Pressmeddelanden

Pressinbjudan: Ekosystemtjänster i odlingslandskapet - fokus på Biosfär 2017

2017-11-17 14:11 CET
På Biosfär 2017 får vi veta mer om hur jorden kan brukas på ett hållbart sätt. Vi får l...

​Vinnova stödjer Södertörnsprojekt för hållbara städer

2017-06-29 09:59 CEST
Vinnova har beviljat en ansökan på 9,2 miljoner kronor för utveckling och spridning av ...

Mer hållbara och hälsosamma förskolegårdar med ekosystemtjänster

Mer hållbara och hälsosamma förskolegårdar med ekosystemtjänster

2017-05-30 10:00 CEST
Riksbyggen deltar i ett forskningsbaserat förbättringsarbete för att utveckla multifunk...

Ny HaV-rapport: De flesta ekosystemtjänster från svenska sötvatten är påverkade

Ny HaV-rapport: De flesta ekosystemtjänster från svenska sötvatten är påverkade

2017-05-16 07:30 CEST
Hur mår de ekosystemtjänster vi får från våra sötvatten? Sådär, enligt den bedömning s...

Ramböllanställd doktor i arktisk ekologi

2017-05-09 08:37 CEST
Cecilia Sandström, miljökonsult på Ramböll med specialisering på arktiska frågor, prese...

Podden Hållbart: Ekosystemtjänster och utemiljödialog

Podden Hållbart: Ekosystemtjänster och utemiljödialog

2017-02-23 07:45 CET
Vad gömmer sig egentligen bakom uttryck som ekosystemtjänster och utemiljödialog? I R...

​​Nytt samarbete skapar mervärden för skogsbruket och samhället

2017-02-22 08:00 CET
IVL Svenska Miljöinstitutet och Skogforsk har skrivit under en avsiktsförklaring för ök...

”Inför miljödiplom för klimatanpassade villatomter”

”Inför miljödiplom för klimatanpassade villatomter”

2017-02-21 08:45 CET
Sveriges villaträdgårdar är viktiga resurser för att hantera de klimatförändringar som ...

Podcast om fjällens betydelse för människan

Podcast om fjällens betydelse för människan

2016-12-06 11:26 CET
I forskningssatsningen Storslagen fjällmiljö har det ingått tio olika projekt (2013-201...

Riksbyggens stadsbin har levererat sin första honungsskörd

Riksbyggens stadsbin har levererat sin första honungsskörd

2016-11-22 07:45 CET
Har du hört något som surrat i luften längs promenadstråket vid Kungsholms strand eller...