Nyheter

E.ONs elmarknadsexpert videobloggar: "Vi går in i vintern med bra förutsättningar"

2014-10-24 12:06 CEST E.ON Sverige AB "Vi går in i vintern med bra förutsättningar, trots relativt låg hydrologi. Men vis av erfarenhet vet vi att det lätt kan smälla till och bli kallt. Ihållande kyla med problem inom något av huvudproduktionsslagen, dvs kärnkraft eller vatten, kan snabbt driva primärt spotpriset", säger Jessica Krook i sin videoblogg. Se den här http://youtu.be/O_4ajMRMkTQ

2014-06-27 10:42 CEST E.ON Sverige AB Elpriserna har stigit den senaste tiden men sett över en längre tid så är prisnivån fortsatt relativt sett låg. Jessica Krook tror på högt utbud och minskad efterfrågan i sommar

2014-05-28 07:30 CEST E.ON Sverige AB Vi står mitt i perioden för vårflod och kärnkraftrevisioner. Vart kan marknadspriserna tänkas ta vägen under sommaren?

2014-04-29 14:56 CEST E.ON Sverige AB I sin videoblogg berättar Jessica Krook, Elmarknadsexpert, om läget på elmarknaden just nu samt hur den kommer utvecklas framöver.

Elmarknadsexpertens videoblogg – andra avsnittet från Jessica Krook

2014-02-17 15:06 CET E.ON Sverige AB Jessica Krook är elmarknadsexpert på E.ON och har jobbat med elmarknaden för kunders räkning i snart tjugo år. I sin videoblogg belyser och förklarar hon vad som händer på elmarknaden.

Baraspara inleder ett samarbete med Matkassen

2013-12-03 10:19 CET Baraspara Baraspara inleder ett samarbete Matkassen. Samarbetet innebär huvudsakligen sponsring, men inför jul ska Barasparas anställda även leverera julmat till behövande familjer.

2013-11-06 14:26 CET Baraspara Energimarknadsinspektionen konstaterar att 780.000 elkunder betalar för mycket för elen. De ligger på dyra tillsvidare- eller anvisningsavtal. För tre år sedan var andelen 1,7 miljoner elkunder (38 %). Baraspara har bidragit till att denna andel minskat till 17% genom att aktivt bevaka sina medlemmars elavtal.

2013-04-17 09:05 CEST elskling AB EU-parlamentet röstade igår ner förslaget om att tillfälligt reducera mängden utsläppsrätter för växthusgaser på marknaden. I och med beslutet föll priset på rätterna (ETS) med hela 40% vilket medför att kolkraftsproduktion blir billigare än tidigare. Detta missgynnar tyvärr utbyggnaden av förnybar energi och kan leda till ännu mer kolkraft.

2012-09-20 12:57 CEST elskling AB I samband med dagens budgetproposition påminns om att elenergiskatten som kunderna betalar uppräknas med index. Det ger för hushållen en ökning med 0,3 per kWh i södra Sverige och 0,2 öre per kWh i norra Sverige från år 2013. Det innebär för de flesta svenskar en energiskatt på el som uppgår till 29,3 öre per kilowattimme. I norra Sverige blir skatten 19,4 öre per kilowattimme.

2012-03-06 14:53 CET Energibolaget i Sverige AB Tre nya medarbetare har idag anställts till vårt kontor i Helsingfors.