Pressmeddelanden

2014-04-16 10:07 CEST Eurocitydata AB Nya ProgeCAD 2014 är fullt kompatibel med AutoCAD 2014 och Windows 8, den har förbättrad kommunikation med Microsoft Office och den klarar 3D-printning och 3D PDF-export. ProgeCAD är oslagbar på marknaden när det gäller kombinatinen kompatibilitet, pris och prestanda.

2014-04-11 15:57 CEST Upplands Energi AB ENA Energi AB och Upplands Energi AB har påbörjat ett samverkansarbete. Syftet med samverkan är att tillsammans erbjuda alla kunder i Enköpingsområdet en helhetslösning gällande kundens energibehov och de energiprodukter som kunderna efterfrågar.

Stockholms Stad kör miljövänligaste fordonsflottan

2014-04-11 08:30 CEST Bisnode Stockholms stad har Sveriges miljövänligaste och säkraste fordonsflotta, men Botkyrkas och Helsingborgs kommuner ligger hack i häl i årets Miljöfordonsdiagnos som miljörankar fordonen hos kommuner och landsting. Totalt minskade kommunfordonen sina koldioxidutsläpp med 4 procent i fjol, vilket innebär en beräknad minskning med 3200 ton koldioxid.

Förändrad avgift vid ansökan som elinstallatör

2014-04-03 10:08 CEST Elsäkerhetsverket Den 1 maj kommer Elsäkerhetsverket att förändra sina betalningsrutiner i samband med att en ansökningsavgift tas ut när personer söker behörighet. Detta leder till att alla som söker behörighet betalar samma avgift.

Rekordet slaget – 3 993 laddbara fordon i Sverige

2014-04-01 07:00 CEST Power Circle AB Under mars månad ökade beståndet av laddbara fordon med 404 fordon, vilket är den högsta ökningen hittills. Det innebär att under mars ökade beståndet i sin helhet med 11 %, till totalt 3 993 laddbara fordon. Nu finns det risk att supermiljöbilspremien inte räcker hela året. Det visar nya detaljerade siffror från statistikdatabasen ELIS - Elbilen i Sverige, som drivs av Power Circle.

2014-03-31 16:42 CEST Optimal Service Väst AB

Behov av information om smarta elnät

2014-03-31 14:57 CEST Power Circle AB Power Circle har nu färdigställt en utredning om potentialen för att ansluta mer förnybar elproduktion till distributionsnäten i södra Sverige. Resultaten visar att det finns en problematik kring effektivt användande av lokalnäten. För att elnäten ska kunna användas effektivt vid en kommande utbyggnad av förnybar elproduktion behöver information om smart elnätsteknik och dess nytta spridas.

2014-03-31 09:02 CEST Energimarknadsinspektionen (Ei) Energimarknadsinspektionen (Ei) fick i januari ett uppdrag av regeringen att lämna förslag på nytt regelverk som stärker konsumenternas ställning mot oskäliga höjningar av elnätsavgiften. Idag överlämnas ett förslag på hur elkunderna kan få ett bättre skydd mot oskäliga monopolvinster i elnäten. Mycket stora pengar står på spel, uppskattningsvis 20-30 miljarder kr för varje tillsynsperiod.

Bravida hjälper BK Häcken mot framtida segrar på ny arena

2014-03-31 08:40 CEST Bravida Allsvenskan har dragit igång, men BK Häcken planerar redan för nästa säsong och ska bygga en ny fotbollsarena för 6 500 besökare. Bravida har fått uppdraget att utföra alla installationer till ett ordervärde på 26 miljoner kronor.

Högskolan i Halmstad nytt partnerföretag i Power Circle

2014-03-28 09:29 CET Power Circle AB Nu är Högskolan i Halmstad en av drygt 40 partnerorganisationer i Power Circle, elkraftbranschens intresseorganisation. Högskolan i Halmstad har stort fokus på energi och hållbarhet, bland annat genom det nystartade ingenjörsprogrammet i förnybar energi. Tillsammans med partnerföretagen verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering.