Pressmeddelanden

2012-08-02 11:59 CEST Stockholm Fringe Fest - Stoff 2013 Drygt 400 artister pryder det 96 sidor långa programmet som anländer om endast några dagar och Stoff kan stolt meddela att över hälften av alla programpunkter presenteras av svenska talanger. Stoffs mål är att ge konstnärer och artister, både nyblivna och etablerade, en plattform och en språngbräda för att kunna mötas, samarbeta och framträda tillsammans.

2012-01-02 14:42 CET Skanska AB Skanska har sålt sin andel på 50 procent i det så kallade PPP-projektet (Private Public Partnership) Midlothian Schools för cirka 30 miljoner kronor till medinvesteraren Barclays Integrated Infrastructure Fund. Transaktionen bokas i fjärde kvartalet 2011.

EU-projekt ska hjälpa vilsna turister att hitta rätt

2011-05-02 07:58 CEST Umeå universitet Som turist är det lätt att hamna på villovägar. EU-projektet SpaceBook har som mål att råda bot på gångtrafikanternas vilsenhet med hjälp av röststyrd navigation. Michael Minock, Umeå universitet, är koordinator för projektet som totalt omfattar närmare 25 miljoner kronor.