Evenemang

Elmia Automation, 6-9 maj 2014

2014-03-05 13:32 CET Elmia AB Elmia Automation är den ledande automationsmässan med lösningar för tillverkningsindustrin. Mässan arrangeras den 6–9 maj 2014. Läs mer på www.elmia.se/automation.

Tid: 2014-05-06 - 2014-05-10
Plats: Elmia, Jönköping

Aventics på Elmia Automation

2014-03-13 10:11 CET AVENTICS Tillverkande industrier är utsatta för tuff konkurrens, både nationellt och globalt. En nyckelfråga blir därför hur man ökar produktiviteten och samtidigt håller nere kostnaderna. Lösningen stavas ökad automatisering. Aventics kommer att medverka på Elmia Automation i Jönköping. Varmt välkommen till vår monter D01:50. Aventics kommer bland annat att visa produkter och lösningar för energief...

Tid: 2014-05-06 - 2014-05-10
Plats: Jönköping

2013-12-27 13:54 CET Lernia Lernia deltar på Nordens viktigaste svetsmässa. Här får du ett samlat utbud av dagens och morgondagens utrustning för svets och sammanfogning. Det är också här du ser de senaste nyheterna, de smarta innovationerna och de effektiva lösningarna för modern produktion. Läs mer här http://www.elmia.se/svets/

Tid: 2014-05-06 - 2014-05-09
Plats: Jönköping

World Bioenergy - Mässa, konferens och exkursioner

2011-12-21 09:19 CET Elmia AB Global bioenergisamling som genomförs 3 - 5 juni 2014 under devisen "Taking you from Know-How to Show-How". Genom sin unika sammansättning mellan mässa, konferenser och fältexkursioner drar evenemanget till sig deltagare från hela världen. http://www.worldbioenergy.com

Tid: 2014-06-03 - 2014-06-05
Plats: Elmia, Jönköping

Elmia Lastbil

2014-02-11 10:30 CET Elmia AB Välkommen till Elmia Lastbil – Branschens egen hemmaplan Folkligt, festligt, fullsatt. 40.000 besökare från hela branschen talar sitt tydliga språk. Elmia Lastbil är en självklarhet för hela åkerinäringen. Ska du köpa finns branschens leverantörer på plats. Ska du sälja finns alla dina kunder här. Elmia Lastbil 2014 är helt enkelt rätt plats! Mer information finns på http://www.elmia.se/...

Tid: 2014-08-20 - 2010-08-23
Plats: Elmia, Jönköping

MellanskogsElmia

2013-11-05 15:26 CET Elmia AB Världens ledande skogsmässearrangör Elmia och en av Sveriges största skogsägarföreningar Mellanskog kommer tillsammans att genomföra tre skogsmässor i Mellansverige. Mässorna kommer att heta MellanskogsElmia och den första mässan hålls den 22-23 augusti 2014. Läs mer på www.mellanskogselmia.se

Tid: 2014-08-22 - 2014-08-23
Plats: I skogarna i Mellansverige. Vi återkommer om ort.

Fjärrvärmemässan – Nordic District Heating Fair

2011-01-21 09:22 CET Elmia AB Fjärrvärmemässan – Nordic District Heating Fair är sedan 1982 den nordiska mötesplatsen för leverantörer och användare av utrustning, tjänster och bränslen inom fjärrvärme-, fjärrkyla- och kraftvärmesektorerna. Hit kommer besökare från främst Nordeuropa för att träffa utställare från de nordiska och baltiska länderna. Arrangeras parallellt med VA-mässan och Elmia Avfall & Återvinning.

Tid: 2014-09-30 - 2014-10-02
Plats: Elmia, Jönköping

Elmia Avfall & Återvinning

2010-06-03 11:14 CEST Elmia AB Miljövänlig treklöver Elmia Avfall & Återvinning är mötesplatsen för avfallshanteringens olika aktörer.Mässan arrangeras parallellt med både VA-mässan och Fjärrvärmemässan, 30 september – 2 oktober 2014. Tillsammans bildar dessa tre sektorer en stor och viktig mötesplats för kommunal infrastruktur, industri och hållbar samhällsbyggnad.

Tid: 2014-09-30 - 2014-10-02
Plats: Elmia, Jönköping

Elmia Garden, 8-9 oktober 2014

2014-03-05 15:01 CET Elmia AB Elmia Garden är en renodlad fackmässa för dig som jobbar inom trädgårdsdetaljhandeln och park- och markanläggning. Genom åren har den vuxit fram till att bli norra Europas viktigaste mötespunkt för branschen, såväl nationellt som internationellt. Utställarna erbjuder växtmaterial, odlingsteknik och produkter, krukor och trädgårdsdekorationer med mera.

Tid: 2014-10-08 - 2014-10-10
Plats: Elmia, Jönköping

2010-09-03 11:38 CEST Elmia AB Elmia Lantbruk Maskin och Fält är en fackmässa för lantbruket. Mässan arrangerades för första gången 1961. Tanken var då som nu att skapa en levande mötesplats för verksamma inom lantbruksbranschen. Mässorna ska för besökarna och utställarna vara en gemensam mötesplats där man gör affärer, etablerar kontakter, nätverk, förmedlar kunskap och ser nyheterna.

Tid: 2014-10-22 - 2014-10-25
Plats: Elmia, Jönköping