Evenemang

Fjärrvärmemässan – Nordic District Heating Fair

2011-01-21 09:22 CET Elmia AB Fjärrvärmemässan – Nordic District Heating Fair är sedan 1982 den nordiska mötesplatsen för leverantörer och användare av utrustning, tjänster och bränslen inom fjärrvärme-, fjärrkyla- och kraftvärmesektorerna. Hit kommer besökare från främst Nordeuropa för att träffa utställare från de nordiska och baltiska länderna. Arrangeras parallellt med VA-mässan och Elmia Avfall & Återvinning.

Tid: 2014-09-30 - 2014-10-02
Plats: Elmia, Jönköping

Elmia Avfall & Återvinning

2010-06-03 11:14 CEST Elmia AB Miljövänlig treklöver Elmia Avfall & Återvinning är mötesplatsen för avfallshanteringens olika aktörer.Mässan arrangeras parallellt med både VA-mässan och Fjärrvärmemässan, 30 september – 2 oktober 2014. Tillsammans bildar dessa tre sektorer en stor och viktig mötesplats för kommunal infrastruktur, industri och hållbar samhällsbyggnad.

Tid: 2014-09-30 - 2014-10-02
Plats: Elmia, Jönköping

VA-mässan, 30/9-2/10, Jönköping

2014-06-09 11:04 CEST Christian Berner AB Behåll bakterierna i reningsverket, behåll badplatser och vattentäkter rena. Duron, UV-aggregat avsett för desinfektion av avloppsvatten, designat för säkert och enkelt handhavande. IQ Sensor Net, komplett system för mätning av alla parametrar inom VA. Vi visar även en ny svensk standard, SS-EN ISO 9308-2:2014, för bestämning av bl.a. E.coli i alla typer av vatten. Din inbjudningskod: F385467

Tid: 2014-09-30 - 2014-10-02
Plats: Elmiamässan, Jönköping (monter: B03:73)

Träffa Abetong på VA-mässan på Elmia

2014-09-22 11:37 CEST Abetong AB Vi finns i monter B06:30. Välkommen att träffa våra säljare!

Tid: 2014-09-30 - 2014-10-02
Plats: Elmia. Jönköping

Elmia Garden, 8-9 oktober 2014

2014-03-05 15:01 CET Elmia AB Elmia Garden är en renodlad fackmässa för dig som jobbar inom trädgårdsdetaljhandeln och park- och markanläggning. Genom åren har den vuxit fram till att bli norra Europas viktigaste mötespunkt för branschen, såväl nationellt som internationellt. Utställarna erbjuder växtmaterial, odlingsteknik och produkter, krukor och trädgårdsdekorationer med mera.

Tid: 2014-10-08 - 2014-10-10
Plats: Elmia, Jönköping

2010-09-03 11:38 CEST Elmia AB Elmia Lantbruk Maskin och Fält är en fackmässa för lantbruket. Mässan arrangerades för första gången 1961. Tanken var då som nu att skapa en levande mötesplats för verksamma inom lantbruksbranschen. Mässorna ska för besökarna och utställarna vara en gemensam mötesplats där man gör affärer, etablerar kontakter, nätverk, förmedlar kunskap och ser nyheterna.

Tid: 2014-10-22 - 2014-10-25
Plats: Elmia, Jönköping

Elmia Odla

2012-09-12 13:32 CEST Elmia AB Här träffas odlare av potatis-, grönsaker-, frukt- och bär och umgås och spanar in produkter med den senaste tekniken. Förutom utställning erbjuds seminarier kring aktuella branschfrågor. Elmia Odla är ett utmärkt tillfälle att träffas, utbyta erfarenheter och göra affärer.

Tid: 2014-12-09 - 2014-12-10
Plats: Elmia, Jönköping

Elmia Park

2011-11-23 11:53 CET Elmia AB Elmia Park har sedan starten 1991 utvecklats till den ledande mässan för alla som arbetar med utemiljöer. Produktutställning, konferenser och aktiviteter skapar en komplett mötesplats som borgar för goda affärer, ny kunskap och en social upplevelse. Parallellt med Elmia Park (http://www.elmia.se/parkogolf) arrangeras Elmia Fastighet (http://www.elmia.se/fastighet/).

Tid: 2015-09-22 - 2015-09-25
Plats: Elmia, Jönköping

2011-01-20 14:16 CET Elmia AB I höst är det åter dags för Elmia Lantbruk Djur & Inomgård – den viktigaste mötesplatsen för Sveriges alla lantbrukare. År efter år kommer Sveriges företagare inom lantbruk till Elmia för att träffa kollegor, knyta kontakter och göra affärer. Det blir riksutställning för mjölk- och köttdjur, fårklippningstävlingar och minst 17 000 kvm utställning med produkter inom områden som byggnation, inom...

Tid: 2015-10-21 - 2015-10-24
Plats: Elmia, Jönköping

MellanskogsElmia

2013-11-05 15:26 CET Elmia AB www.mellanskogselmia.se Mellanskog ägs av 32 000 medlemmar i Svealand och sydligaste delen av Norrland och har anordnat Mellanskogsmässan sedan 2006. Mässan samlade 8 000 besökare 2010. Elmia är världens ledande arrangör av skogsmässor med både Elmia Wood och SkogsElmia i mässportföljen. Drygt 54 000 besökare kom till Elmia Wood 2013 och drygt 33 000 besökare kom till SkogsElmia 2011. Nästa Sk...

Tid: 2016-08-19 - 2016-08-20
Plats: Ösby Naturbruksgymnasium, Saladamm/Sala.