Pressmeddelanden

Annullering av 33,8 miljoner elcertifikat

2018-04-03 16:00 CEST
​Den 3 april annullerades totalt 33 810 479 elcertifikat för 2017 års kvotplikt inom de...

​Svebio föreslår kompletteringar till energiöverenskommelsen

2017-03-13 15:58 CET
Svebio stöder ramöverenskommelsen om den framtida energipolitiken. Energibranschen har ...

Viktigt att gynna el som alltid finns till hands

2016-11-28 10:40 CET
Elcertifikatsystemet behöver reformeras så att det stimulerar effekt, inte bara elprodu...

Så kan Sverige få fart på solelproduktionen

Så kan Sverige få fart på solelproduktionen

2016-10-17 09:00 CEST
Förenkling och harmonisering av regelverk för solcellsinstallationer, ökad satsning på ...

Utbrytare från Modity Energy Trading startar nytt rådgivningsbolag

Utbrytare från Modity Energy Trading startar nytt rådgivningsbolag

2016-09-27 07:04 CEST
Fredrik Bodecker, tidigare VD på Modity Energy Trading AB, startar rådgivning för energ...

Centerpartiet: Reformera & förläng elcertifikatssystemen & se över fastighetsskatten för vattenkraften

Centerpartiet: Reformera & förläng elcertifikatssystemen & se över fastighetsskatten för vattenkraften

2016-04-01 08:09 CEST
Centerpartiet presenterar idag några av sina ingångar i de nu pågående samtalen i Energ...

​Biokraft kan ge 40 TWh 2040 med rätt styrmedel och teknikutveckling

2015-12-01 14:07 CET
El producerad med biobränslen, biokraft, är ett huvudalternativ för att ge baskraft och...

​600 megawatt mer biokraft sedan 2009

2015-09-10 08:00 CEST
Kapaciteten för att producera biokraft, el med bioenergi, ökade senaste året något inom...

Fortsatt hög utbyggnad av förnybar el trots lägre certifikatpris

Fortsatt hög utbyggnad av förnybar el trots lägre certifikatpris

2015-04-15 11:00 CEST
Utbyggnaden av förnybar el var under 2014 fortsatt hög, trots ett lägre elcertifikatpri...