Pressmeddelanden

2015-01-23 13:10 CET Svebio, Svenska Bioenergiföreningen Öka inte volymen för elcertifikat. Det leder bara till ytterligare obalans på den svenska elmarknaden, med konstlat låga priser som skapar problem för de företag som tidigt investerat i ny förnybar elproduktion. Det anser Svebio med anledning av att regeringen har gett ett uppdrag till Energimyndigheten att snabbutreda hur man ska kunna höja ramen i elcertifikatsystemet med 5 TWh fram till 2020.

2014-10-03 12:57 CEST Svebio, Svenska Bioenergiföreningen – Vi hade väntat oss besked om hur den nya regeringen vill gynna användningen av biodrivmedel och hur man vill stimulera produktionen av biodrivmedel från skogssektorn, ett tema som togs upp av Stefan Löfven i valrörelsen. Det säger Svebios vd Gustav Melin i en kommentar till regeringsförklaringen.

2014-04-01 16:55 CEST Energimyndigheten Den 1 april annullerades totalt 16,2 elcertifikat för 2013 års kvotplikt inom den gemensamma svensk-norska elcertifikatsmarknaden.

2013-11-22 13:13 CET Eskilstuna Energi och Miljö AB

Skrota elcertifikatsystemet vid Kontrollstation 2015

2013-11-10 16:34 CET Föreningen Svenskt Landskapsskydd Vi anser att elcertifikatsystemet snarast bör avvecklas då det snedvrider konkurrensen och skadar Sveriges konkurrenskraft och därmed både välfärd och exportindustri utan att kunna visa upp vare sig någon miljövinst eller annan samhällsnytta.

2013-10-23 13:04 CEST Svebio, Svenska Bioenergiföreningen Vi ställer gärna upp med fakta om bioenergi i den faktabaserade energikommission, som Svenskt Näringsliv vill få till stånd. Det säger Svebios vd Gustav Melin i en kommentar. I Svenskt Näringslivs rapport nämns ingenting om bioenergi, trots att biobränslen i dag är Sveriges största energikälla.

Förnybar el blir aldrig lönsam

2013-09-03 19:30 CEST Föreningen Svenskt Landskapsskydd I dagens Göteborgsposten på GP-debatt har Föreningen Svenskt Landskapsskydd slutreplik i Energidebatten med Annika Helker-Lundström, VD för Svensk Vindenergi och Fredrik Hedenus, Chalmers

Lägg ner Energimyndigheten

2013-06-04 12:13 CEST Föreningen Svenskt Landskapsskydd Energimyndigheten utsätter Sverige för ett riskfyllt spel. Insatsen är vår konkurrenskraft, jobben och välfärden, men också vår miljö. Det skriver Per-Olof Eriksson, Jonny Fagerström och Björn Törnvall.

Modity månadsbrev - har priset på elcertifikat haft sin topp?

2013-04-16 13:49 CEST Modity Energy Trading AB Priset på elcertifikat har under året stigit med över 50 %, trots ett överskott i marknaden. Prisutvecklingen i år kommer bero mycket på utbyggnadstakten i Norge och vi väntar priser upp mot 250 kr/st under sista halvåret.

2013-04-02 16:27 CEST Energimyndigheten Den 2 april annullerades totalt 18 669 353 elcertifikat för 2012 års kvotplikt inom elcertifikatsystemet. Detta är första gången som annulleringen sker inom den gemensamma svensk-norska elcertifikatsmarknaden.