Pressmeddelanden

2014-07-04 09:07 CEST Verdane Capital Verdane Capital VIII (Verdane VIII) och andra aktieägare avyttrar sina aktier i WhiteAway, som säljer vitvaror på nätet. Försäljningen äger rum efter bolagets gynnsamma utveckling i Sverige och Norge, där det vuxit med över 100% det senaste året. Verdane VIII investerade i bolaget i september 2013 genom en portföljaffär där eEquity var säljare.

2014-07-03 12:18 CEST Partykungen Partykungen.se fortsätter sin expansion på den svenska och nordiska marknaden genom att köpa upp en av dess konkurrenter och tidigare leverantörer, Glowsticks.se. Genom affären får vi tillgång till ett bredare sortiment, nya inköpskanaler och nya kunder.

Se filmen om gränsöverskridande handel från VFM14

2014-06-24 11:08 CEST Memnon Networks AB Leila Rosenstråle (Memnon Networks) och Tobias Jonasson (KGH) pratar om vad e-handlare bör tänka på ur ett logistiskt perspektiv och ur ett tullperspektiv vid handel över gränserna. Föredraget är strax under 15min och kombinerar kunskapen från två av marknadens största spelare.

2014-06-19 08:54 CEST Jojka I Jojka Communications AB (publ) har den sista konverteringsperioden den 1-18 juni 2014 för teckningsoptioner av serie TO1 avslutats, varvid 949 683 stycken utnyttjats. 949 683 nya aktier tecknas därigenom i bolaget, som tillförs 949 683 kr (exkl kostnader förknippade med registrering hos Bolagsverket m m).

2014-06-18 11:20 CEST AndersIvar AB För några veckor sedan gick AndersIvar AB ut med att dom förvärvat butiken Rakathuvud.se i ett pressmeddelande, Idag presenteras den nya webbutiken, Kutts, som är ett nybyggd butik med ny design, på en ny plattform, där sortimentet inom kort kommer att breddas ytterligare.

2014-06-17 09:05 CEST Adlibris.com Johan Kleberg tillträder som vd för Adlibrisgruppen med uppdraget att fortsätta förverkliga Adlibrisgruppens långsiktiga tillväxtstrategi inom e-handel på den nordiska marknaden. Johan Kleberg tillträder 1 oktober.

2014-06-17 07:59 CEST Bring Bring förvärvar Smartpak, en del av Bussgods. Brings kunder får med förvärvet tillgång till 600 nya utlämningsställen för paket till privatpersoner i Sverige. Erbjudandet till e-handlare stärks främst inom större hämta själv-paket.

Memnon Networks och Unifaun går ihop och bildar Nordens absolut ledande TA-leverantör

2014-06-13 14:00 CEST Memnon Networks AB Logistikaktörerna Memnon Networks AB och Unifaun AB går samman och skapar Nordens absolut ledande leverantör av transportadministrativa system. Sammanslagningen är ett viktigt steg mot att skapa en av Nordeuropas främsta aktörer inom Transportadministration (TA).

2014-06-10 08:33 CEST Jojka Styrelsen och ledningen för Jojka Communications AB har idag förbundit sig att under innevarande teckningsperiod, vilken är den sista för teckningsoptioner av serie TO1 och löper ut den 18 juni 2014, teckna sig för ett sammanlagt belopp om drygt SEK 760 000 kronor, vilket motsvarar 100 % av deras totala innehav av T01:or och berättigar dem till drygt 760 000 nya aktier i bolaget.

2014-06-09 09:31 CEST Fraktjakt AB Fraktjakt går mot strömmen och öppnar en fraktbutik i Jönköping och det känns extra kul att göra tvärtom vad många andra gör som går från fysisk handel till e-handel,