Pressmeddelanden

Fortsatt framgång i Portugal för svenska IT-företaget Infracontrol

2015-10-08 08:15 CEST Infracontrol AB Framgången fortsätter i Portugal för svenska molntjänsten Infracontrol Online. Nu har ytterligare 10 kommuner valt att ansluta sig till Infracontrol Online för att förenkla sin tekniska förvaltning. Molntjänsten används precis som i Sverige för att skapa en bättre medborgardialog och för att kvalitetssäkra kommunernas service. Hittills har 19 kommuner i Portugal valt Infracontrol Online.

2015-10-03 15:00 CEST Alla tiders Kalmar

Osby kommun lanserar app för felanmälningar och synpunkter

2015-07-06 08:10 CEST Infracontrol AB Osby kommun är en av de drygt 70 svenska kommuner som nu använder molntjänsten Infracontrol Online för att förenkla och förbättra sin verksamhet. Tjänsten gör det enkelt för invånare och företag att komma i kontakt med kommunen och lämna felanmälningar och synpunkter. Från och med den 25 juni blev det möjligt även för invånarna i Osby kommun att anmäla fel och lämna synpunkter via en mobilapp.

Svårt att styra IT-projekt

2015-05-20 09:13 CEST Örebro universitet En vanlig uppfattning om IT-projekt inom offentlig förvaltning är att politiker beslutar och administratörer sedan genomför projekten. I verkligheten ser det betydligt mer komplext ut, med en mängd olika aktörer som samverkar. Det visar Ann-Sofie Hellberg, forskare i informatik vid Örebro universitet, i sin avhandling om e-förvaltning.

Fler kommuner ansluter sig till Infracontrol Online

2015-05-18 08:10 CEST Infracontrol AB Ytterligare 13 små kommuner har valt att ansluta sig till molntjänsten Infracontrol Online för att förenkla arbetet inom sin tekniska förvaltning och förbättra servicen till sina medborgare. Felanmälningar förmedlas snabbt och enkelt till den som ska utföra åtgärderna, och man får fullkontroll över alla aktuella ärenden.

Kunskapsutbyte med Portugal om smarta städer

2015-05-11 08:10 CEST Infracontrol AB "Smart City Experience Sweden-Portugal" var temat på två seminarier som arrangerades i Portugal 22-23 april. Syftet var att lyfta fram frågor om hur man förbättrar och kvalitetssäkrar servicen till invånarna och stärker medborgardialogen. Tre svenska och tre portugisiska kommuner visade exempel på hur man använder molntjänsten Infracontrol Online som ett viktigt verktyg i detta arbete.

Stadigt stigande trend för ägarbyte via mobilappen – Mina fordon

2015-04-29 08:06 CEST Transportstyrelsen För tredje året i rad ser Transportstyrelsen en kraftig ökning av antalet ägarbyten som gjorts via mobilappen – Mina fordon. Under mars sattes ett nytt rekord med över 9 800 anmälda ägarbyten under en månad. Ökad medvetenhet bland landets fordonsägare om de säkerhetsmässiga fördelarna tros vara en av orsakerna till ökningen.

2015-04-16 08:00 CEST Helsingborgs stad Under april och maj testar ett trettiotal försörjningsstödstagare en helt ny e-tjänst där de kan följa sitt ärende. Syftet med tjänsten är ökad service och tillgänglighet. Efter pilotperioden vill kommunen veta vad testpersonerna tycker om e-tjänsten. Helsingborg stad är en av de första kommunerna som testar den här typen av e-tjänst för försörjningsstöd.

Smarta städer tar kontroll

2015-04-13 08:15 CEST Infracontrol AB Fler och fler väljer att bo i tätbebyggda områden, vilket ställer höga krav på den infrastruktur som vi är beroende av för transporter, arbete, omsorg och fritid. Vårt samhälle förses med många tekniska installationer, vilka kan vara komplicerade att ha koll på. Städer som vill vara smarta på riktigt tar kontroll genom att övervaka alla tekniska system och ta emot felrapporter från invånarna.

Infracontrol förenklar i Borås

2015-04-07 08:15 CEST Infracontrol AB Borås Stad förenklar och förbättrar sin service till medborgarna genom användning av den webbaserade tjänsten Infracontrol Online. Redan 2010 anslöt man mätutrustning för trafik. Sedan i höstas använder man tjänsten för kvalitetssäkring av schakttillstånd. Nu har man lanserat app och formulär på sin hemsida för hantering av felanmälningar och snart sätts första parkeringsledningssystem i drift.