Kontaktpersoner

Diana Morales

Diana Morales

2017-02-13 10:32 CET

Maria Thorén

2017-01-30 14:38 CET

Johan Wallenstein

Johan Wallenstein

2016-11-21 15:07 CET

Patrik Lilja

Patrik Lilja

2016-09-28 20:27 CEST

Anders Fritz

Anders Fritz

2016-09-28 20:17 CEST

Jonas Helander

Jonas Helander

2016-06-28 10:03 CEST

Jonas jobbar som projektutvecklingschef och är den som du i första hand ska prata med o...

Jonas Weissglas

Jonas Weissglas

2016-06-28 09:19 CEST

Med en magisterexamen i ekonomi från Luleå Tekniska Universitet som grund, jobbade Jona...

Therese Gripenfjäll

Therese Gripenfjäll

2016-05-25 13:44 CEST

Civilekonomexamen från Högskolan Kristianstad med inriktning mot redovisning och contro...

Ingela Björklund

Ingela Björklund

2016-04-26 14:23 CEST

Ingela Björklund, Ekonomichef, Lulebo.

Jan Fritz

2016-04-18 11:45 CEST