Pressmeddelanden

Tillväxten fortsätter i EQC-koncernen. Omsättningen mer än fördubblades under 2013

2014-04-07 09:19 CEST EQC Group EQC-koncernen nådde nya höjder 2013 med en omsättning på 118 miljoner kronor. Koncernens rörelsevinst uppgick till 11,5 miljoner kronor. Årsredovisningen visar att bolagen inom EQC-koncernen fortsatt levererar konsulttjänster av hög kvalitet

Möteskulturdagen 2014 är här!

2014-04-02 10:30 CEST gr8 meetings AB Den 3:e april är det dags för den sjätte upplagan av Möteskulturdagen, Sveriges enda renodlade forum för effektiva, produktiva och inspirerande möten. gr8 meetings anordnar i samarbete med Scandic Star Sollentuna Möteskulturdagen- ett unikt tillfälle att höja din kompetens inom mötesområdet och få insikt hur en medveten och hållbar möteskultur skapas.

Ostkusthamnar i samverkan skriver för GP debatt

2014-03-03 17:23 CET Ostkusthamnar i samverkan Det är dyrt att bygga ut järnvägen i den utsträckning det skulle skulle behövas för att hantera den framtida gods- och persontrafiken. Samtidigt finns det ledig kapacitet på sjön. Lösningen på problemet är att utnyttja sjöfarten i en betydligt större utsträckning än vad man gör idag. Detta skriver Ostkusthamnar i samverkan på Göteborgs-Postens debattsida.

2014-02-14 14:28 CET Kompetensakademin Norden AB Våra kunder har önskat en utbildning som kombinerar personlig effektivitet och möteseffektivitet, större flexibilitet, en tydlig och professionell hemsida samt allt kursmaterial elektroniskt. Detta är nu klart.

Eaton presenterar white paper om feltolerans och effektivitet

2014-02-10 09:59 CET Eaton Power Quality Krafthanteringsföretaget Eaton har publicerat ett nytt dokument som diskuterar de utmaningar som kombinerar feltolerans med effektivitet och skalbarhet i datacenter, och förklarar hur dessa utmaningar kan hanteras på ett effektivt och kostnadseffektivt sätt genom att dra nytta av den senaste teknikutvecklingen inom avbrottsfri kraft (UPS).

50 satsade miljoner ska ge 1 miljard i vinst

2013-12-16 06:00 CET Skogforsk Produktivitetsutvecklingen i skogsbruket har stannat av. Det är allvarligt för en av landets viktigaste näringar då konkurrenskraften försvagas på den globala marknaden. Därför satsar skogsbruket 50 miljoner kronor på forskning och utveckling för högre produktivitet och skonsamhet. De nya lösningarna förväntas ge effektiviseringsvinster som motsvarar drygt 1 miljard kronor per år.

2013-11-26 09:46 CET Cumbari AB Cumbari förser integratörer, IT-och kassa-systemleverantörer med Mobile App Gateway som bygger på egenutvecklad teknik. Med lösningen kan butiker och restauranger förmedla sina on-linetjänster som proximitytjänster i slutkundens app, i mobilen. Först ut att använda den nya tekniken är Locanda Café i Stockholm.

2013-11-04 16:29 CET SmartDocuments Nordic AB SmartDocuments har utvecklat en ny standardintegration till SharePoint 2010 och 2013. SmartDocuments hjälper din organisation med innovativa lösningar för att skapa dokument. Den nya integrationen gör arbetet med SharePoint, Microsoft Office och SmartDocuments-mallar enkelt och intuitivt för slutanvändarna. Med SmartDocuments hanteras, underhålls och skapas dokumentmallar centralt.

2013-10-29 15:50 CET SmartDocuments Nordic AB Vad är kostnaden för ett företag eller organisation för att skapa, skriva ut och distribuera ett dokument? Svaret på den frågan är, enligt en oberoende undersökning gjord av Strategy Partners, 300 kr. För varje dokument. Det enskilt största bidraget till denna kostnad, hela 30 %, är ett område som det ofta inte talas om och än mindre adresseras.

2013-09-27 20:06 CEST Psykologisk Orientering Friheten i att "less is more" och den snabbt förbättrade självbilden till följd av inmatning gjorde att jag snabbt tog mig upp från botten och kunde börja återgå till studierna och skolan. Perioden från oktober fram till jul innebar en betydande förbättring. Jag kände att jag kunde börja erövra nya områden i livet som månaderna innan hade varit mycket problematiska.