Pressmeddelanden

2014-06-23 05:52 CEST Blue Insight Få organisationer har likt myndigheter två logiker att hantera, den politiska och den förvaltningsekonomiska, i en realitet där utmaningarna växer och resurserna blir alltmer begränsade. Resultaten från undersökningen, Svenska myndigheters arbete med att leda och styra mot visionen, pekar på tre väsentliga utmaningar för myndighetsledningar att hantera.

Effektivare arbetsmöten

2014-06-18 14:00 CEST Tekniska Högskolan (JTH) För att nå maximal effektivitet på en arbetsplats krävs två olika fokus. Medarbetare och ledning måste ha möjlighet att fokusera på utförande- och utvecklingsprocesser – var för sig. Det visar Annika Engström, adjunkt vid Tekniska Högskolan i Jönköping och doktorand i pedagogik vid Linköpings universitet i sin nya doktorsavhandling.

2014-06-10 11:28 CEST tefficient AB The reporting of Telefónica, PT and Orange show that quad-play is a hit in Spain, Portugal and France. Vodafone used 14,9 billion EUR to acquire cablecos in Germany and Spain – to enable quad. Operators need to be realistic about the positives quad-play can bring and use facts to spot best practice. tefficient’s framework provides a great start if entering quad – or facing competition that do.

Att hålla effektiva arbetsmöten

2014-06-08 07:00 CEST Linköpings universitet (LiU) För att nå maximal effektivitet på en arbetsplats krävs två olika fokus. Medarbetare och ledning måste ha möjlighet att fokusera på utförande- och utvecklingsprocesser – var för sig.

2014-06-04 07:55 CEST EQC Group Pär Larssons erfarenheter av att bygga upp företaget Fiskarhedenvillan från grunden kommer att vara värdefulla för EQC-koncernens fortsatta positiva utveckling.

2014-05-20 08:57 CEST tefficient AB For two years in a row, leading operators in Sweden, Finland and Norway have been benchmarked against a local operator peer group through a practice led by tefficient. The results reinforce the rationale behind local benchmarking: In order to improve, operators need focused, fact-based and local input. It’s time to give a similar tool to mobile operators in Lithuania, Latvia and Estonia.

2014-05-13 09:33 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency I sjukvården förekommer många smärtsamma procedurer på barn, från enklare provtagning hos nyfödda till avancerade kirurgiska ingrepp. Vid alla procedurer på barn är ett gott omhändertagande med god smärtlindring viktigt. Samtidigt finns akuta risker vid användning av potenta smärtläkemedel för barn. Läkemedelsverket har nu tagit fram ett dokument för att ge stöd till säker och effektiv behandling.

Tillväxten fortsätter i EQC-koncernen. Omsättningen mer än fördubblades under 2013

2014-04-07 09:19 CEST EQC Group EQC-koncernen nådde nya höjder 2013 med en omsättning på 118 miljoner kronor. Koncernens rörelsevinst uppgick till 11,5 miljoner kronor. Årsredovisningen visar att bolagen inom EQC-koncernen fortsatt levererar konsulttjänster av hög kvalitet

Möteskulturdagen 2014 är här!

2014-04-02 10:30 CEST gr8 meetings AB Den 3:e april är det dags för den sjätte upplagan av Möteskulturdagen, Sveriges enda renodlade forum för effektiva, produktiva och inspirerande möten. gr8 meetings anordnar i samarbete med Scandic Star Sollentuna Möteskulturdagen- ett unikt tillfälle att höja din kompetens inom mötesområdet och få insikt hur en medveten och hållbar möteskultur skapas.

Ostkusthamnar i samverkan skriver för GP debatt

2014-03-03 17:23 CET Ostkusthamnar i samverkan Det är dyrt att bygga ut järnvägen i den utsträckning det skulle skulle behövas för att hantera den framtida gods- och persontrafiken. Samtidigt finns det ledig kapacitet på sjön. Lösningen på problemet är att utnyttja sjöfarten i en betydligt större utsträckning än vad man gör idag. Detta skriver Ostkusthamnar i samverkan på Göteborgs-Postens debattsida.