Pressmeddelanden

Förbättrad termografisk processanalys och karaktärisering av fines och fyllmedel

Förbättrad termografisk processanalys och karaktärisering av fines och fyllmedel

2016-02-12 15:11 CET
Kari Hyll på Innventia disputerade med doktorsavhandlingen: "Image-based quantitative i...

Emittansvärden förbättrar noggrannheten vid termografiska mätningar

Emittansvärden förbättrar noggrannheten vid termografiska mätningar

2012-12-06 10:05 CET
Den 30 november presenterade Caroline Hyll sin licentiatavhandling “Infrared emittance ...