Pressmeddelanden

Fortsatt hög utbyggnad av förnybar el trots lägre certifikatpris

2015-04-15 11:00 CEST Energimyndigheten Utbyggnaden av förnybar el var under 2014 fortsatt hög, trots ett lägre elcertifikatpris. Den största procentuella ökningen står den svenska solkraften och den norska vindkraften för. Elkonsumentens kostnad för elcertifikaten är fortsatt låg.

Rickard Nordin: Tveksamt med skatt på förnybar energi

2015-03-13 13:59 CET Centerpartiet Centerpartiets energipolitiska talesperson Rickard Nordin välkomnar beskedet från den svenska och norska regeringen om att det blir möjligt att höja det gemensamma målet för elcertifikatmarknaden till 2020 från 26,4 till 28,4 TWh, men ställer sig tveksam till att Ibrahim Baylan också vill lägga på en skatt på förnybar energi.

2015-03-05 11:02 CET Svebio, Svenska Bioenergiföreningen – Vår rekommendation till regeringen är att inte ytterligare höja nivån i elcertifikatsystemet nu. Vi behöver bygga ut mer förnybar elproduktion för att få ett 100 procent förnybart energisystem. Men ett utökat elcertifikatsystem måste börja lösa det svenska elsystemets största problem – problemet med risk för effektbrist. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, Svenska Bioenergiföreningen.

2015-01-23 13:10 CET Svebio, Svenska Bioenergiföreningen Öka inte volymen för elcertifikat. Det leder bara till ytterligare obalans på den svenska elmarknaden, med konstlat låga priser som skapar problem för de företag som tidigt investerat i ny förnybar elproduktion. Det anser Svebio med anledning av att regeringen har gett ett uppdrag till Energimyndigheten att snabbutreda hur man ska kunna höja ramen i elcertifikatsystemet med 5 TWh fram till 2020.

2014-10-03 12:57 CEST Svebio, Svenska Bioenergiföreningen – Vi hade väntat oss besked om hur den nya regeringen vill gynna användningen av biodrivmedel och hur man vill stimulera produktionen av biodrivmedel från skogssektorn, ett tema som togs upp av Stefan Löfven i valrörelsen. Det säger Svebios vd Gustav Melin i en kommentar till regeringsförklaringen.

2014-04-01 16:55 CEST Energimyndigheten Den 1 april annullerades totalt 16,2 elcertifikat för 2013 års kvotplikt inom den gemensamma svensk-norska elcertifikatsmarknaden.

2013-11-22 13:13 CET Eskilstuna Energi och Miljö AB

Skrota elcertifikatsystemet vid Kontrollstation 2015

2013-11-10 16:34 CET Föreningen Svenskt Landskapsskydd Vi anser att elcertifikatsystemet snarast bör avvecklas då det snedvrider konkurrensen och skadar Sveriges konkurrenskraft och därmed både välfärd och exportindustri utan att kunna visa upp vare sig någon miljövinst eller annan samhällsnytta.

2013-10-23 13:04 CEST Svebio, Svenska Bioenergiföreningen Vi ställer gärna upp med fakta om bioenergi i den faktabaserade energikommission, som Svenskt Näringsliv vill få till stånd. Det säger Svebios vd Gustav Melin i en kommentar. I Svenskt Näringslivs rapport nämns ingenting om bioenergi, trots att biobränslen i dag är Sveriges största energikälla.

Förnybar el blir aldrig lönsam

2013-09-03 19:30 CEST Föreningen Svenskt Landskapsskydd I dagens Göteborgsposten på GP-debatt har Föreningen Svenskt Landskapsskydd slutreplik i Energidebatten med Annika Helker-Lundström, VD för Svensk Vindenergi och Fredrik Hedenus, Chalmers