Pressmeddelanden

Centerpartiet: Reformera & förläng elcertifikatssystemen & se över fastighetsskatten för vattenkraften

Centerpartiet: Reformera & förläng elcertifikatssystemen & se över fastighetsskatten för vattenkraften

2016-04-01 08:09 CEST
Centerpartiet presenterar idag några av sina ingångar i de nu pågående samtalen i Energ...

​Biokraft kan ge 40 TWh 2040 med rätt styrmedel och teknikutveckling

2015-12-01 14:07 CET
El producerad med biobränslen, biokraft, är ett huvudalternativ för att ge baskraft och...

​600 megawatt mer biokraft sedan 2009

2015-09-10 08:00 CEST
Kapaciteten för att producera biokraft, el med bioenergi, ökade senaste året något inom...

Olönsam förnybar energi slår ut jobb

Olönsam förnybar energi slår ut jobb

2015-05-03 14:56 CEST
Flera internationella undersökningar visar att omfattande subventioner snedvrider markn...

Fortsatt hög utbyggnad av förnybar el trots lägre certifikatpris

Fortsatt hög utbyggnad av förnybar el trots lägre certifikatpris

2015-04-15 11:00 CEST
Utbyggnaden av förnybar el var under 2014 fortsatt hög, trots ett lägre elcertifikatpri...

Rickard Nordin: Tveksamt med skatt på förnybar energi

Rickard Nordin: Tveksamt med skatt på förnybar energi

2015-03-13 13:59 CET
Centerpartiets energipolitiska talesperson Rickard Nordin välkomnar beskedet från den s...

Vänta med mer elcertifikat och styr för att motverka risken för effektbrist på elmarknaden

2015-03-05 11:02 CET
– Vår rekommendation till regeringen är att inte ytterligare höja nivån i elcertifikats...

Norrmännen har rätt: fel att öka ramen för elcertifikat

2015-01-23 13:10 CET
Öka inte volymen för elcertifikat. Det leder bara till ytterligare obalans på den svens...

Tyvärr inget om biodrivmedel i regeringsdeklarationen

2014-10-03 12:57 CEST
– Vi hade väntat oss besked om hur den nya regeringen vill gynna användningen av biodri...