Pressmeddelanden

Inred energismart och snyggt med Lampguiden

2015-03-25 09:00 CET Energimyndigheten Energimyndighetens app Lampguiden har, lagom till Earth Hour, uppdaterats med nya funktioner och en ny design så att det blir lättare att välja rätt ljus i ditt hem. I appen får konsumenter tips på hur de kan inreda med belysning när de vill ha det både snyggt, energismart och ekonomiskt.

App ger husägare koll på energin

2015-02-09 08:20 CET Öresundskraft Nu finns ett mobilt verktyg för den som enkelt vill se sin el- och fjärrvärmeanvändning.

2014-12-29 12:46 CET Svensk Energi ​Elåret 2014 blev elkundernas år. Stabilt låga elpriser gjorde kunderna till vinnare tack vare en stark elproduktion och vikande elanvändning - inte minst inom industrin. Den samlade elanvändningen i Sverige på 135 TWh (inemot -3 procent) ligger lägre än efter finanskrisen år 2008. Det har gjort att vi har kunnat exportera överskottet av koldioxidsnål el till grannländerna.

Läxa upp läraren och titta på musik

2014-03-31 14:43 CEST KTH Att visualisera vår omvärld och gestalta information där är ett ämnesområde som snabbt växer sig allt starkare. På så sätt blir komplexa sammanhang lättare att förstå och vår omgivning begriplig. KTH:s studenter är bra på visualisering, de har knipit hela 9 av 25 nomineringar i tävlingen C Awards. Här är bidragen som hjälper dig att läxa upp läraren, ta på elförbrukningen och titta på musik.

2014-02-11 10:58 CET Energimyndigheten År 2013 blev ett år med låg användning av el i framför allt industrin. Vindkraften slog nytt produktionsrekord igen och nettoexporten av el blev den tredje största någonsin. Det visar preliminär statistik från Energimyndigheten.

2014-02-10 14:29 CET Energimyndigheten Nu finns Energimyndighetens årliga energibalans i ett nytt verktyg för energistatistiken på webben. Det innebär att detaljerad statistik om Sveriges energiförsörjning finns tillgänglig för enklare sökning. I Energimyndighetens nya webbverktyg kan du själv hämta den information som du är intresserad av, och spara den i Excel, Word eller PDF.

2014-01-22 10:12 CET SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut I projektet FörskoleVis ska barn och förskolepedagoger tillsammans kunna se och förstå vad energi är och hur mycket energi de använder i förskolan. De kommer därför att bli medvetna om kopplingen mellan sitt beteende och energianvändningen – och göra energikloka val.Konceptet utvecklas av SP, Interactive Institute Swedish ICT och GR Utbildning samt en rad pilotförskolor.

2013-12-19 10:39 CET Energimyndigheten Under 2012 fortsatte trenden med minskande elanvändning som landade på endast 143 TWh trots normala temperaturer. Sedan 2001 har elanvändningen minskat med 5 procent samtidigt som befolkningen har ökat med 7 procent. Samtidigt har den installerade effekten i elsystemet ökat med över 10 procent.

2013-12-04 13:50 CET Svensk Energi För mindre än tre kronor får du juleljus hela december. Nya LED-lampor innebär att ökningen av elanvändningen blir liten liksom kostnaderna för tillkommande el. Kanske kan julbelysningen bli ännu mer populär med dessa kunskaper.

2013-11-07 15:44 CET Energimyndigheten Energimyndigheten har beslutat att delta i "Carbon Initiative for Development" med 23 miljoner US dollar, det vill säga drygt 155 miljoner kronor. Satsningen har inriktning på CDM-projekt i de minst utvecklade länderna.