Nyheter

2012-08-12 14:20 CEST EnvirohealthMatters Pharmaceutical residues are ubiquitous chemical pollutants in surface waters of populated areas throughout the world. Although the problem was identified several decades ago, it was only recently that proper attention was given to this potential threat to human and environmental health. This article describes action taken by national and international authorities, and by the health care system.

2011-10-26 10:29 CEST Scalado Scalado har återigen blivit utnämnd till DI Gasell och mottog diplom för detta på Gasellfesten den 24 oktober i Malmö. ”Årets Gasell” är ett pris som Dagens industri utser till de snabbast växande företagen i Sverige.

2010-12-03 16:23 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP) och arbetsgruppen för farmakovigilans (PhVWP) möten i november 2010.

2010-11-05 12:38 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP) och arbetsgruppen för farmakovigilans (PhVWP) möten i oktober 2010.

2010-10-07 15:43 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP) och arbetsgruppen för farmakovigilans (PhVWP) möten i september 2010.

2010-06-03 11:41 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP) och arbetsgruppen för farmakovigilans (PhVWP) möten i maj 2010.

2010-03-05 12:21 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Sammanfattning av februaris möten vid den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP) och arbetsgruppen för farmakovigilans (PhVWP).