Bilder

Säkerhetsvecka en viktig del i Goodtechs arbetsmiljöarbete

2015-11-16 14:35 CET Goodtech Sverige Goodtech har goda förhoppningar på att säkerhetsveckan den 23-23 november ska bidra till att företaget närmar sig sin målsättning om en nollvision avseende skador och olyckor i samband med arbete – #ingaskadorpåjobbet. I år lyfter Goodtech fram Elsäkerhet, ett område som föll naturligt med tanke på företagets kompetensområden och elfaran som en av de största och allvarligaste arbetsmiljöriskerna.

Investerar i elnäten

2015-01-23 08:20 CET Öresundskraft Håkan Rannestig, nätchef på Öresundskraft, framför fördelningsstationen i Billesholm. Stationen ska upprustas för 25 miljoner kronor under 2015 och är ett av många investeringsobjekt i Öresundskrafts plan för att förstärka elnätet.

Utomhusbelysning

2014-07-25 08:45 CEST Elsäkerhetsverket En ljummen sommarkväll sitter många gärna på uteplatsen och njuter. Och med den rätta belysningen får du till den där speciella atmosfären. Men el tillsammans med de fuktiga kvällarna kan vara en livsfarlig kombination. Foto: Elsäkerhetsverket/Johner

Barn och el

2014-05-19 09:56 CEST Elsäkerhetsverket Inga dödsolyckor inträffade under 2013 på grund av el, men elolyckorna är många och mörkertalet stort, något som Elsäkerhetsverket belyser i sin senaste rapport över elolyckor. Två grupper som sticker ut bland de som skadas är små barn och ”hemmafixare”.

TV-spel och flickor

2013-12-09 08:08 CET Elsäkerhetsverket

Utländsk stickpropp

2013-12-09 08:00 CET Elsäkerhetsverket Utländska stickproppar säljs i Sverige till exempelvis TV-spel.

Jordfelsbrytare

2013-10-24 07:51 CEST Elsäkerhetsverket Minst två gånger per år ska du testa de jordfelsbrytare du har.

Batteriladdare klarar inte flamprov och återkallas från konsument

2013-06-14 08:45 CEST Elsäkerhetsverket Adapter och batteriladdare av märket Powerbase klarar inte flamprov. Även andra brister finns som till exempel att stickpropp och adaptern inte är korrekt utförda. Bristerna i produkten kan leda till både brand och elchock. Foto: Elsäkerhetsverket

Tre steg mot förändrad behörighet!

2013-05-14 14:35 CEST Elsäkerhetsverket I Tre steg mot förändrad behörighet! berättar vi kortfattat om det arbete som pågår samt det förslag som är lämnat till regeringen om kompetensbevis för de personer som ska utföra elinstallationer. Elsäkerhetsverket, tillsammans med andra intressenter, har lagt ett förslag för att förbättra samt anpassa behörighetsföreskrifterna.

Ny broschyr - Elsäkerhet för elektrisk materiel

2013-05-14 14:31 CEST Elsäkerhetsverket Elsäkerhet för elektrisk materiel Vad finns det för regler för elektrisk materiel? Vad krävs för teknikst underlag då man som företagare sätter en produkt på den svenska marknaden? Detta är några frågor som vi försökt svara på i Elsäkerhetsverkets nyutgivna broschyr Elsäkerhet för elektriskt materiel. Det och mycket annat värt att veta finns i denna broschyr.