Pressmeddelanden

Hjältarnas hus – ett hjärteprojekt för Assemblin

Hjältarnas hus – ett hjärteprojekt för Assemblin

2017-05-22 15:24 CEST
Hjältarnas hus i Umeå gör det möjligt för familjer med svårt sjuka barn att leva så nor...

Felbeteende vid elarbeten kan ge bestående nervskador

Felbeteende vid elarbeten kan ge bestående nervskador

2017-05-18 07:04 CEST
I Elsäkerhetsverkets årliga rapport som belyser yrkespersoners elolyckor skriver forska...

Mer information i butiker kan minska obehöriga elinstallationsarbeten

Mer information i butiker kan minska obehöriga elinstallationsarbeten

2017-05-08 06:18 CEST
Elsäkerhetsverket har genomfört en undersökning bland Sveriges bostadsägare om kunskape...

Beslut om ny elsäkerhetsförordning och tre nya föreskrifter

Beslut om ny elsäkerhetsförordning och tre nya föreskrifter

2017-03-29 08:16 CEST
Regeringen har tagit beslut om en ny elsäkerhetsförordning och Elsäkerhetsverket har be...

Återförsäljare och kunder i fokus när Elsäkerhetsverket utreder informationsbehov

Återförsäljare och kunder i fokus när Elsäkerhetsverket utreder informationsbehov

2017-03-08 09:47 CET
Elsäkerhetsverket ska utreda om det behövs nya regler om särskild information riktad ti...

Eitech installerar samverkansprojekt till Hammarö Kommun

Eitech installerar samverkansprojekt till Hammarö Kommun

2017-03-02 09:42 CET
Eitech har vunnit uppdraget att ansvara för alla elinstallationer när Hammarö kommun by...

Ett år fyllt av kunskapsbyggande

Ett år fyllt av kunskapsbyggande

2017-02-24 10:11 CET
Arbetet med nya regler för elsäkerhet har haft ett stort fokus under 2016. I årsredovis...

Landstinget i Västerbotten väljer Assemblin  i ytterligare ett omfattande partneringprojekt

Landstinget i Västerbotten väljer Assemblin i ytterligare ett omfattande partneringprojekt

2017-01-18 09:00 CET
Västerbottens läns landsting har tillsammans med Peab valt Assemblin som entreprenör in...

Andreas Aristiadis blir vice VD i Assemblin VS

Andreas Aristiadis blir vice VD i Assemblin VS

2017-01-16 14:08 CET
​Andreas Aristiadis tillträdde den 1 januari tjänsten som vice VD i Assemblin VS. Han k...

Två omkom i elolycka 2016

Två omkom i elolycka 2016

2017-01-04 08:36 CET
Dödsfall på grund av el har de senaste tio åren varierat mellan 0-5 personer per år. El...