Nyheter

Elmarknadsexpertens videoblogg – andra avsnittet från Jessica Krook

2014-02-17 15:06 CET E.ON Sverige AB Jessica Krook är elmarknadsexpert på E.ON och har jobbat med elmarknaden för kunders räkning i snart tjugo år. I sin videoblogg belyser och förklarar hon vad som händer på elmarknaden.

Baraspara inleder ett samarbete med Matkassen

2013-12-03 10:19 CET Baraspara Baraspara inleder ett samarbete Matkassen. Samarbetet innebär huvudsakligen sponsring, men inför jul ska Barasparas anställda även leverera julmat till behövande familjer.

2013-11-06 14:26 CET Baraspara Energimarknadsinspektionen konstaterar att 780.000 elkunder betalar för mycket för elen. De ligger på dyra tillsvidare- eller anvisningsavtal. För tre år sedan var andelen 1,7 miljoner elkunder (38 %). Baraspara har bidragit till att denna andel minskat till 17% genom att aktivt bevaka sina medlemmars elavtal.

2013-04-17 09:05 CEST elskling AB EU-parlamentet röstade igår ner förslaget om att tillfälligt reducera mängden utsläppsrätter för växthusgaser på marknaden. I och med beslutet föll priset på rätterna (ETS) med hela 40% vilket medför att kolkraftsproduktion blir billigare än tidigare. Detta missgynnar tyvärr utbyggnaden av förnybar energi och kan leda till ännu mer kolkraft.

2012-09-20 12:57 CEST elskling AB I samband med dagens budgetproposition påminns om att elenergiskatten som kunderna betalar uppräknas med index. Det ger för hushållen en ökning med 0,3 per kWh i södra Sverige och 0,2 öre per kWh i norra Sverige från år 2013. Det innebär för de flesta svenskar en energiskatt på el som uppgår till 29,3 öre per kilowattimme. I norra Sverige blir skatten 19,4 öre per kilowattimme.

2012-03-06 14:53 CET Energibolaget i Sverige AB Tre nya medarbetare har idag anställts till vårt kontor i Helsingfors.

2012-03-05 14:15 CET Modity Energy Trading AB Det bör finnas viss fallhöjd kvar på terminspriserna medan årskontraktet ligger mer stabilt. Kontrakten för prisområdesskillnader ligger fortfarande högt.

2012-02-27 15:21 CET Modity Energy Trading AB På grund av en bra grundläggande energibalans bör det, trots en stark bränslemarknad och stigande priser på utsläppsrätter, finnas en nedsida för det närmaste kvartalet.

2012-02-20 16:55 CET Modity Energy Trading AB Spotpriser och de priset på korta terminskontrakt väntas bli lägre under veckan då temperatur, nederbör och vind ökar. Oljan och utsläppsrätterna kan ha stigit lite för mycket under veckan som gått och vi ser en viss risk för tillbakagång.

2012-02-13 13:55 CET Modity Energy Trading AB Med mildare väder och mer kärnkraft ser vi ingen uppsida i vare sig terminspriser eller spotpriser denna vecka och prisskillnader mellan elområdena bör gå ned.