-07 13:35 CEST NilsonGroup Skandinaviens ledande skokoncern NilsonGroup expanderar sin e-handelsplattfrom och flyttar ut till fysiska butiker. Tester pågår i utvalda butiker, där kunden får chans att upptäcka e-handeln och shoppa skor via en smart online-station med placering direkt på butiksytan. Full koll på lagret med modern integrationslösning

2015-04-01 16:25 CEST Connect Companies AB Genom att säkert och effektivt koppla ihop företagets interna och externa informationskällor skapar Connect Companies lösningar som kan göra stor skillnad varje dag. När exempelvis affärssystem, produktinformation och e-handelslösning går i takt och delar samma information skapas rationella flöden som kortar ledtider, höjer kvalitet och sänker kostnader.

Connect Companies håller samman information och skapar automatiserade flöden

2015-04-01 16:25 CEST Connect Companies AB En av Connect Companies kunder är Star Trading som rationaliserat orderflöde och logistik och fått mer tid att serva kunderna.

Connect Companies skapar effektiva informationsflöden

2015-04-01 16:25 CEST Connect Companies AB Med en modern integrationsmotor går det att säkert och effektivt koppla ihop företags interna och externa informationskällor vilket bidrar till att skapa rationella flöden som kortar ledtider, höjer kvalitet och sänker kostnader. Det ger i sin tur också bättre förutsättningar att klara nödvändiga förändringar.

Lidecos vd Peter Nilsson

2015-04-01 16:25 CEST Connect Companies AB

Lideco effektiviserar - minskar dubbelarbetet och ökar antal e-handelsorder

2015-04-01 16:25 CEST Connect Companies AB Med BlueIntegrator och en egenutvecklad applikation har Lideco i dag en integrationslösning som effektivt håller samman information från flera källor. En av effekterna är att nyckelinformation nu är tillgänglig tidigare i de olika processerna.