Pressmeddelanden

Idag invigs Malmö stads första vindkraftverk!

2015-01-28 09:02 CET Malmö stad I dag invigs Nötåsens vindpark i Sundsvalls kommun, en park om fyra vindkraftverk varav Malmö stad nu äger ett. Det blir Malmös första egna vindkraftverk och är ett viktigt steg mot målet om att all el- och energiförbrukning i kommunen ska vara förnybar.

2015-01-23 13:10 CET Svebio, Svenska Bioenergiföreningen Öka inte volymen för elcertifikat. Det leder bara till ytterligare obalans på den svenska elmarknaden, med konstlat låga priser som skapar problem för de företag som tidigt investerat i ny förnybar elproduktion. Det anser Svebio med anledning av att regeringen har gett ett uppdrag till Energimyndigheten att snabbutreda hur man ska kunna höja ramen i elcertifikatsystemet med 5 TWh fram till 2020.

Elektroskandia nytt partnerföretag i Power Circle

2015-01-23 07:00 CET Power Circle AB ​Power Circle inleder året med att utöka skaran av partnerföretag ytterligare. Elektroskandia Sverige AB har nyligen blivit partnerföretag. Power Circle är elkraftbranschens intresseorganisation, med mer än 40 partnerföretag i branschen. Tillsammans med partnerföretagen verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering.

Elens dag, 23 januari

2015-01-22 08:48 CET VEAB - Växjö Energi Elen gör våra liv ljusare, tryggare, lättare, friskare, roligare och är en grundförutsättning för att vår vardag och vårt samhälle ska fungera. För att påminna oss alla om allt positivt som elen bidrar till i vår vardag, firar vi den 23 januari Elens dag.

Strömavbrott i Sävar och på Holmön under december

2015-01-15 13:06 CET Umeå Energi Sävar och Holmön har under senare delen av december drabbats av ett antal strömavbrott. Umeå Energis personal har snabbt varit på plats för att felsöka och åtgärda. De upprepade avbrotten har orsakats av träd som fallit på ledningar samt problem med en av de sjökablar som går ut till Holmön.

Din julgran blir fjärrvärme!

2015-01-08 13:43 CET SEVAB Strängnäs Energi AB

Din julgran blir fjärrvärme

2015-01-08 13:23 CET Eskilstuna Energi och Miljö AB

146 procents ökning av laddbara fordon under 2014

2015-01-08 07:05 CET Power Circle AB ​Under december ökade antalet laddbara fordon i Sverige med 448 stycken. Under helåret 2014 ökade de laddbara fordonen med 146 procent motsvarande 4 706 fordon. Det totala beståndet uppgick i slutet av året till 7 928 fordon, fördelat på 4 850 laddhybrider, 2 106 eldrivna personbilar, 827 eldrivna lätta lastbilar samt 145 eldrivna fyrhjuliga mc.

2014-12-19 14:21 CET Jämtkraft AB Diös Fastigheter har idag tecknat ett nytt treårigt avtal med Jämtkraft AB. Avtalet som träder i kraft den 1 januari 2015 innebär att Diös Fastigheter har en leverantör för hela fastighetsinnehavet med en volym på ca 85GWh. Avtalet kompletterar tidigare avtal med en tillkommande volym om ca 35GWh och inkluderar även portföljförvaltning.

Bravida utför ytterligare installationer i ny lagerbyggnad för detaljhandeln i Helsingborg

2014-12-15 10:30 CET Bravida ​Bravida har skrivit avtal med Kundvagnen Kolven AB, ett dotterbolag till Långeberga Logistik AB, som ägs gemensamt av ICA Fastigheter och tjänstepensionsbolaget Alecta. Avtalet innebär installation av el, vs och ventilation.