Pressmeddelanden

2014-12-19 14:21 CET Jämtkraft AB Diös Fastigheter har idag tecknat ett nytt treårigt avtal med Jämtkraft AB. Avtalet som träder i kraft den 1 januari 2015 innebär att Diös Fastigheter har en leverantör för hela fastighetsinnehavet med en volym på ca 85GWh. Avtalet kompletterar tidigare avtal med en tillkommande volym om ca 35GWh och inkluderar även portföljförvaltning.

Bravida utför ytterligare installationer i ny lagerbyggnad för detaljhandeln i Helsingborg

2014-12-15 10:30 CET Bravida ​Bravida har skrivit avtal med Kundvagnen Kolven AB, ett dotterbolag till Långeberga Logistik AB, som ägs gemensamt av ICA Fastigheter och tjänstepensionsbolaget Alecta. Avtalet innebär installation av el, vs och ventilation.

Farlig USB-laddare återkallas från konsument

2014-12-09 09:29 CET Elsäkerhetsverket En USB-laddare som sålts av Helio Import har mycket allvarliga fel som kan göra den livsfarlig. Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget ska återkalla alla sålda produkter från konsumenter.

Baraspara skänker ljus åt barnfattigdomen

2014-12-07 20:19 CET Baraspara Baraspara fortsätter samarbetet med Giving People i årets julkampanj. Kampanjen pågår under två veckors tid med syftet att skänka ljus åt barnfattigdomen.

Bravida Prenad förvärvar JiHå El & Automation i Landskrona

2014-12-04 13:00 CET Bravida Bravida förvärvar genom sitt dotterbolag Bravida Prenad AB bolagen JiHå El & Automation AB samt JiHå Automation AB (”JiHå”). Bolagen har totalt 43 anställda och omsätter drygt 50 miljoner kronor. JiHå bedriver installations- och serviceverksamhet inom el, säkerhet och automation. Bravida Prenad tillträder som ägare från 1 december 2014.

Umeå Energi satsar på ljusterapi tillsammans med Dragonskolan

2014-12-03 13:00 CET Umeå Energi Nu lyser Umeå Energi upp Dragonskolan i Umeå med solenergi från i somras. Bokstavligen. Närmare 140 lysrör för ljusterapi har satts upp i flera klassrum och i skolans kafeteria. – Enligt studier ger tio minuter per dag av ljusterapi en positiv effekt på ungdomars skolarbete. Vi hoppas att vår ljusterapi kan hjälpa vintertrötta ungdomar, säger Agneta Filén, marknadschef på Umeå Energi.

Bravida Prenad tar Olympia i Helsingborg mot nya mål

2014-12-03 09:18 CET Bravida Bravida Prenad har skrivit avtal med PEAB gällande om- och tillbyggnationen av Olympia i Helsingborg. Avtalet har ett ordervärde på cirka 55 MSEK och avser alla el- och vs-installationer kring renoveringen av arenan.

Ökningen av laddbara fordon avtar

2014-12-03 07:00 CET Power Circle AB ​Under november ökade antalet laddbara fordon i Sverige med 336 stycken, trots att supermiljöbilspremien är slut. Hittills i år har de laddbara fordonen ökat med 132 procent motsvarande 4 258 fordon. Det totala beståndet uppgick i slutet av november till 7 480 fordon, fördelat på 4 570 laddhybrider, 1 980 eldrivna personbilar, 785 eldrivna lätta lastbilar samt 145 eldrivna fyrhjuliga mc.

Eniro visar laddstationer i realtid

2014-11-28 07:00 CET Power Circle AB Eniro, ett av Skandinaviens ledande sökföretag, visar numera Sveriges laddstationer för elbilar i sin karttjänst. Informationen kommer från den nationella databasen för laddinfrastruktur, Laddinfra.se, som drivs av Power Circle. I karttjänsten visas också realtidsinformation, där användare kan se om en laddstation är i drift och om det finns lediga uttag.

Samlat inköp och partnerskap ska ge Bravida 10 % lägre inköpskostnad

2014-11-27 08:00 CET Bravida Bravida inleder ett långsiktigt arbete för att bygga en starkare leverantörsbas med färre leverantörer på nordisk och nationell nivå. Genom lägre pris, rätt produktval och en förbättrad process vill koncernen skapa ett djupare partnerskap med leverantörer, från beställning till slutleverans.