Pressmeddelanden

Unikt åtal väcks mot huvudman bakom illegal trafikskola

2017-11-02 11:32 CET
Kammaråklagare Eva Grandestedt vid Ekobrottsmyndighetens utredningsenhet i Örebro har i...

Fängelsestraff för grova skattebrott genom svartavlönad arbetskraft vid bygget av Nya Karolina Sjukhuset

2017-06-30 14:59 CEST
Idag meddelade Södertörns tingsrätt dom i det mål (B-13052-16) som rörde grova skattebr...

Ekobrottsmyndigheten överklagar delar av den friande domen i det så kallade SAAB-målet

2017-04-28 15:16 CEST
Åklagarna Olof Sahlgren och Lars Lindman lämnar idag in ett överklagande i det s.k. SAA...

Tillslag mot grov ekonomisk brottslighet inom restaurangverksamhet i Boden

2017-01-10 14:46 CET
Ekobrottsmyndigheten har den 10 januari 2017 med biträde av Polismyndigheten och Skatte...

Ingen överklagan i HQ-målet

2016-07-11 09:59 CEST
Chefsåklagare Martin Tidén vid Ekobrottsmyndigheten lämnar idag besked om att han inte ...

Ekobrottsmyndigheten presenterar lägesbild om ekonomisk brottslighet i Sverige

Ekobrottsmyndigheten presenterar lägesbild om ekonomisk brottslighet i Sverige

2016-07-05 09:47 CEST
Ekobrottsmyndigheten ska följa och analysera den ekonomiska brottslighetens utveckling....

​Branschorganisationen Srf konsulterna positiva till Ekobrottsmyndighetens förslag

2016-06-17 15:20 CEST
Ekobrottsmyndigheten har publicerat en rapport där man granskat effekterna på den ekono...