Pressmeddelanden

Österåker kommun förenklar för invånare

2014-07-09 08:04 CEST Infracontrol AB Österåkers kommun väljer att förenkla hanteringen av ärenden inom sin tekniska förvaltning med hjälp av molntjänsten Infracontrol Online och blir då en av drygt 50 kommuner i Infracontrol Community. Syftet är att kunna ge ännu bättre service till invånare, företag och besökare. Man ser också stora möjligheter att få bättre kontroll genom att kunna övervaka driftlarm från tekniska installationer.

Framgång i Portugal för svenska IT-företaget Infracontrol

2014-06-30 08:16 CEST Infracontrol AB Satsningen av det svenska IT-företaget Infracontrol på att ansluta portugisiska kommuner till molntjänsten Infracontrol Online är framgångsrik. En av kommunerna som valt att ansluta sig till molntjänsten är Torres Vedras. Infracontrol Online används för att förbättra medborgardialogen och kvalitetssäkra kommunernas service, genom enklare hantering av felanmälningar och driftlarm.

Helsingborg förbättrar framkomlighet och miljö

2014-06-23 08:12 CEST Infracontrol AB Parkeringsledningssystemet i Helsingborg förbättrar framkomlighet och miljö i staden, och ger bra hjälp till invånare och besökare att hitta en parkeringsplats snabbt och enkelt. Systemet, som omfattar 9 parkeringsanläggningar och ca 40 skyltar, framtidssäkras nu genom att anslutas till Infracontrol Online.

Umeå kommun kvalitetssäkrar sin service

2014-06-19 15:12 CEST Infracontrol AB Umeå är en av de kommuner som använder molntjänsten Infracontrol Online för att hantera synpunkter och felanmälningar inom sin tekniska förvaltning. Genom att ha en väg in för alla ärenden och en samlad bevakning av dem, har man full kontroll och kan ge en god service till invånare, företag och besökare.

2014-06-04 09:03 CEST Helsingborgs stad Helsingborgs stad var en av de första kommunerna i landet som införde val-frihet i sfi, undervisning i svenska för invandrare. Eleverna väljer själva på vilken skola de ska läsa sfi. En ny jämförelsetjänst på stadens webbplats un-derlättar valet.

Motala kommun förenklar dialogen med invånare och företag

2014-05-19 09:18 CEST Infracontrol AB Motala kommuns funktion för medborgar- och kunddialog, Dialog Motala, har nu infört sin nya IT-tjänst för synpunktshantering, baserad på molntjänsten Infracontrol Online. Tjänsten används av kommunens samtliga förvaltningar och syftet är att erbjuda en central ingång för synpunkter, med en säkerställd hantering av kommunens respons.

App förenklar rapportering av nedskräpning

2014-05-12 10:04 CEST Infracontrol AB Under våren genomförs många aktiviteter för att snygga upp i såväl stadsmiljö och ute i vår natur. Men de som städar behöver hjälp! De cirka 1 million invånare i Sverige vars kommuner är anslutna till molntjänsten Infracontrol Online, kan både rapportera skräp på ett enkelt sätt och dessutom vara säker på att informationen når fram till rätt personer och att åtgärdandet bevakas.

Säkrare vattenreglering i Göteborg

2014-04-17 11:17 CEST Infracontrol AB Gårda Dämme i Göteborg är en dammanläggning som reglerar vattenflödet från Mölndalsån på dess färd vidare ut mot Göta Älv. Nu har den tidigare träkonstruktionen ersatts med en helt ny fördämning i betong och dessutom försetts med ny styrning och reglering från Infracontrol. Allt för att garantera en säker vattenreglering även i framtiden.

2014-04-15 07:00 CEST Linköpings kommun Denna vecka startar lanseringen av nya e-tjänster som kommer att finnas på kommunens webbplats under våren. Linköpings kommun arbetar löpande för att förenkla kontaktvägarna mellan kommunen och medborgarna. Ett sätt är att skapa e-tjänster som är tillgängliga dygnet runt. Nya e-tjänster utvecklas kontinuerligt och till hösten planeras ytterligare ett antal.

Ludvika kommun tar kontroll över felanmälningarna

2014-03-17 08:06 CET Infracontrol AB Ludvika kommun har valt att använda sig av molntjänsten Infracontrol Online för att ta hand om felanmälningar och bevaka åtgärder inom gatu- och parkområdet. Dialogen med medborgarna förenklas genom att fel kan rapporteras via både en mobilapp och kommunens hemsida. Samtidigt får man bättre överblick över aktuella ärenden, så att man kan ge en ännu bättre service till både invånare och företag.